CD&V pleit voor on hold zetten van bouw van Cultuurhuis

Filip Blanckaert (links) en Bart Buyse hebben niets tegen een Cultuurhuis, wél tegen een dure investering die nog duurder zal worden. © FODI
Redactie KW

Tijdens de Ingelmunsterse gemeenteraad van dinsdagavond 20 september wordt een extra agendapunt besproken van de plaatselijke CD&V-afdeling over de stijgende kosten.

“Het zijn verschrikkelijke, moeilijke en onzekere tijden. Wat brengt de winter ons? De energieprijzen swingen de pan uit. Zullen we ons huis verder kunnen verwarmen? Zal het lukken met alleen maar een trui meer…”, vragen de CD&V-kernleden zich af. “In deze tijden knaagt ons geweten: we kunnen ons dus niet verzoenen met de dure bouwprojecten én de keuze van het Ingelmunsters beleid. Onze gezinnen zijn bang, zetten de thermostaat een aantal graden lager én dragen een trui meer in de winter én misschien zal het toch nog te weinig zijn… Daarnaast investeert op dit ogenblik de huidige meerderheid verder extreme budgetten in grote projecten, zoals de bouw van een duur nieuw Cultuurhuis, een extra sporthal… Mooie, toekomstgerichte projecten maar wij zouden graag als een goede huisvader ook de verwarming wat lager zetten én denken aan het appeltje voor de dorst voor de Ingelmunsternaar.”

“In de gemeenten rondom ons worden grote projecten terecht on hold geplaatst. Daarom dienden we een extra agendapunt in met de vraag om te besturen als een goede huisvader, ons zich naast onze mensen te zetten én een zuinig beleid te voeren. Een beleid waar voorzichtig wordt omgegaan met de spaarcenten en het belastinggeld van de bevolking. We vragen aan het huidig college van burgemeester en schepenen om rond zich te kijken én voorlopig de grote bouwprojecten en investeringen on hold te zetten, zodat een buffer kan gebouwd worden voor de eigen bevolking in plaats van dat geld te spenderen aan dure bouwprojecten.” (Patrick D.)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.