64 nieuwe woningen op Da Vince site in Koekelare

De leegstaande werkplaatsen van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat (foto Coghe) © Foto Coghe
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

De Koekelaarse gemeenteraad keurde het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Da Vinci voorlopig goed. Het gemeentebestuur plant de bouw van 64 nieuwe woningen op een niet langer gebruikt deel van het Da Vinci Atheneum.

“De verkaveling is gepland op de plaats waar zich nu de vroegere technische werkhuizen van het atheneum bevinden en op de achterliggende voetbalterreinen”, weet burgemeester Patrick Lansens (Vooruit).

“De werkhuizen staan er al jaren te verkommeren en ook de voetbalvelden worden niet meer gebruikt. Op de site zal ruimte zijn voor 64 nieuwe woongelegenheden. Het is wel de bedoeling dat de gemeente de regie voor de ontwikkeling van de gronden in eigen handen houdt.”

Openbaar groen

Het wordt dan ook geen klassieke verkaveling. “Er wordt immers ook rekening gehouden met het behoud van ruimte met aandacht voor openbaar groen. Zo zal de huidige groene gordel rond het terrein behouden blijven. De verkaveling zal ontsloten worden via de Moerestraat. Daarnaast zullen trage wegen een verbinding met het centrum vormen. Nu het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig goedgekeurd is, volgt vanaf begin januari een openbaar onderzoek.”

“Bezwaren, klachten en opmerkingen gaan na afloop van dat onderzoek naar de GECORO, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Die brengt dan advies uit aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. Daarna volgt een definitieve beslissing door de gemeenteraad rond het ruimtelijk uitvoeringsplan”.

(BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.