Burgemeester bergt afsplitsingsplan hulpverleningszone op

Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Burgemeester Marc Vanden Bussche startte de gemeenteraad van Koksijde maandagavond met een stand van zaken van de coronasituatie en lichtte de uitrol van het vaccinatieplan in vaccinatiecentrum Veurne toe. Op de vraag van raadslid Sander Loones of er nog altijd plannen zijn om definitief af te splitsen van de hulpverleningszone Westhoek reageert de burgemeester: “Dat is uiteindelijk federale materie, en dus niet meer aan de orde deze legislatuur. Ik denk dat we hiermee het project moeten begraven.”

“De coronamoeheid treedt overal op en we hebben nog enkele moeilijke klippen te nemen, maar we houden stand”, stak de burgemeester van wal. “Van 1 tot 24 januari zijn er 66 besmettingen in Koksijde genoteerd, met een uitschieter van 5 gevallen op 13 januari en 7 op 19 januari.”

“Na de discussie met het triagecentrum over het vrijgeven van namen van besmette personen is er nu eindelijk een wetswijziging waardoor we de persoonsgegeven kunnen ontvangen. Onze medewerkers bellen die mensen, informeren naar hun toestand en ze krijgen een stoepbezoek waarbij hen een quarantaineboekje met uitleg wordt overhandigd. Ook mensen die zijn teruggekeerd uit het buitenland worden gecontacteerd en er wordt hen duidelijk gemaakt dat ze moeten thuisblijven.”

Externe communicatieambtenaar

Voor de uitrol van het vaccinatieplan in vaccinatiecentrum Furnevent Veurne staan Stephan Wydooghe en Anne Mouton in voor de coördinatie en de infrastructuur. Donderdag 28 januari zou alles op punt staan. “We hadden liever met onze gemeentes zelf voor personeel, communicatie en onthaal ingestaan, maar dat zal nu gebeuren door de eerstelijnszone”, zegt de burgemeester.

“Jammer dat er nu een dure externe communicatieambtenaar wordt aangesteld. Wel wordt het callcenter bemand door onze lokale besturen. Koksijde heeft al alle 80-plussers gebeld en 97 % wil gevaccineerd worden. Maar de helft van die mensen heeft geen vervoer en vroeg daarvoor hulp. Daar zullen we zeker voor zorgen! We voorzien bijkomend vervoer vanuit het station Koksijde en station Veurne met shuttlebussen.”

Deze week worden nog eens een 1.000-tal senioren tussen 75 en 80 jaar gebeld met dezelfde vraag. Aan de 3.000 à 4.000 mensen tussen 65 en 75 jaar wordt een brief gestuurd.

Vrijwilligers

Op de vraag van oppositieraadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) of er een oproep is gedaan naar vrijwilligers toe, zei de burgemeester: “Er hebben zich al een 15-tal vrijwilligers spontaan gemeld, onder wie raadslid Greta Suber-Delie en gepensioneerde dokters. Maar we zetten ook stewards in.”

N-VA-raadslid Sander Loones stelde voor om ook taxi’s voor het vervoer in te schakelen, volgens hem een win-winsituatie voor een sector die ook lijdt onder de coronacrisis. “En waarom kan buslijn 69 die de bocht maakt aan het rondpunt bij het Bakkerijmuseum niet enkele honderden meters verder rijden, tot aan Furnevent”, vroeg Sander zich af. Een vraag die zou worden voorgelegd aan de Veurnse burgemeester Peter Roose, die ook voorzitter is van de vervoerregio Westhoek.

Hulpverleningszone

Burgemeester Marc Vanden Bussche lichtte toe dat gouverneur Carl Decaluwé de knoop heeft doorgehakt inzake de discussie over de zonale verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Brandweer Westhoek en het tekort van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek in de begroting 2021 aan te zuiveren.

De gouverneur voorziet een traject van vijf jaar tot de criteria aan 100% worden doorgerekend op het te financieren tekort en de verdeling per gemeente van de toelage aan de hulpverleningszone. Voor Koksijde betekent dat een aanpassing van het meerjarenplan: de exploitatietoelage vermindert met 99.043 euro, de investeringstoelage verhoogt met 298.151 euro.

“Dat betekent dat Koksijde, gespreid over 5 jaar, zo’n 700.000 euro minder zal moeten betalen”, becijfert de burgemeester. Op de vraag van raadslid Sander Loones of er nog altijd plannen zijn om definitief af te splitsen van de hulpverleningszone Westhoek reageert de burgemeester: “Dat is uiteindelijk federale materie, en dus niet meer aan de orde deze legislatuur. Ik denk dat we hiermee het project moeten begraven.”

Slimme camera’s

Verder werd principiële toestemming gegeven om in de gemeenten van de politiezone PZ Westkust tijdelijke vaste en mobiele camera’s in te zetten. “Dat past in het kader van ons veiligheidsbeleid, om slimme camera’s te gebruiken die nu al actief zijn, maar ook drones met camera’s”, verduidelijkte burgemeester Vanden Bussche.

Op de sceptische reacties van oppositiepartij N-VA benadrukte raadslid en drone-expert Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit): “Drones worden nooit ingezet om in de mensen hun privétuinen of huizen binnen te kijken, maar voor nuttige en levensreddende acties zoals bij het zoeken naar vermiste personen. De privacy die geldt op de grond geldt ook in de lucht! Ook de Sea King kan iedereen scannen, maar dat gebeurt echt niet!”

Op de vraag van de oppositiepartijen om af te wijken van het terrassenreglement dat strikt vasthoudt aan de datum 15 maart tot na de herfstvakantie, werd beslist dat dit grondig zou worden herbekeken, want ook de meerderheid vond het belangrijk om in coronatijden flexibel te zijn en eventueel het terrassenreglement bij te sturen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier