Cultuursite terug naar af? Na negatief advies Gecoro wordt plan aangepast

Kurt Vanlerberghe voor het gebouw (rechts achter hem) dat gesloopt zal worden. (foto ACK)
Redactie KW

Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) vroeg op de gemeenteraad naar een plan omtrent het bouwproject van de cultuursite. Na onder andere een negatief advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt het plan weer aangepast.

“Het is de vierde keer dat ik dit dossier op de agenda van de gemeenteraad breng”, stelde Vanlerberghe maandagavond. “In augustus 2020 werd door de gemeenteraad het lastenboek voor de aanstelling van een ontwerper voor dit project goedgekeurd met een dubbele opdracht: de opmaak van het masterplan en de realisatie van het bouwproject dat de uitbreiding van de academie en de bibliotheek omvat.”

Zichtbaarheid van de gevels

Twee jaar later, in september 2022, kregen de raadsleden het ontwerp voor de cultuursite te zien. “Daarbij werden tal van opmerkingen geformuleerd over mobiliteit en esthetiek en ook de gecoro gaf een negatief advies”, vervolgt Vanlerberghe. “Begin februari vroeg het schepencollege uiteindelijk aan het architectenbureau om het ontwerp aan te passen, waarbij rekening gehouden moet worden met de zichtbaarheid van de gevels met een bepaalde erfgoedwaarde en ook de openheid van het groene plein aan de zijde van de Koning Albertstraat.

Al vierde keer dat ik dit dossier op de agenda van de gemeenteraad breng

Hieruit begrijp ik dat zal worden gebouwd op de ruimte tussen de schouwburg en de academie waar nu de parking is of in de tuin van het lokaal dienstencentrum en dat er een gigantische vertraging zal komen. Om nog maar te zwijgen over de budgetten.”

Geen uitbreiding bib

“In het meerjarenplan wordt voorzien om op zorgsite Yserheem een nieuw Sociaal Huis te bouwen waarin ruimte is voor een lokaal dienstencentrum”, reageert schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V). “Op de cultuursite is er nood aan uitbreiding van de bib, Kadens en de bouw van een polyvalent auditorium dat ook dienst doet als kleine uitvoeringszaal. Door de stijgende bouwkost werd echter beslist om enkel de uitbreiding van Kadens en het polyvalent auditorium te realiseren. De uitbreiding en grondige renovatie van de bib wordt naar een volgend meerjarenplan verschoven”

Wijzigingsbevel

“Tijdens verschillende overlegmomenten tussen de interne werkgroep en de ontwerper werd het wedstrijdontwerp verder verfijnd. Het klopt dat op de gemeenteraad van september 2022 enkele bemerkingen geformuleerd werden en dat de gecoro ook een ongunstig advies gaf. De stedelijke omgevingsambtenaar had ook bemerkingen over het bouwontwerp. Daarom besliste het schepencollege om geen risico te lopen bij de procedure van een omgevingsvergunning en werd aan de ontwerper een wijzigingsbevel gegeven om het ontwerp aan te passen volgens de gestelde opmerkingen.

Je kan blijven discussiëren wanneer je een bouwproject voorstelt aan diverse organen. Om een correct advies te krijgen, dienen we te vermijden dat er talrijke vragen en diverse onduidelijkheden zijn bij een vaag of onvoldoend uitgewerkt ontwerp. We zijn van oordeel dat we op het gepast moment met een duidelijk ontwerp adviezen hebben gevraagd. We dienen zeker te verduidelijken dat RUP centrum Diksmuide wel degelijk toelaat dat op deze locatie gebouwd wordt.” (ACK)

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier