Asfalteringswerken Klerkenstraat peuzelen budget landbouwwegen op

Volgens CD&V is het budget voor landbouwwegen opgesoupeerd aan de Klerkenstraat. (foto pco) © Philippe Corneillie
Redactie KW

Op de eerste gemeenteraad ‘on the move’ van Langemark-Poelkapelle in OC ’t Madointje in Madonna bleek de publieke opkomst eerder bescheiden. De verwijten tussen meerderheid en oppositie blijven aanhouden. Onder andere over de werken in de Klerkenstraat en de nieuwe school in Poelkapelle was men het roerend oneens.

Bij de rioleringswerken in de Klerkenstraat krijgt het wegdek een nieuwe bovenbouw, wat een meeruitgave van 200.000 euro betekent. “Gelukkig kon de aannemer jullie op andere gedachten brengen en dat is positief”, sprak Leen Louwagie (CD&V) de meerderheid toe. “Maar onze verbazing was groot toen we op de commissie openbare werken te horen kregen dat er geen asfaltwegen meer zullen worden aangepakt dit jaar. De bijkomende uitgave in de Klerkenstraat moet gedekt worden op het budget van landbouwwegen van 120.000 euro. Nochtans is er ook noodzaak tot herstel. Onder andere in de Lange Molenstraat is een fietsster in een putje gereden en gevallen. Er moeten keuzes gemaakt worden en feestjes geven, zijn daarin minder belangrijk”, sprak Louwagie tot ongenoegen van burgemeester Cool.

Volgens schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) zouden de werken in de Klerkenstraat vermoedelijk voor het einde van het jaar afgerond zijn. “Het oorspronkelijke idee om betonvakken te herstellen, was onvoldoende. Waar we kunnen, zullen we de nodige herstellingswerken uitvoeren aan de landbouwwegen.” Lieven Vanbelleghem (CD&V) sloot het punt af met raad: “Als putten in de buurtwegen niet tijdig hersteld worden, wordt het nadien alleen maar erger.”

Kerkfabriek faciliteert bouw school

Een ander punt op de gemeenteraad was de verkoop van grond van de BKO in Poelkapelle aan de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw. De kerkfabriek legt daarvoor 220.500 euro op tafel. “Dat is 70 procent van de geschatte waarde van 315.000 euro. De lagere aankoopprijs is bepaald door een ruimtelijke inkleuring voor openbaar nut in plaats van bebouwing. In ons meerjarenplan is de ontvangst nog altijd meer dan het dubbele van wat gebudgetteerd is”, gaf burgemeester Cool (N-VA) mee.

De school verkoopt ook een deel van de grond aan de kerkfabriek. De inkoop van de gronden door de kerkfabriek maakt het nieuwbouwproject van de vrije basisschool Poelkapelle, in afspraak met het lokaal bestuur, financieel mogelijk. “De grond zal onmiddellijk na de aankoop door de kerkfabriek in erfpacht gegeven worden voor 99 jaar aan de vzw van de school Onze Lieve Vrouw. Het lokaal bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Onze Lieve vrouw voor de realisatie van een buitenschoolse kinderopvang en een gezamenlijke sportzaal.”

CD&V schreeuwde tijdens de vorige zitting moord en brand omdat ze als oppositie onvoldoende ingelicht werd over de stand van zaken. Daarop had de burgemeester nu een Powerpointpresentatie klaar om de kritiek te counteren onder de titel ‘Ik weet van niets’. Daarin viel af te leiden dat de vorige CD&V-schepenen wel afwisten van het traject. De vorige burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) ontkent die aantijgingen. “Van een sportzaal van die grootte was toen absoluut nog geen sprake. In de verslagen van het schepencollege hebben we niets teruggevonden. De informatie heb ik moeten bijeensprokkelen.”

Opvang Oekraïeners

De gemeenteraad keurde ook een motie goed ter veroordeling van de oorlog in Oekraïne. De opvangmogelijkheden werden geïnventariseerd. “We hebben vijf mogelijke locaties geselecteerd, onder andere het oude gedeelte van het rusthuis. Binnen de Westhoekgemeenten waren we de enige gemeente die zover stond. We moeten ons deel doen. Voor Langemark-Poelkapelle betekent dat cijfermatig 60 personen. We zijn wel voorzichtig met opvang. Er zijn bedenkingen over de financiële ondersteuning en kan onze sociale dienst dat wel dragen?”, formuleerde burgemeester Cool enkele bedenkingen.

CD&V wil zijn steentje bijdragen door kinderfietsen in te zamelen en uit te lenen aan de kinderen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven. “De actie bekendmaken via de gemeentelijke kanalen kan. Borg staan voor de fietswaarborg van 20 euro moeten we bekijken”, antwoordde Dominique Cool.

Regenboogzebrapad

Op voorstel van de CD&V-fractie wordt het eerste regenboogzebrapad in de gemeente ingekleurd. “De boodschap is dat ieder welkom is, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dit kwam al aan bod in de colleges van het vorige bestuur op vraag van een inwoner van Madonna, maar werd nog niet gerealiseerd”, zei Marleen Soete (CD&V). Daar komt nu wel verandering in. Schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) stelde de locatie op de gewestweg aan de basisschool van Sint-Juliaan voor.

Ook het nieuw reglement voor verenigingen waar het schepencollege momenteel aan werkt, kwam ter sprake op de raad. “Door het voorstel dreigen een aantal verenigingen uit de boot te vallen, zoals Natuurpunt en Velt. Al hun activiteiten zijn toegankelijk voor alle inwoners, zowel leden als niet-leden. Voorzien jullie nog een aanpassing voor dergelijke, intergemeentelijke verenigingen?”, vroeg Nicole Louwagie (CD&V). Schepen van Cultuur Laurent Hoornaert (Tope8920) verzamelt de reacties na overleg met de overlegorganen en kijkt welke aanpassingen kunnen gebeuren. (pco)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier