Buurtbewoners uit Hulste protesteren op gemeenteraad tegen uitbreiding Empire Carpets

Foto familie Vandenberghe-Dierick bij het landschap dat zal verdwijnen. We herkennen Bob Vandenberghe en Evelyn Dierick samen met hun dochters Kaat en Maud. © LL
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Een 25-tal inwoners uit Hulste trokken naar de gemeenteraadszitting om bij monde van Tony Verhulst hun ongenoegen te uiten over de plannen rond de uitbreiding van Empire Carpets. Het bedrijf dat vloermatten produceert mag bijbouwen op landbouwgrond. Buurtbewoner Tony Verhulst had namens de bewoners spreekrecht aangevraagd en gekregen.

Stad Harelbeke besliste eerder dat het bedrijf Empire Carpets International in de Brugsestraat in Hulste een nieuwe fabriek mag bouwen. Pittig detail: de nieuwbouw komt op landbouwgrond. “Dat kan door een planologische ruil uit te voeren”, zei schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen) eerder.

“Voor ons is economie en tewerkstelling belangrijk. De ruil gaat over het ene stuk grond inwisselen voor een ander. Een perceel landbouwgrond wordt industriegrond en omgekeerd.” Tweede pittig detail: de huidige landbouwgrond ligt in Hulste, de industriegrond in Bavikhove.

“Ons voorstel is om de site rond Empire Carpets om te ruilen naar industriezone en de van Plastiber in de Kervijnstraat Bavikhove om te ruilen naar landbouwgrond. Deze site wacht op een nieuwe invulling want industrie is er minder opportuun wegens slechte verkeerssituaties qua bereikbaarheid.” Door deze plannen riskeren enkele tientallen inwoners van de Brugsetsraat, Absultstraat, Hazebeekstraat en Lampernissestraat in Hulste in de toekomst hun landelijk uitzicht kwijt te spelen.

Landelijk karakter verstoord

Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) dat de planologische ruil mogelijk moet maken, stond op agenda van de gemeenteraadszitting. De site aan Empire Carpets zou 9.000 vierkante meter landbouwgrond innemen waarvan de helft daarvan bebouwd wordt.

“Veel mensen zijn hier komen wonen of hebben hier gebouwd voor de landelijke rust en het uitzicht. Nu zou er een fabriek bijgebouwd worden die dit verstoort. Men komt niet naar hier wonen om een fabriek in je achtertuin te krijgen. Het landelijke karakter van Hulste zal grondig verstoord worden”, aldus Tony.

“Empire Carpets is pas in 2011 van marke naar Hulste gekomen het is dus niet eigen aan de streek. Een industriebedrijf hoort niet thuis in Hulste, eerder op een regionaal bedrijventerrein.”

Zicht uit de tuin van familie Vandenberghe-Dierick

Ook buurtbewoner Evelyn Dierick, die met haar man Bob Vandenberghe en hun dochters Kaat en Maud pal naast het gebouw woont, is die mening toegedaan. “Tony heeft gelijk. Toen we in Hulste gingen wonen trok ik naar het stadhuis om te informeren of we zeker mochten zijn dat de velden achter onze tuin gingen behouden blijven. Dat was zeker geen probleem want het was landbouwgrond, en er zou daar nooit kunnen gebouwd worden. Ik mocht op mijn twee oren slapen. “

“Tot nu … (zucht). Hier hoor ik het helemaal anders”, aldus Evelyn. “Het zal ook hinder veroorzaken voor de mobiliteit en verkeersveiligheid. Nu al draaien en keren vrachtwagens in de straat. En dat in een landelijke omgeving, waar vaak kindjes spelen en met hun fiets rondrijden.” Volgens Evelyn is er ook een gebrek aan communicatie met de stad.

“We hadden graag eerder meer uitleg gekregen. We krijgen hier het antwoord dat men niet berijpt dat we nu aankomen met onze bezorgdheden. Het RUP zal pas over twee jaar klaar zijn zegt men ons. Wanneer moesten we dan wel onder bezorgdheden kenbaar maken? In eerste instantie vroeg de zaak uitte breiden naar 18.000 m². Die 9.000 is een eerste stap vrees ik, wat zal er later nog komen?”

Onthoudingen bij de stemming

Het bedrijf moet nu wel een financiële compensatie betalen voor deze grondenruil. Intercommunale Leiedal kocht de gronden van de site Plastibert aan, maar kan die wegens de wijziging van bestemming, nooit aan dezelfde prijs verkopen. Dat waardeverschil moet Empire Carpets dus vergoeden.

“Op de vraag naar een getal kunnen we niet ingaan. Bedragen mogen niet gegeven worden wegens een vertrouwensclausule”, aldus schepen van Financiën Kathleen Duchi (CD&V). Oppositiepartijen Open VLD en N-VA kozen bij de stemming van het agendapunt de kant van de buurtbewoners. Het voorstel werd uiteindelijk goedgekeurd door 12 van de 22 aanwezige raadsleden en schepenen. Pittig detail: voormalig schepen Inge Bossuyt en raadslid Steven Decaluwé (beiden Vooruit), onthielden zich. Ook schepen Lynn Callewaert (CD&V) onthield zich. Het bracht zo de stemming op 12 ja-stemmen, 7 nee-stemmen en 3 onthoudingen.

“Ik ben zelf van Hulste en het landelijk karakter van het dorp ligt mij. Er zijn betere plaatsen voor dit bedrijf”, aldus Steven. “Ik denk hetzelfde als Steven en ik heb begrip voor de bezorgdheden van de buurtbewoners”, zegt Lynn. Schepen David Vandekerckhove beloofde zijn uiterste best te doen om het landelijk karakter van Hulste te behouden.

Nu start intercommunale Leiedal samen met het stadsbestuur het RUP op. “Bij de opmaak ervan zullen we zeker rekening blijven houden met alle opmerkingen van de buurtbewoners. Ze kunnen er alleszins op rekenen dat Hulste een landelijk dorp zal blijven. De opmaak van een RUP neemt een tweetal jaar in beslag. Voor de definitieve goedkeuring kan er op de site zelf dus niets gebeuren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier