Gemeente Koksijde verontwaardigd over actie Test Aankoop rond tweedeverblijfbelasting

Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche.©KURT DESPLENTER BELGA
Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche.©KURT DESPLENTER BELGA
Redactie KW

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde is verontwaardigd over de manier waarop Test Aankoop doet uitschijnen dat de tweede verblijfbelasting in Koksijde onwettig is en moet vernietigd worden. Koksijde blijft zijn koers rond tweedeverblijfbelasting tot nader order dan ook aanhouden.

“Er is geen enkel voorafgaand overleg geweest met Test Aankoop”, klinkt het. “Deze actie doet de deur volledig dicht en laat geen ruimte meer voor onderhandelingen. De vonnissen en arresten uit het verleden, waarnaar verwezen wordt, hebben alleen uitwerking op de in deze procedures betrokken partijen. België kent geen precedentenrechtspraak. “

“De regelgeving inzake lokale fiscaliteit laat toe dat gemeenten tweedeverblijfbelasting heffen. Dat gebeurt in het merendeel van de gemeenten in Vlaanderen en in het buitenland.”

Gemotiveerd

De gemeenteraad heeft haar belastingreglement 2020-2025 duidelijk en proactief gemotiveerd, aldus het lokaal bestuur van de gemeente Koksijde. “Belangrijk om aan te stippen, is dat ook inwoners met een tweede verblijf de belasting verschuldigd zijn. Iedereen die verblijft in Koksijde betaalt gemeentebelastingen: tweedeverblijvers via de tweedeverblijfbelasting, toeristen via toeristische logiesbelasting en inwoners via de algemene gemeentebelasting”, aldus de burgemeester.

Betaalbaarheid

“Om Koksijde leefbaar te houden, het sociaal leven te versterken en voldoende betaalbare woongelegenheden voor inwoners beschikbaar te hebben, wil de tweedeverblijfbelasting eigenaars ertoe aanzetten hun tweede verblijf aan te bieden op de private huurmarkt voor permanente bewoning.”

“Tweede verblijven zetten de woningmarkt echter zwaar onder druk en doet de vastgoedprijzen de pan uit swingen. Het zorgt voor vergrijzing en een vlucht van jonge gezinnen uit onze gemeente, die geen woning meer kunnen betalen. De cijfers daarover in de recente pers bewijzen deze trend”, legt het bestuur uit.

Oordeel rechtbank

“Koksijde zal zijn koers rond de tweede verblijfbelasting blijven aanhouden en wacht het oordeel van de rechtbank in elk individueel dossier af waardoor het sop de kool niet waard is om te procederen. Hoe dan ook zullen alle rechtsmiddelen worden uitgeput, tot en met cassatie. (red)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten