Corona saboteert plannen voor uitbreiding gemeentehuis

© (Foto MM)
© (Foto MM)
Redactie KW

De gemeenteraad heeft maandag de aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. De oppositie legde meerderheidspartijen sp.a en CD&V geen strobreed in de weg. Kerngedachte van het door corona geteisterde nieuwe plan is volgens financiënschepen Eddy Gryson ‘zaaien naar de zak’. Onder meer de uitbreiding van het gemeentehuis wordt hierdoor op de lange baan geschoven.

“Het gemeentebestuur stelde vorig jaar haar meerjarenplan voor. Hoewel dit een plan is voor de komende 5 jaar en de grote lijnen dus vastliggen, is er op het einde van elk jaar een aanpassing. Dit jaar is deze aanpassing door de coronacrisis net iets ingrijpender dan anders”, zette schepen Eddy Gryson (sp.a) maandag de toon.

Heel wat aandacht in het meerjarenplan gaat de volgende jaren naar nieuwe infrastructuur zoals het nieuwe zwembad en de aanleg van nieuwe straten. Maar het gemeentebestuur zet de volgende jaren toch vooral in op welzijn (zorg en armoedebestrijding) en dienstverlening (digitalisering, exploitatie woonzorgcentrum).

“De coronacrisis zorgde in 2020 voor onvoorziene uitgaven. We kunnen dan ook niet om het minder goede nieuws heen: de crisis heeft de plannen voor de komende jaren in de war gestuurd”, bekende burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

De coronapandemie noopte het gemeentebestuur bijvoorbeeld tot een relanceplan, dat budgettair uiteraard niet was voorzien. “De Bredenebon, die binnenkort wordt verdeeld onder de inwoners en een stimulans moet worden voor de lokale middenstand, is daar de belangrijkste exponent van. Maar er werden ook initiatieven genomen voor de verenigingen, de sociaal kwetsbare inwoners, … En er waren niet alleen stevige extra uitgaven door het relanceplan, het gemeentebestuur verwacht ook minder inkomsten als gevolg van de coronapandemie.”

“Alles samen betekent dit dat wij, zoals altijd weliswaar, willen ‘zaaien naar de zak’”, ging schepen Gryson verder. “Een aantal projecten dat in 2020 moest van start gaan, wordt uitgesteld. De uitbreiding van het gemeentehuis is ongetwijfeld het belangrijkste slachtoffer van de coronacrisis.”

De digitalisering van de dienstverlening wordt de volgende jaren wel verdergezet. “Maar met de aanpassingen aan het gemeentehuis, die de digitalisering en dienstverlening nog zouden versterken, wordt nu enkele jaren gewacht.”

“Toch ambitieus 2021”

Als de coronapandemie het toelaat, wil Bredene in 2021 toch een aantal grote investeringen doen. Zo worden onderhoudswerken uitgevoerd aan de riolering in de Zijdeling (140.000 euro), wordt het speelterrein van de buitenschoolse kinderopvang volledige vernieuwd (100.000 euro) en een nieuw speelplein aangelegd in de Polderstraat (47.000 euro). De voetbalterreinen worden dan weer voorzien van een automatische beregening (30.000 euro).

De Europastraat wordt heringericht (230.000 euro) tussen de Unescostraat en de Polderstraat (ter hoogte van de nieuwe Europaschool). Er wordt in 2021 ook gestart met een nieuwe fase van het Masterplan Sas. “In 2021 zijn de Verenigingsstraat, Toekomststraat, Kruisnetstraat, Visserstraat, Watervliegpleinstraat en Spuikomlaan (tussen Fritz Vinckelaan en sportcentrum) aan de beurt (3,5 miljoen euro).

Er wordt volgend jaar ook gestart met de studie voor de modernisering van de Nijverheidstraat, Steenovenstraat, Vaartstraat, Henri Zwaenepoelstraat tussen Vaartstraat en Nukkerstraat. De Veldstraat krijgt een nieuwe toplaag. Al deze werken kosten samen 1,5 miljoen euro. Er worden daarnaast ook omgevingswerken gepland aan het Centrumplein (525.000 euro) en er is de sanering en herontwikkeling van de begraafplaats Sas (1 miljoen euro).”

Het project rond de bouw van het nieuwe zwembad wordt in 2021 verder uitgewerkt. “Hiervoor moeten nog gronden aangekocht in het recreatiegebied Grasduinen (4 miljoen euro).”

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, wil Bredene in 2021 ook starten met de aanleg van afvalstraten per wijk (100.000 euro). “Kortom, zelfs met een onvoorziene coronapandemie wil het gemeentebestuur ook in 2021 de focus blijven leggen op welzijn, dienstverlening en infrastructuur”, besloot burgemeester Steve Vandenberghe.

(MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.