Blankenbergse N-VA reageert op vermeende uitkeringsfraude: “Dat er eerst maar eens in eigen boezem gekeken wordt”

Alfons Monte.© (Foto WK)
Alfons Monte.© (Foto WK)
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Het partijbestuur van de N-VA in Blankenberge reageerde op haar Facebookpagina op de recente commotie rond het onterecht uitgekeerde vervangingsinkomen van twee NVA-schepenen. “Nooit gedacht te moeten reageren op onwaarheden en persoonlijke aanvallen. De bewering al zou N-VA, de burgemeester en schepenen onvoorzichtig omspringen met financiën van de stad zijn volledig uit de lucht gegrepen.”

Een duidelijke boodschap aan het adres van de oppositie, die de Blankenbergse N-VA-schepenen beschuldigde van verkiezingsfraude. “Dergelijke insinuaties getuigen van een ongekende rancune. Dat er eerst maar eens in eigen boezem gekeken wordt”, klinkt het. De stadsdiensten hebben volgens het N-VA-bestuur immers alle documenten in handen om de aantijgingen te ontkrachten. “Wat onder de openbaarheid van bestuur valt, zal dan ook zonder aarzelen worden voorgelegd”, neemt het zich voor.

Het voorval wordt vervolgens afgedaan als een flater van Cipal Schaubroeck, de betaalorganisatie waar de stad mee samenwerkt om lonen uit te betalen. “De feiten zijn duidelijk. Er werd door betrokkenen nooit een aanvraag ingediend. Meer nog, ze waren zelfs niet op de hoogte van dergelijke vergoedingen. (…) De diensten staafden zich op het feit, dat voorgaande legislatuur twee leden van het vorige college, van dergelijke maandelijkse weddecompensatie in aanmerking kwamen en dit ook steeds hebben ontvangen. Dat de reglementering in deze zaak ondertussen gewijzigd was, zijn zij volkomen aan voorbij gegaan. Zelfs na de expliciete vraag van betreffende schepenen of dit wel degelijk wettelijk in orde was, werd bevestigend geantwoord door de juridische dienst van Cipal. De zelfverklaarde klokkenluiders zijn van dit alles ook op de hoogte maar helaas is geen laagte te diep om politieke tegenstanders onderuit te halen.”

Het stadsbestuur wil het betreffende sociaal bureau nu in gebreke stellen. “Hopelijk verstommen dan alle negatieve commentaren en onwaarheden, en denken de personen die meegedaan hebben aan deze hetze en het zwart maken van de twee schepenen met onherstelbare morele schade, in het vervolg twee maal na vooraleer klakkeloos geruchten en insinuaties te verspreiden. De partij blijft als één man achter de burgemeester en schepenen staan”, klinkt het nog.

Oppositiepartij Open VLD blijft echter bij haar standpunt dat de betrokken N-VA-schepenen zelf ook boter op het hoofd hebben. “Er had bij hen beiden toch een belletje moeten afgaan? Er hangt ook nog altijd veel mist rond dit voorval. Zo is er in de notulen van het schepencollege niks van dergelijke aanvragen terug te vinden. We zijn zelfs nog bereid te geloven dat er een fout is gebeurd, maar naar ons aanvoelen hebben de bewuste schepenen zelf gewoon ook gezwegen tot het allemaal uitkwam”, zegt de lokale Open VLD-voorzitter Mitch De Geest. “Verder willen we hier geen uitspraken over doen, maar het is natuurlijk wel de rol van de oppositie om dergelijke wantoestanden aan de kaak te stellen. Het is nu aan het binnenlands bestuur om dit verder te onderzoeken en er een duidelijk standpunt over in te nemen.”

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.