Bezorgdheid CD&V rond inkomsten sportclubs “onterecht én te laat”

© (Foto WK)
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

CD&V Blankenberge stelde in de gemeenteraad de vraag of er bij het nog in aanbouw zijnde nieuw sportcomplex ook oog is voor het financieel plaatje van de sportclubs.

“Een aantal belangrijke elementen zorgden er in het verleden voor dat het financieel plaatje voor sportclubs klopt. Een belangrijke bron van inkomsten, is bijvoorbeeld de sponsoring en de mogelijkheid om publiciteit aan te bieden tijdens wedstrijden. Een belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe sportcomplex, is dus dat de clubs er straks gelijkaardige faciliteiten krijgen”, klinkt het.

Publiciteit aanbieden tijdens wedstrijden, zal volgens schepen van Sport Jurgen Content (Vooruit) mogelijk zijn op de grote schermen die in de nieuwe Van Kerszaal zullen dienstdoen als scorebord. “En voor de cafetaria voorzien we een systeem waarbij de kandidaat-concessionaris, via de gunningscriteria, wordt gestimuleerd om de sportclubs hierin tegemoet te komen. De bezorgdheden van de oppositie – die overigens perfect op de hoogte is van wat we in het nieuwe sportcomplex allemaal van plan zijn – is dus onterecht, en zou bovendien veel te laat zijn gekomen aangezien de gunningsprocedure reeds werd opgestart”, klinkt het.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.