Gemeente wil BaMo-site omvormen tot groene zone: Volgens bevoegde schepen kan sloop binnen 1,5 jaar klaar zijn

Yves Goddeeris van Vooruit Wevelgem aan de Bamoschool. (foto HV)
Redactie KW

De oude site van de BaMo-school zal niet worden verkocht aan projectontwikkelaars voor een nieuwbouwproject. Het gemeentebestuur wil er op termijn een groene zone van maken. Deze zomer mag JH Bascuul er opnieuw een zomerbar inrichten, als het dat wil. Dat blijkt uit het antwoord van schepen Stijn Tant (CD&V) op vragen van Yves Goddeeris van Vooruit.

In oktober 2021 was er een publieke voorstelling in OC Stekke door de studiebureaus die de opdracht hadden gekregen om het DNA van Moorsele te onderzoeken. Ze waren op zoek gegaan naar de eigenheid van Moorsele, naar hoe het handelsweefsel kon geactiveerd worden, hoe de klimaatveranderingen uitnodigen tot gedurfde keuzes, en hoe de verkeerssituatie veiliger kon.

Het bestuur nam zich toen voor om later knopen door te hakken in die dossiers. De fractie van Vooruit in de gemeenteraad vraagt zich nu, bij monde van Yves Goddeeris, af hoe het hiermee verder zal gaan: “Dit is wat onduidelijk. Het college van burgemeester en schepenen liet in januari 2022 wel noteren dat dit project vermoedelijk verschoven wordt naar een volgende legislatuur en dat het niet meer kan worden ingepast in het huidige kader van het meerjarenplan.”

Een van de belangrijke infrastructuurprojecten binnen het DNA van Moorsele is de oude BaMo-school in de Sint-Jansstraat. “Als dit project verschoven wordt naar de volgende legislatuur, staat die site nog jaren leeg”, zegt Goddeeris. “Vorig jaar kon jeugdhuis Bascuul er een zomerbar openhouden. Hoe wordt deze site in afwachting van een nieuwe exploitatie ingevuld?”

Aansluiting

Op de gemeenteraad van juni beaamde het bestuur dat de grote projecten van het DNA Moorsele niet meer aan het meerjarenplan van de huidige legislatuur kunnen worden toegevoegd. Wel zijn er kleinere realisaties, zoals het fietspad langs de voetbalvelden.

Wat de site van de oude BaMo-school betreft, maakte het bestuur kenbaar dat het dit in eigendom wil houden. Het is de bedoeling om de site op termijn te ontharden en er een groene omgeving van te maken. Zo kan er een aangename aansluiting gerealiseerd worden met de verkaveling daarachter, waar de werken nu stilaan van start gaan. De firma Dumobil zal er 19 woningen en 22 appartementen bouwen. Er wordt nog bekeken of er ruimte is voor enkele parkeerplaatsen, op vraag van buurtbewoners.

Geen leegstand

Vooruit Wevelgem vroeg zich in dit debat het volgende af: “Als dit project meegenomen wordt naar de volgende legislatuur, wat ga je er dan, in afwachting, mee doen. Het kan niet dat een openbaar bestuur zelf leegstand aanhoudt, terwijl dit wel een functioneel gebouw is.”

Schepen Stijn Tant reageerde dat er wel al wordt uitgekeken voor een sloop van de gebouwen. Er is een ontwerper aangesteld en de werken zullen midden 2023 van start gaan. Yves Goddeeris reageert tevreden dat de site niet verkocht zal worden voor nog maar eens een nieuwbouwproject, en dat er een mooi stuk groene ruimte bij komt in het centrum van Moorsele. (HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.