Extra steun voor Oostendse jongeren die door corona in geldnood zitten

© BELGA
Hannes Hosten

Vorige week kende de stad Oostende via het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst meer dan 52.000 euro toe aan jongeren tussen 18 en 25 jaar die op eigen benen staan en in deze moeilijke coronatijden financiële problemen ondervinden. Dankzij de bijkomende steun krijgt deze doelgroep wat ademruimte om door de crisis te komen.

De federale overheid kende voor 2020-2021 990.000 euro toe aan Oostende om mensen te helpen die door corona in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Van dit budget vond al 900.000 euro de weg naar Oostendenaars in nood. Het resterende budget zal in december worden besteed aan reële noden, zoals energiefacturen, medische kosten of andere onvoorziene uitgaven.

Al voor 116 jongeren

Naast het budget voor coronasteun kreeg Oostende een bijkomend bedrag van 185.510 euro, specifiek voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die op eigen benen staan en moeilijk rondkomen. Sinds april kan dit budget aangewend worden om bijvoorbeeld studiekosten of psychosociale hulp te betalen of om bij te springen als jongeren door de crisis geen vakantiejob hebben kunnen doen. 87.000 euro werd al op deze manier aangewend.

“We kozen er vanuit de stad Oostende nu ook voor om een extra boost van 52.000 euro te geven aan jongeren van deze leeftijd die er alleen voorstaan, leefloon ontvangen en zelf huur betalen. Deze week kregen via deze weg 116 jongeren een duwtje in de rug met hulp bij de huurlast. In de komende weken zullen nog een aantal jongeren aan bod komen”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen).

Het resterend bedrag aan coronasteun wordt in de komende weken nog toegekend. Zowel het reguliere als het specifieke jongerenbudget kunnen nog worden aangevraagd tot en met december.

Ben je of ken je een jongere tussen 18 en 25 jaar die financieel een impact ondervindt van corona en moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen? Neem contact op met de dienst Rechtenverkenning via het gratis nummer 0800 1 8400 of via 059 59 10 10. De steun kan ook worden aangevraagd via www.oostende.be/zoom.

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.