Bewoners Christuslaan in Wervik maken zich zorgen over afbraak huizenrij

Sanne Vantomme (N-VA) vindt het niet kunnen dat sociale huisvestingsmaatschappij De Leie de bewoners van de Christuslaan nog niet op de hoogte bracht van haar pannen. (foto LVW)
Redactie KW

Sociale huisvestingsmaatschappij De Leie denkt aan een vervangingsnieuwbouw voor een rij woningen in de Christuslaan. Er heerst ongerustheid bij de bewoners. De meesten huren hun woning, een paar zijn eigenaar.

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) interpelleerde hierover tijdens de gemeenteraad. “We kregen daarover al een aantal vragen van verschillende bewoners”, zegt hij.

“De woningen zouden worden gesloopt. Er is heel wat commotie onder de bewoners in de Christuslaan. Blijkbaar moeten alle sociale huurders binnen een afzienbare termijn worden geherhuisvest omdat er nieuwbouwflats komen. Kloppen deze geruchten en beweringen? Als dit klopt, hoe komt het dan dat er nog niet gecommuniceerd wordt met de huurders? We vinden het niet kunnen dat dit al uitgelekt is alvorens er met de huurders werd gecommuniceerd.” De fractieleider stelde op de gemeenteraad heel wat vragen.

“We moeten deze vragen stellen op de gemeenteraad omdat we als oppositie geen mandataris hebben in De Leie”, aldus Vantomme. Veel wijzer is Sanne Vantomme op de gemeenteraad niet geworden. “Er is daarover bij de stad geen dossier bekend”, aldus schepen van Wonen Bert Verhaeghe (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project).

Geen bevoegdheid

“De Leie is een autonome huisvestingsmaatschappij en we hebben als schepencollege of gemeenteraad weinig bevoegdheid om ons daarin te mengen. We gaan de vragen overmaken aan De Leie en vragen om transparant te communiceren naar de bewoners van de Christuslaan toe.”

“Het is triestig dat het schepencollege het niet weet”, reageert Sanne Vantomme. “Als lokaal bestuur hebben we drie vertegenwoordigers in De Leie. Ik heb mijn interpellatie een week geleden ingediend, ondertussen had men van de directeur of voorzitter van De Leie toch een antwoord kunnen krijgen.”

Schepen Bert Verhaeghe haalde aan dat het dossier nog niet werd besproken op de raad van bestuur van De Leie. Heel opmerkelijk in het debat was plots de tussenkomst van burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Ik werd ook gecontacteerd door enkele bewoners uit de Christuslaan en krijg het op mijn heupen”, aldus de burgemeester.

“Het gaat om mensen die daar al dertig à veertig jaar wonen. Ik kan alleen maar aandringen bij De Leie om zo snel mogelijk te communiceren. Toen men in 1994 de woningen op het Oud Park en Nieuw Park ging renoveren, maakte De Leie de cruciale blunder om niet te communiceren met de bewoners. Zulke drama’s wil ik niet meer meemaken.”

Reactie voorzitter

We contacteerden ondertussen ook voorzitter Steve Dejan van De Leie. “Er wordt momenteel een hetze gecreëerd waar dit niet nodig is”, reageert hij. “In de Christuslaan gaat het om 23 woningen die begin de jaren ‘90 summier gerenoveerd werden. Deze woningen komen stilaan aan hun einddatum. Daarom is er op de laatste raad van bestuur beslist om hier een project van te maken en deze woningen te vervangen.”

“Dit staat nog in de beginfase en de uiteindelijke uitwerking zal nog enkele jaren duren. Er moet zelfs nog gesproken worden met de private eigenaars in de straat. Hoe dan ook zal De Leie binnenkort een bewonersvergadering houden waar de premature plannen zullen worden toegelicht om alle onrust die men onterecht in deze straat heeft gestookt, weg te nemen.”

(EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.