Blankenbergse meerderheid keurt deontologische code goed in afwezigheid oppositie

In augustus kwam er een nieuwe ploeg onder leiding van burgemeester Björn Prasse (Open Vld) © MAAIKE TIJSSENS BELGA
Hannes Hosten

De oppositie bleef dinsdag weg op de stemming op de gemeenteraad over een nieuwe ‘code of conduct’ of deontologische. Volgens de oppositie is het een ‘schaamlapje’ voor Open VLD om de nieuwe coalitie met Vooruit goed te praten. De meerderheid spreekt van een nieuwe start, nadat de vorige meerderheid stuk liep op verdachtmakingen.

Vooruit-schepen Jurgen Content wordt genoemd in een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken met de Blankenbergse strandbars begin 2020. In april 2021 werd hij daarvoor op non-actief gezet door het college van burgemeester en schepenen, waarop Vooruit op haar beurt het vertrouwen in toenmalig burgemeester Daphné Dumery (N-VA) opzegde. Het leidde tot het einde van de coalitie van N-VA, Vooruit en CD&V, die in augustus vervangen werd door een bestuursploeg met Open VLD en Vooruit, onder leiding van de nieuwe burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

De nieuwe meerderheid wou bij de start van het nieuwe jaar een nieuwe ‘code of conduct’ laten goedkeuren. Maar de oppositie van N-VA,CD&V en Vlaams Belang wou daarmee niets te maken hebben en bleef (virtueel) weg op de bespreking van het punt op de digitale gemeenteraad. Punt van discussie is wat er moet gebeuren als een mandataris in een gerechtelijk onderzoek terechtkomt. In de code of conduct moet die de bevoegdheden neerleggen als er een gerechtelijke vervolging komt, voor de oppositie – die zich gesteund ziet door het decreet Lokaal Bestuur – moet dat al gebeuren van zodra het onderzoek loopt.

Nieuwe start

“Nu de storm wat is gaan liggen, willen we een nieuwe start nemen”, verklaarde burgemeester Prasse het voorstel tot nieuwe ‘code of conduct’. “De vorige meerderheid is stukgelopen op discussies en verdachtmakingen, waardoor er een nieuwe meerderheid moest komen. Maar in de zes maanden dat ik burgemeester ben, ontving ik geen enkele innformatie uit het gerechtelijk dossier. De oppositie gebruikt dit dossier om een verhaal te creëren dat niet strookt met de realiteit. Wij zorgen juist voor een bijkomend instrument om het bestuur weer vlot te trekken als zich zo’n situatie voordoet, iets wat de vorige meerderheid niet had.”

Schepen Content nam ook zelf het woord. “De oppositie kaapt ons positieve voorstel om te verglijden in een persoonlijke aanval”, vond hij. “Zelfs beginnende juristen weten dat een stad geen hogere wetgeving kan afzwakken. Wij willen juist duidelijke en scherpere regels hebben dat wat de wetgeving ons oplegt. Maar alles is goed om in het nieuws te komen en om de politieke tegenstander door het slijk te halen.”

Deontologische lat verlaagd

“Wij willen niets te maken hebben met interne afspraken tussen Open VLD en Vooruit over belangenvermenging”, zegt Daphné Dumery nu. “Bij de coalitiewissel verklaarden de liberalen dat zij schepen Content een document hadden laten ondertekenen, waarbij hij zich engageerde vrijwillig ontslag te nemen wanneer hij door het gerecht vervolgd zou worden voor belangenvermenging. Maar eigenlijk heeft een schepen de deontologische plicht om zich al tijdens het onderzoek te onttrekken van alle besluitvorming. De wetgeving hierover is duidelijk.”

“Ondertussen gaf Open VLD deze zomer Content zijn bevoegdheden terug als schepen. Daartoe stelde men een document op waarin de deontologische lat werd verlaagd. Open VLD stelt zo zelf de spelregels op zonder het voorziene kader te hanteren en legt dat nu ter goedkeuring voor aan alle gemeenteraadsleden onder het mom van deugdelijk bestuur. De oppositie is niet opgezet met deze manier van werken. Zij hebben met deze afspraken tussen de nieuwe meerderheidspartijen niets te maken en willen daar ook niet in betrokken zijn. Zij zullen dan ook afwezig blijven op dit punt.”

Schaamlapje

Ook CD&V is niet te spreken over de ‘code of conduct’. “Het is vooral een schaamlapje dat Open VLD wil gebruiken om de achterban te sussen en heeft tot doel hun keuze om samen te gaan met Vooruit te vergoelijken”, zegt fractieleider Jan De Soete. Ook Vlaams Belang woonde de bespreking van het punt niet bij en kondigde aan zo nodig ‘en hopelijk gelijklopend met de andere oppositiepartijen’, klacht in te dienen bij de gouverneur.

Het voorliggende ontwerp werd goedgekeurd door de 16 aanwezige raadsleden van de meerderheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.