Aanpassingen schoolomgeving beroeren Pittemse gemeenteraad: “Hoe komt het dat het nu plots wel in 14 dagen afgerond is?”

Oppositiepartij NPE was weliswaar tevreden over de aanpassingen aan de basisscholen, maar had bedenkingen bij de manier waarop te werk gegaan werd. © JG
Redactie KW

Tijdens de voorbije gemeenteraad op maandagavond 4 september gaf oppositiepartij NPE aan weliswaar blij te zijn met de verkeersaanpassingen rond de beide basisscholen, maar stelde zich toch vragen bij de manier van werken en de verdere uitrol van het mobiliteitsplan.

Op 1 september werd, als eerste maatregel van het nieuwe mobiliteitsplan, de omgeving van de beide basisscholen aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Oppositiepartij NPE was zeker tevreden met de aanpassingen, maar had toch wel enkele bedenkingen.

Nathalie Delmotte (NPE) zette deze op een rijtje. “Ik wil beginnen met het bestuur te bedanken met de genomen beslissingen, voor het feit dat heel wat van onze voorstellen uit het verleden in de praktijk werden omgezet en voor de uitrol van de maatregelen voor de start van het nieuwe schooljaar. We vragen ons echter af waarom het allemaal enkele jaren moest duren, als het er nu op veertien dagen kon doorgeduwd worden? Waarom was de communicatie hierrond op het laatste nippertje, waardoor onder andere het eenrichtingsverkeer voor heel wat mensen onverwachts kwam? Zou het, wat het volledige mobiliteitsplan betreft, geen goed idee zijn om een volledig plan van aanpak op te stellen en dit bekend te maken, in plaats van de mensen met aanpassingen te verrassen? Was er overigens geen sprake van proefopstellingen, dus wat is nu een proefopstellingen en wat is definitief? Hopelijk krijgen we geen situatie zoals in Tielt waar op één nacht 650 verkeersborden van een zak zullen ontdaan worden?”

Afzonderlijke katern

“Laat mij beginnen met een pluim te geven aan onze mensen van de gemeentediensten, want zij hebben op zeer korte tijd voor de realisatie van dit alles gezorgd”, antwoordde burgemeester Denis Fraeyman hierop. “Wat de doorgevoerde aanpassingen betreft hebben we geconstateerd dat deze over het algemeen goed onthaald zijn door de bevolking en dat heel wat mensen op de hoogte waren van de wijzigingen.”

“Wat de uitrol van de rest van het in juli goedgekeurde mobiliteitsplan betreft zal hiervoor nu een stappenplan opgesteld worden en zal een lijst opgemaakt worden van wat wanneer zal uitgevoerd worden. Hiervoor moeten we de komende weken ook nog samenzitten met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Lijn om de plannen op elkaar af te stemmen. Wanneer de lijst volledig klaar is, zal deze in een uitneembare afzonderlijke katern bijgevoegd worden bij het volgende gemeentelijk infoblad. Op deze wijze zal iedere inwoner perfect weten wat er zal gebeuren.”

“Wat uw vraag omtrent de aard van de maatregelen betreft was er enkel wat de Egemstraat betreft sprake van een proefopstelling. De rest zijn definitieve aanpassingen. Er zullen de komende tijd wel nog metingen gebeuren, om het effect van de aanpassingen te evalueren en op basis hiervan kunnen nog bijsturingen gebeuren.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier