Begroting in Zulte zonder nieuwe belastingen, extra groepsopvang voor peuters op komst

Burgemeester Simon Lagrange.©MV3 MV
Burgemeester Simon Lagrange.©MV3 MV
Redactie KW

Uit de voorgelegde begroting op de digitale gemeenteraad dinsdagavond in Zulte blijkt dat de gemeente, trouw aan het meerjarenplan 2020-2025, de belastingen ongewijzigd laat. Verder ging het over de ‘100 jaar Raveel’ viering, investeringen in verkeersveiligheid en extra groepsopvang voor kleuters.

Voor volgend jaar bedraagt de personenbelasting opnieuw 5,9 %. De opcentiemen bedragen 875. Er komen ook geen nieuwe leningen. De begroting was ook het belangrijkste punt van de agenda. Voor financiënschepen Olivier Peirs (GVZ) een reden om heel tevreden te zijn over de ongewijzigde belastingen en de gunstige vooruitzichten. “Zulte heeft hiermee nog steeds de laagste belastingen in de regio”, aldus burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) gaf daarna toelichting over de vrijetijdsinfrastructuur . “Op domein de Raveschoot in Olsene werken wij aan een nieuwe ‘thuis’ voor de jeugdverenigingen KSA, Chiro, jeugdhuis Sloefke, de speelpleinwerking, de rugbyclub en de hondenschool. Er zal ook ruimte zijn voor de aanleg van een minipitch-voetbalterrein. Er komen ook werken aan het Ontmoetingscentrum en Huis Meheus. Ook het oud gedeelte van de sporthal zal hernieuwd worden.”

100 jaar Raveel

Recent kwam de herdenking ‘100 jaar Raveel’ in het nieuws toen via de cultuurraad werd meegedeeld dat de toelage ontoereikend was. Dat leidde tot het ontslag van de voorzitter. De financiële inbreng moet voldoende zijn om er, als herdenking aan de overleden wereldkunstenaar Roger Raveel, een groot feest van te maken. Naast een gewone toelage van 10.000 euro is er nog een bijkomende toelage van 116.000 euro, te verdelen onder al wie in het Raveeljaar uitpakt met een feest of evenement.

Investeringen in veiligheid

Schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte) gaf uitleg over de voorzieningen rond de verkeersveiligheid , meer bepaald het aanleggen van veilige fietspaden. “Ook de vernieuwing van de N43 in Olsene en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Zulte geniet volgend jaar onze aandacht. We investeren ook in snelheidsbewaking door het inzetten via de politiezone van meer onbemande mobiele snelheidscontroles”, aldus de schepen.

In verband met de dorpskernvernieuwing gaat de aandacht naar het verder ontwikkelen van de site ‘Lys Yarns’. In samenspraak met de school en het rusthuis zal de herontwikkeling van een terrein van twee hectaren uitgewerkt worden. In samenwerking met de stad Waregem installeert men een projectcontrole op de verbinding Zulte-Waregem.

Extra groepsopvang

Schepen Linda Detailleur (N-VA) zinspeelde op een extra groepsopvang voor peuters in een woning langs de Oude Weg. “De aangekochte woning op Machelendorp zal gerenoveerd worden tot een kinderopvang op het gelijkvloers en een noodwoning op de verdieping. Ook verbeteringswerken aan de infrastructuur van de buitenschoolse opvang in Olsene en Zulte komen er aan”, aldus de schepen.

Schepen Filip Hesters (Open Zulte) pleit dan weer voor extra groen en natuur . “Een extra boom voor elke Zultenaar is het doel en overigens opgenomen in het meerjarenplan”, zegt de schepen “Er volgt ook de realisatie van het nieuwe Heldenbos, met een oppervlakte van 1,3 hectare.”

Reacties

De CD&V-fractie liet iedere vertegenwoordiger achteraf zijn zegje doen. Zo waren er tussenkomsten van Marc Devlieger, Sally Cozijns, Lieven Lippens, Catherine De Smet, Henk Heyerick en Marc Nachtergaele. “Ik vind dat de gemeente er alles moet aan doen om eigenaar te worden van de Kapel van Machelen” , meent Henk Heyerick. “De kapel zou als workshop en ook voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden. Misschien kunnen belangstellende inwoners van Machelen mee investeren in dit gebouw.” (RMN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.