Geert Van Tieghem: “Stad Brugge verwaarloost haar eigen woonst”

Dit verwaarloosde stadspand in de Carmersstraat wordt door de stad niet gerenoveerd, wel verkocht.
Stefan Vankerkhoven

Volgens oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) beheert het huidig stadsbestuur Brugge niet als een goede huisvader. Hij verzet zich tegen de verkoop van een verloederd stadspand in de Carmersstraaat en de hoge stedelijke uitgaven voor de vzw Brugge Plus.

Tijdens de vorige legislatuur verkocht Brugge voor 20 miljoen euro aan stadspatrimonium. “Dat was al een verdubbeling ten opzichte van de legislatuur 2007-2012. En in de huidige legislatuur gaan we voor bijna 30 miljoen euro aan gebouwen/terreinen gaan verkopen. Een historisch record!”, laakt Geert Van Tieghem.

Verkommerd

Nu staat een perceel te koop dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed als vastgestelde archeologische zone “Historische stadskern van Brugge” en “Brugge – Oudste kern. “Wat ons bijzonder opvalt is dat deze woning, eigendom van de stad sedert 1974, zich in een zeer sterk verouderde staat bevindt en dringend toe is aan een grondige renovatie. De laatste renovatie dateert van 1980 en sedertdien heeft de stad deze woning gewoon laten verkommeren.”

“Deze woning kunnen we het label geven van de meest verkommerde woning van de Carmersstraat. Ze komt zeker in aanmerking voor opname in het verwaarlozingsregister. Dat is geen goed voorbeeld alvast voor de modale Bruggeling, die we wel oproepen, terecht, om in te zetten op renovatie van hun woning.”

“We roepen de stad op om in het goede voorbeeld te geven en haar eigen patrimonium niet te verwaarlozen, maar tijdig te renoveren.”

Brugge Plus

Geert Van tieghem keurde met zijn N-VA fractie de jaarrekening vn de vzwBrugge Plu niet goed, om diverse redenen: “Vooreerst merken we op dat de personeelskosten andermaal fors stijgen, dit in een coronajaar 2021 met heel minder (afgelaste) evenementen (behalve Triënnale).

“Het aantal voltijds equivalente werknemers steeg van 36,6 naar 42, de personeelskosten vermeerderden van 2,14 miljoen naar 2,9 miljoen euro, een stijging met 36 procent! Opmerkelijk, in de evenementensector deed geen enkele onderneming dat na in 2021. Het was net de kosten drukken om te overleven…”

Kerstmarkt

Het oppositielid laakte dat de gezellige houten chalets van de Kerstmarkt plaats moesten ruimen voor omstreden zwarte (en dure) containers: “Het hele Wintergloed gebeuren kostte bijna 1,8 miljoen euro, een record. Voor de lichtwandeling werd bijna 700.000 euro neergeteld. Volgens lichtexperten was het geleverde werk en materiaal maximaal de helft waard.”

“Met andere woorden, de stad Brugge heeft blijkbaar honderdduizenden euro’s teveel betaald. Veel materiaal was stuk in de loop van deze editie en werd nooit hersteld. Een evaluatierapport is een absolute noodzaak. Er bestaan andere vernieuwende lichtontwerpen, die topkwaliteit bieden en 100 procent het DNA van Brugge uitstralen, binnen budget en gemaakt door lokale professionals. We hopen dat het stadsbestuur in de toekomst deze opties zal verkennen en niet verder kiest voor de herhalingsopdracht van drie jaar.”

Meer taken

Volgens schepen Franky DEmon (CD&V), de voorzitter van Brugge Plus, hanteert Geert Van Tieghem een foute interpretatie van de feiten en de cijfers: “2021 was het afrekeningsjaar van Triënnale, dat extra tijdelijk personeel vergde. Sedert deze legislatuur is het takenpakket van Brugge Plus vergroot, met onder andere de organisatrie van Feest in het park, het Lichtparcours, het zwemplatform, de kerstmarkt, het Reiefestival, de uitbreiding van Uitwijken, het uitbaten van de student village en het House of Time.”

“Extra opdrachten vereisen nu eenmaal meer personeel. Bovendien zijjn de toelagen herschikt. De loonkost werd twee keer geïndexeerd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.