Club Brugge 30 jaar op Schiervelde: vraag voor termijn kwam van eigenaar De Vaal

Op de foto schepen José Debels, schepen Henk Kindt, burgemeester Kris Declercq, Bart Allossery, Alexander Verduyn en Roel Vaeyens.© Stefaan Beel
Op de foto schepen José Debels, schepen Henk Kindt, burgemeester Kris Declercq, Bart Allossery, Alexander Verduyn en Roel Vaeyens.© Stefaan Beel
Thomas Dubois

Er waren op de gemeenteraad verschillende vragen rond de overeenkomst tussen De Vaal, de eigenaar van het businessgebouw, stad Roeselare en Club Brugge. Vooral over de duur van de overeenkomst: “We hebben gekozen voor een project op lange termijn”, klinkt het.

“Half september 2020 werd KSV Roeselare failliet verklaard. Als een gevolg hiervan werden de lopende huurcontracten met de Stad wat betreft de voetbalfaciliteiten op Schiervelde, verbroken door de curator. De jeugdwerking kon voorlopig haar activiteiten continueren onder de vleugels van een nieuw opgerichte vzw KSV Roeselare Jeugd, maar zocht verder naar een structurele oplossing en partner op lange termijn waarbij de wens werd geuit om de faciliteiten langs de noordzijde van de Mandel te kunnen blijven gebruiken/huren”, vertelt schepen José Debels.

“Ook voor het hoofdstadion en bijhorende velden, diende gezocht te worden naar een structurele oplossing en invulling zodat deze infrastructuur blijvend in goede staat kan gehouden en gebruikt worden. Na consultatie van diverse partijen diende Club Brugge zich aan als meest aangewezen betrouwbare partner. Daarnaast was het wenselijk om ook het businessgebouw, eigendom van De Vaal, op basis met een opstalovereenkomst met de Stad, mee te nemen in een oplossing omdat dit gebouw nauw geïntegreerd is met de andere faciliteiten op de site en om de investeerders ook perspectief te bieden inzake terugbetaling van hun investering.”

“Dit resulteerde in een princiepsakkoord zoals gevalideerd door het college van burgemeester en schepenen de dato 4 januari waarbij werd vastgelegd dat overeenkomsten zouden worden onderhandeld met SK Roeselare-Daisel jeugd Schiervelde, Club Brugge en De Vaal.” Het resultaat en de inhoud van de overeenkomst lees je hier .

Twijfels over duur samenwerking

Dieter Carron (N-VA): “Het is positief dat de jeugd op Schiervelde kan blijven voetballen. Wat het contract met Club Brugge betreft zien we dat Club zich engageert voor 30 jaar. Het opstalrecht met De Vaal loopt geen 30 jaar meer, waarom kon dat niet gewoon voor 17 jaar onderhandeld worden? De resterende tijd van het huidige opstalrecht. Het zal nu ook dertien jaar duren vooraleer het gebouw richting stad gaat.”

Steven Dewitte (Groen): “Ook wij zijn blij dat er werk gemaakt is van een duurzame jeugdwerking. De samenwerking tussen Roeselare en Daisel verdient zijn kans. We lopen niet zo warm over de overeenkomst met Club Brugge. De vergoeding bedraagt 4.500 euro per maand, dat lijkt ons niet zo goed onderhandeld. Dat lijkt me een habbekrats. Ten slotte is het geen Roeselaarse vereniging. Ook de verplichting om het veld een keer per seizoen ter beschikking te stellen voor een goed doel, lijkt ons weinig. En wie bepaalt wie er dan kosteloos op Schiervelde mag spelen? Een gemiste kans is dat er niet met een bredere kijk naar het stadion werd gekeken, dan denk ik bijvoorbeeld aan taptoes. Zijn de bewoners in de omgeving al geïnformeerd geweest? Konden zij hun bezorgdheden uiten? Zijn er afspraken over parkeren voor of na de training?”

