Geen gemeenteraadszitting in Ardooie wegens gebrek aan agendapunten

Fractieleider Samenplus Kimara Goethals. © JCR

De gemeenteraad van maandag 28 maart werd geannuleerd. ‘Bij gebrek aan agendapunten’ liet het gemeentebestuur aan de raadsleden weten via mail. Tot groot ongenoegen van oppositiepartij Samenplus.

Ook op de Facebookpagina van de gemeente stond dat te lezen. Maar ook dat er de komende drie jaar in de gemeente heel wat gaat veranderen en er acht grote projecten op stapel staan waartegen heel wat verzet is achter de schermen. Het bestuur geeft wel duidelijk zicht op de timing, de plannen, de budgetten en het verloop van de werken.

“Er zijn zoveel plannen (acht projecten) maar er zijn onvoldoende punten voor een gemeenteraadszitting… en wij als oppositie kunnen zo goed als geen informatie krijgen”, zegt Kimara Goethals van Samenplus. “We hebben te weinig inspraak in Ardooie. Let wel, ik ben niet tegen die plannen, maar als gemeenteraadslid willen we daar voldoende over geïnformeerd worden en dat gebeurt niet. Bovendien moeten er tien gemeenteraadszittingen per jaar georganiseerd worden. Zal het bestuur nog een extra zitting plannen net vóór de vakantie? Wie weet wat er nog uit de hoed van het bestuur getoverd wordt!”

Rudi Debusschere van Samenplus heeft dezelfde mening als Kimara. “Als we vragen naar de stand van zaken van een bepaald dossier, krijgen we meestal het antwoord dat ze die info niet kunnen geven, omdat het dossier nog niet volledig is! Is dat de nieuwe politieke cultuur? Heel wat plannen hebben en toch de gemeenteraad annuleren wegens te weinig punten…”

Geen inspraak?

“Wat betreft de tien gemeenteraadszittingen voor dit jaar: er vonden dit jaar al drie gemeenteraadszittingen plaats en het jaar is zeker nog niet voorbij”, reageert communicatieschepen Véronique Buyck (Groep 82). “De gemeenteraad van maart is geschrapt omdat het ons niet nuttig lijkt om samen te komen om alleen maar het verslag van de vorige zitting goed te keuren. Dat zou niet getuigen van een goed bestuur omdat presentiegelden ook een kost voor de gemeente uitmaken. De bedoeling van het overzicht op onze website van onze grote projecten is om de burger goed te informeren. De oppositie wil misschien de burger in het ongewisse laten maar wij vinden externe communicatie heel belangrijk en zetten daarop in. Deze projecten zijn ook allemaal opgenomen in de meerjarenplanning die voorgelegd en goedgekeurd is door de gemeenteraad.”

Schepen Véronique Buyck van Groep 82
Schepen Véronique Buyck van Groep 82 © ARD

Hoe en wat?

De schepen gaf nog even een update van de verschillende projecten. “De projecten Moskostraat, Sportsite Ark, verkeerscirculatieplan voor het dorpscentrum en Prinsendreef (site van verenigingen) kwamen al een keer op een gemeenteraad. Voor de riolering in de Beverensestraat zijn we bezig met de planning en budgettering en dat project bespreken we in de gemeenteraad als de eerste fase is afgerond. Het fietstracé Beverensestraat naar Roeselare zit nu in de eerste fase. Ik kan dus alleen maar besluiten dat de kritiek van de oppositie onterecht is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.