Continuïteit en stabiliteit… het moet beter!

De nieuwe schepen Anneke Dejonghe en het nieuwe raadslid Bernard De Marez. © (Foto LB)
Redactie KW

De gemeenteraad van woensdagavond 18 november 2021 was er één in hybride vorm. Vier raadsleden, burgemeester Verwilst, Amelie Soenens, Peter Raedt en Nele Gelaude volgden de gemeenteraad via streaming. Dit zorgde voor heel wat technische problemen met veel tijdsverlies als gevolg.

Bij aanvang van de raadszitting nam Lieve Germonprez (Onafhankelijke) het woord. Ze stelde dat de recente schepenwissel (Paul Demeulemeester nam ontslag, in zijn plaats kwam Anneke Dejonghe) juist op het moment dat de financiële balans gemaakt wordt na drie jaar bestuur, een vergiftigd geschenk is voor de nieuwe schepen.

“Continuïteit en stabiliteit dragen bij tot een evenwichtig bestuur… met drie schepenwissels in drie jaar tijd wordt er blijkbaar van spoor gewisseld”, aldus Lieve Germonprez. Daarna verlieten de Onafhankelijken de zaal en distantieerden ze zich van zowel de eedaflegging van Anneke Dejonghe als die van het nieuwe raadslid Bernard De Marez die de plaats van Anneke inneemt. Daarna deden ze terug hun intrede in het halfrond. De wijziging in het meerjarenplan zette nogmaals kwaad bloed bij de Onafhankelijken. Bert Verdru: “De leden van de Lijst van de Burgemeester benutten nu alle middelen uit de autofinancieringsmarge. Er is geen opbouw van reserves naar de toekomst toe.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.