Coalitie en oppositie Komen-Waasten lijnrecht tegenover elkaar in OCMW-discussie: “Laten we de strijdbijl begraven”

De jaarlijkse dotatie van de gemeentelijke OCMW-werking werd drastisch verminderd. (foto SR)
Stephanie Rogeau

De goedgekeurde besparingen in het jaarlijkse budget van de Komense OCMW-diensten blijft de gemoederen beroeren. De raad van bestuur van het OCMW trok via de provinciegouverneur ten strijde tegen de geplande vermindering van hun jaarlijks budget en kreeg daar een luisterend oor.

1 miljoen euro! Dat was de besparing die het gemeentebestuur had aangekondigd op de jaarlijkse dotatie van de gemeentelijke OCMW-werking. Het zorgde meteen voor een heus tsunami-effect in de immer rustige grensgemeente. Volgens Frédéric Hallez, de Komense OCMW-voorzitter, ging het om een pure politieke afrekening waarbij het vooral de de Komenaars zelf waren die het gelag zouden mogen gaan betalen.

Het gemeentebestuur reageerde meteen scherp door te stellen dat het OCMW er een obscure boekhouding op nahield en allesbehalve transparant was. De voorzitter, met in zijn kielzog de leden van de oppositie, trokken met hun grieven richting de provinciegouverneur, waar hun klacht meteen als gegrond werd aanvaard.

“Onbegrijpelijk en een regelrechte kaakslag voor onze werking! We konden dit niet zomaar laten gebeuren!” Frédéric loopt nog steeds rood aan wanneer de besparingen ter sprake komen. “Dit monsterlijke bedrag dat ze van ons wegnemen gaat zich meteen laten voelen bij de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Als argument gebruikt men het feit dat we al meerdere jaren geld incasseren voor projecten die al lang afgerond zijn maar men is blind voor de mooie projecten die we nog steeds uitvoeren.”

“De gouverneur oordeelde dat onze klacht gegrond is. Een onderzoek zal nu worden opgestart waaruit duidelijk zal blijken dat het OCMW niet handelde vanwege politieke doeleinden maar met enkel maar onze inwoners voor ogen. Het gemeentebestuur heeft nu 60 dagen om te reageren al hopen we met z’n allen dat ze de strijdbijl zullen begraven.”

Vertekend beeld

Didier Soete, die als schepen van Financiën de gemeentekas nauwlettend in het oog houdt, spaart zijn woorden niet wanneer we om een reactie vragen. “De klacht is ontvankelijk verklaard, maar dat wil niet zeggen dat ze automatisch gelijk krijgen”, klinkt het geprikkeld.

“Natuurlijk heeft de gouverneur zo gereageerd, het OCMW toonde hem immers de boekhouding van 2021 en niet die van 2022. Deze is immers nog niet klaar waardoor men een compleet vertekend beeld krijgt van de situatie. Het is maar al te gek dat men ervan uitgaat dat verantwoording voor uitgaven niet nodig is. We spreken hier toch over belastinggeld? We hopen dat het OCMW-bestuur het licht ziet en ons komt opzoeken voor een lange en hopelijk constructieve discussie.”

(SR)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.