Burgemeester Vergote in de verdediging op openbare zitting over audit: “Audit Vlaanderen heeft fouten gemaakt”

Burgemeester Vergote kon zich gisterenavond op de gemeenteraad verdedigen. © Jan Stragier
Camille Jonckheere

Donderdagavond werd op de gemeenteraad van Moorslede het onderzoek van Audit Vlaanderen naar mogelijk belangenvermenging van burgemeester Ward Vergote (VISIE) besproken. Op vraag van de oppositie gebeurde dit uiteindelijk toch op de openbare zitting en niet achter gesloten deuren. “Wat Audit Vlaanderen schrijft, klopt niet volledig. Ik was inderdaad beter niet aanwezig geweest bij bepaalde vergaderingen, waarvoor ik mijn excuses wil aanbieden.” De oppositie blijft de vraag stellen of het niet beter is dat Vergote tijdelijk aftreedt tot het onderzoek volledig achter de rug is.

Normaal zou donderdagavond de audit naar burgemeester Vergote over de mogelijke belangenvermenging bij het kopen en verkopen van een stuk grond met veel winst achter gesloten deuren behandeld worden. Maar oppositiepartijen PRO, N-VA en Groep A vroegen met een bijkomend agendapunt bij hoogdringendheid van de gemeenteraad om dit toch in openbare zitting te bespreken. Dit werd unaniem goedgekeurd.

“Ik ben blij dat ik eindelijk mijn verhaal kan doen na maanden stilzwijgen en bagger over mij heen krijgen”

Een beslissing waar burgemeester Ward Vergote (VISIE) naar eigen zeggen erg tevreden mee was. “Ik ben blij dat ik eindelijk na maanden stilzwijgen en bagger over mij heen krijgen mijn verhaal kan doen.” De oppositie stelde zich de vraag waarom de burgemeester dat dan niet in eerste instantie had voorgesteld. “Het was een beslissing van de gemeenteraadsvoorzitter en algemeen directeur. Ik was er niet van op de hoogte dat dit bij deze zaken ook kon.” Een antwoord dat met kritiek onthaald werd. “U kon uzelf beter geïnformeerd hebben daarover.”

Verdedigingsbetoog

Uiteindelijk kwam de langverwachte bespreking van de audit. “Er zijn twee grote argumenten, waar Audit Vlaanderen zich op baseert, die niet kloppen”, steekt Vergote zijn betoog van wal. “Ten eerste wist ik volgens hen als burgemeester meer over het stuk grond dat ik had gekocht dan andere mensen zouden kunnen weten. Maar alle informatie over de aard van de grond (landbouw) en de mogelijke verandering ervan (naar ambachtsgrond) was in principe openbaar. Je moest een geëngageerd burger zijn om die documenten op te vragen en te lezen. Maar ze waren wel voor het publiek beschikbaar. Dus ik had geen voorkennis.”

“Alle informatie over de grond was voor de verkoop in principe beschikbaar voor het publiek, ook al moest je een geëngageerd burger zijn om die documenten op te vragen”

Iets wat volgens Vergote bij de verkoop zelf al duidelijk was. “Er werden toen twee stukken grond verkocht. Het ene stuk ging voor beduidend meer geld over tafel. Bij een openbare bieding kan dit alleen maar gebeuren als partijen tegen elkaar opbieden. Dat het ene stuk zoveel meer waard was toen toont dat mensen al op de hoogte waren van de veranderlijke aard van de grond. Een partij grond, die tot op de dag van vandaag nog altijd maar landbouwgrond is en dit waarschijnlijk ook zal blijven”, herhaalt Vergote meerdere keren toe.

Een tweede punt waar Audit Vlaanderen zijn geloofwaardigheid verliest volgens Vergote is het argument dat hij documenten ondertekende, die mee de toekomst van het stuk grond bepaalden. “Natuurlijk heb ik die documenten ondertekend. Ieder document van een gemeenteraad, overleg of schepencollege moet ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester. Als het gaat over een zaak, waarbij die personen betrokken zouden zijn, moeten zij bij die beslissing even naar buiten gaan. Maar uiteindelijk moeten zij toch altijd het document ondertekenen. Anders is het volgens het Decreet Lokaal Bestuur niet geldig. Dus logischerwijze staat mijn handtekening daaronder.”

Aanwezigheid op vergaderingen

Als derde argument haalt Audit Vlaanderen aan dat burgemeester Vergote aanwezig was op bepaalde vergaderingen waar de toekomst van zijn stuk grond besproken werd. “De verandering van de aard van de grond van landbouw naar ambachtsgrond kwam inderdaad ter sprake op verschillende vergaderingen. Maar er werd daar toen zeer weinig over beslist. Ik had daar inderdaad in de eerste plaats niet mogen bij zijn en even naar buiten moeten gaan. Daar heb ik inderdaad een fout gemaakt. Mijn excuses voor die slordigheid”, stelt Vergote.

