Damme wil tegen 1 maart één ontwikkelaar vinden voor herbestemming oude ocmw site

© (Foto PDV)
© (Foto PDV)
Piet De Ville

Het stads- en ocmw-bestuur van Damme wil tegen 1 maart 2021 één ontwikkelaar vinden voor alle onderdelen van het project ‘herbestemming hospitaalsite’ in Damme centrum. Naar alle waarschijnlijkheid keurt de OCMW-raad vanavond/donderdagavond de eerste fase van de publiek-private-samenwerking (PPS) goed.

Zou er dan uiteindelijk toch schot komen in het lang aanslepende dossier van de herbestemming van de hospitaalsite, ook wel historische OCMW-site genoemd, in Damme centrum? Mogelijk wel want een belangrijk punt op de agenda van de aaneensluitende gemeente- en OCMW-raad vanavond is de goedkeuring van de eerste fase van het opzetten van een publiek-private-samenwerking om effectief werk te kunnen maken van die herbestemming. En naar alle waarschijnlijkheid, gezien de overgrote meerderheid van bestuurspartij CD&V+, zal die goedkeuring er ook komen.

Bedoeling is om tegen 1 maart volgend jaar één ontwikkelaar te vinden, of een consortium van bedrijven, voor de realisatie van alle aspecten van dit project met ruimte voor wonen, publieke functies en (zacht) commerciële activiteiten. Het project kent een bijzonder lange voorgeschiedenis. De gebouwen langs de Kerkstraat en in de Burgstraat werden tot 2014 door het OCMW gebuikt als rusthuis en als kantoren voor de sociale dienst. Al voor de verhuis werd gezocht naar projectontwikkelaars voor een herbestemming maar dat bleek een erg moeilijke zoektocht. In 2015 kwam er dan een veelbesproken Masterplan om niet alleen de eigenlijke OCMW site maar ook een veel groter deel van Damme centrum vorm te geven. Onder aanvoering van het OCMW bestuur werd later gepoogd om diverse onderdelen van de site afzonderlijk te verkopen in een openbare verkoop maar ook dit leidde niet een bevredigend resultaat.

Een verkoopsovereenkomst onder voorwaarden voor twee percelen, voor het hoekhuis Kerkstraat-Burgstraat en een afbraakzone waar vier wooneenheden zouden kunnen komen, werd in 2019 geannuleerd door de OCMW-raad; op dat moment, door het samengaan van Stad en OCMW, al in dezelfde samenstelling als de gemeenteraad. In diezelfde beweging waarbij het stadsbestuur, onder leiding van burgemeester Coens, de regie over het dossier van het OCMW overnam werd ook de overeenkomst met de architecten die voor het dossier door het OCMW werden aangesteld, verbroken. Daarmee wilde het stadsbestuur dus de handen vrij hebben om een nieuwe start te nemen én vooral om één projectontwikkelaar te vinden om mee samen te werken voor het gehele project. Een zogenaamde ‘design, build, finance and maintenance overeenkomst’ dus: ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden.

Een eerste stap in die richting wordt dus vanavond gezet op de OCMW-raad, die dus dezelfde samenstelling kent als de gemeenteraad. “De herbestemming van een dergelijk groot gebied vraagt tijd”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). “De basis van wat we wensen, werd in 2015 neergeschreven in een masterplan. De uitvoering is complex maar we zetten na voortschrijdend inzicht nu opnieuw een belangrijke stap. Ditmaal zetten we het geheel in de markt en zoeken één partner om onze visie te realiseren. Met het project wil het lokaal bestuur (OCMW- en stadsbestuur samen) inzetten op verbinding en gemeenschapsversterking, ‘doorwaadbaarheid’, onthaal, beleving en uitstraling, met het oog op het met elkaar in harmonie brengen van een aantal functies, maar ook met het geheel en dit binnen een kwalitatieve ruimtelijke ordening en architectuur. Het resultaat van het reconversieproject moet Damme voor minstens de volgende 100 jaar op de kaart zetten.”

Kandidaten die interesse hebben, kunnen zich melden tot 1 maart 2021. Daarna zal een bestek worden opgemaakt en beslist welke kandidaten uitgenodigd worden om een offerte met voorstel tot uitvoering in te dienen. “Het projectvoorstel omvat niet alleen de gebouwen die tot 2014 als rusthuis werden gebruikt maar ook de naastgelegen zustertuin en zelfs de ruïne met toren van de kerk. Binnen de samenwerking kan de site worden ontwikkeld voor wonen en publieke functies maar zal ook flink wat moeten worden gerestaureerd”, besluit burgemeester Coens.

De OCMW- en gemeenteraad van Damme is vanaf 20 uur te volgen via livestreaming op het youtubekanaal van Stad Damme: https://www.youtube.com/channel/UCZAYrZbCkFD0nxtaXNTfwOw/live

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.