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): “Ik heb meermaals gepleit voor een overkoepelende Roeselaarse ploeg in samenwerking met de deelgemeenten en de wijken, hier konden we echt het verschil maken met uitstraling naar de bredere voetbalwereld. Was het niet mooi om een regionaal voetbalproject met de steun van de stad uit de grond te stampen? Is het wel geprobeerd geweest? Wat SK Roeselare-Daisel betreft, laat ons hopen dat we geen vaudeville meemaken, maar een voetbalploeg die met een realistische kijk werkt. Kan het stadsbestuur hier mee over waken? Wat de samenwerking met Club Brugge betreft zien we dat het een erg lange samenwerking is. Er kan veel gebeuren. Zullen de pleinen niet te veel bespeeld worden? Wordt het plein goed onderhouden? Onze fractie is tevreden dat er aandacht is voor de politie-inzet, dat Club ook een duit in het zakje doet”, aldus Immanuel. “Om de vijf jaar is er een evaluatiemoment. Dat moeten we goed voorbereiden en met een realistische blik kijken naar wat voorligt. Dat er een ernstige evaluatie gebeurt en niet in avonturen stappen zoals de voorbije jaren.”

Stefaan Van Coillie (CD&V): “Het behouden van de jeugdwerking was de prioriteit. Eens die verzekerd, kon een volgende stap worden genomen. Een solide partner voor zowel de werking van de jeugd, als het waarborgen van de velden. Er waren verschillende opties, zowel nationaal als internationaal. Roeselare heeft gekozen voor twee lokale partners, Club Brugge en Dadizele, waar positief voetbal centraal staat. We kunnen de toekomst positief tegemoet zien. Wat het onderhoud van de velden betreft, denk ik dat er één voetbalclub in België is die wel weet hoe je een veld in goede staat moet houden en dat is Club Brugge.”

Overeenkomt op vraag van De Vaal

Schepen José Debels (CD&V): “Ik merk vooral een positieve berichtgeving. We hechten met alles wat gebeurd is in het verleden veel belang aan de opvolging, dat de goede afspraken worden nageleefd”, klinkt het. “Wat de verlening van de opstal betreft, is er een overeenkomst dat Club Brugge alles huurt van het hoofdstadion, inclusief het gebouw van De Vaal. Dat is een overeenkomst tussen Club en De Vaal. In kader van het recupereren van investeringen kwam de vraag van de Vaal om het op deze manier te doen. Wat de vergoeding betreft, die 4.500 euro per maand, hebben we binnen de stad een tarievenplan. Die hebben we ook toegepast voor Club Brugge. Het is niet aan ons om rekening te houden met de financiële toestand van deze of gene gebruiker, en dat hebben we hier ook gedaan. In dit geval met het tarief geldend voor verenigingen van buiten Roeselare.”

“Wat de sociale events betreft, is het de stad dat zal bepalen om welke evenementen het gaat. Het zal dan om de Homeless Cup gaan bijvoorbeeld, aandacht voor het sociale aspect. De bewoners van Schiervelde worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht. Wat de parkeerdruk betreft verwacht men bij thuiswedstrijden 1.500 à 1.600 toeschouwers, dat is vergelijkbaar met topwedstrijden bij SV Roeselare.”

“De overkoepelende ploeg was wat moeilijk, want elke club heeft een eigen identiteit, je hebt ook verschillende soorten clubs. Voor één fanion-team was er geen draagvlak, dat is not done.”

Henk Kindt (Vooruit): “Het verlengen van het recht op opstal komt voor ons niet slecht uit. Ik weet niet of het als stad onze taak is om een dergelijk businessgebouw uit te baten. Nu zitten we met goede afspraken, waarbij we om de vijf jaar samenzitten en om de tien jaar eruit kunnen stappen, mochten er problemen zijn. Als er een ploeg naar hoger niveau gaat uit de regio, dan zullen zij ook in het stadion moeten kunnen spelen. En los daarvan, vraag ik me af of De Vaal slechts zes maanden inkomsten verloren is. Ik vraag me af hoeveel SV Roeselare over die hele periode effectief heeft afbetaald, maar dat is een andere discussie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.