“Ik had niet bij die besprekingen mogen zijn, maar ik ben er zeker van dat mijn aanwezigheid de effectieve beslissing later niet heeft beïnvloed”

“Maar ik ben er zeker van dat mijn aanwezigheid bij die besprekingen de latere effectieve beslissing, waar ik niet bij was, niet beïnvloed heeft. Verder wil ik nog het advies meegeven om nieuwe mandatarissen in de lokale besturen een opleiding te geven met een opleiding of instructies, zodat ze goed op de hoogte zijn van wat mag en niet mag tijdens hun mandaat.”

De audit van Audit Vlaanderen gaat bij Vergote niet in de koude kleren zitten. “Stel je even voor dat er hier bij het gemeentehuis twee IT’ers aankomen, die 30 gigabyte aan mails vanaf 1 januari 2013 in beslag nemen van mij om te controleren. En daarin is er geen enkele mail, die tegen mij kan gebruikt worden. Maar in tegenstelling, mails die me juist kunnen vrijstellen. Vreemd genoeg worden die niet aangehaald. Uiteindelijk wil ik ook nog zeggen dat ik teleurgesteld ben dat er mensen zijn die de geheimhouding van deze audit niet gerespecteerd hebben en de informatie toch hebben gelekt – duidende op de media. Wat daarmee zal gebeuren, moeten we nog zien”, besluit Vergote zijn pleidooi.

Vragen oppositie

Daarna kregen de andere gemeenteraadsleden tijd voor hun vragen en opmerkingen. “Allereerst vind ik het jammer dat de burgemeester het onderzoek van Audit Vlaanderen zo minimaliseert”, zegt Ward Gillis (lijsttrekker Pro Moorslede). “Toch heeft Audit Vlaanderen een punt. Want tot 2018, een jaar nadat u het gekocht had, was er alleen maar sprake dat het aanpalende transportbedrijf Verstraete het perceel als ambachtsgrond zou mogen gebruiken. Dat het algemene ambachtsgrond zou worden, was toen nog niet gepubliceerd en bijgevolg niet openbaar.”

“Het was pas in 2018, een jaar later, dat gecommuniceerd werd dat het perceel algemene ambachtsgrond zou kunnen worden”

“Ik kan er niets aan doen dat dit document dat publiekelijk moest zijn niet op tijd gedeeld werd”, werpt Vergote tegen. Daarna richt Gillis zich naar de schepenen: “Staan jullie als schepencollege achter deze feiten zoals de burgemeester ze hier vertelt?”. In de zaal bij enkelingen klinkt gepruttel en gemor. “Moeten wij hier nu rechter spelen? Wat een circus!” Schepen voor Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK) antwoordt daarop duidelijk. “Het is niet aan ons, maar aan hogere overheden om hier verder over te beslissen.”

Van tijdelijk aftreden geen sprake zo blijkt

Uiteindelijk vraagt fractievoorzitter Veerle Demeulenaere van oppositiepartij N-VA aan de burgemeester of hij zichzelf nog geschikt acht om zijn rol als burgemeester verder te zetten. “We hebben het al gevraagd in december en ik vraag het nu opnieuw. Denkt u niet dat het beter is om tijdelijk een stap opzij te zetten tot het onderzoek afgerond is? U zegt hier dat de afgelopen maanden een last waren voor u zelf en uw gezin en dat u bagger over zich heen gekregen heeft. Kunt u uw functie dan nog naar behoren uitvoeren? Er zijn vast genoeg andere sterke mensen binnen de partij VISIE of de coalitiepartij, die het even kunnen overnemen, terwijl u de instanties hun onderzoek laat doen.”

“We zitten nog met heel wat vragen. Nu is het visie tegen visie”

“Met onze goede coalitiepartner hebben we hier in Moorslede al veel goede dingen gedaan in heel zware tijden met het coronavirus en nu de energiecrisis. Ik denk dat ik een goede burgemeester ben van deze schitterende gemeente en dat de mensen nog steeds onze coalitie ondersteunen”, besluit burgemeester Vergote hierop.

“We zitten nog met heel wat vragen. Burgemeester Vergote heeft vanavond de audit proberen te ontkrachten door zijn kant van het verhaal te vertellen. Nu is het zijn visie tegen die van het onderzoek. Maar we mogen Audit Vlaanderen ook niet onderschatten”, stelt Demeulenaere.

Op instructie van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zal West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé in de komende weken samenzitten met burgemeester Ward Vergote.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.