Er komt een defusie van de politiezone MIDOW: “In eerste instantie denken aan de ruim 80 werknemers” (maar die plannen al vakbondsactie)

Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem, ziet meer heil in een grote politiezone Midwest. © a-WMe by Wouter Meeus
Wouter Vander Stricht

De politiezone MIDOW (Meulebeke-Ingelmunster-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke) verdwijnt. Er waren eerder al gesprekken met de PZ RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede), maar ondertussen beslisten stad Tielt en gemeente Meulebeke om te fuseren, waardoor Meulebeke sowieso bij de Politiezone Tielt zou terechtkomen. En nu heeft ook Oostrozebeke, waar de hoofdzetel van MIDOW is gevestigd, beslist om naar Tielt te trekken.

En dat brengt natuurlijk wat problemen mee. Koenraad Degroote (Eendracht Dentergem), burgemeester van Dentergem en ook voorzitter van het politiecollege van de zone MIDOW ziet het wat met lede ogen aan. “Financieel is het vier gemeenten ook niet haalbaar om op ons eentje verder te gaan. Met Dentergem palen niet meer aan de zone RIHO, omdat Oostrozebeke voor PZ Tielt heeft gekozen. Ik had nochtans liever naar een grote zone getrokken, maar Oostrozebeke heeft vorige week anders beslist. Dat moet daar wel nog op de gemeenteraad bekrachtigd worden. De toekomst is volgens mij een grote zone Midwest, mocht RIHO en MIDOW en eventueel later PZ Tielt er bij komen, dan was het eigenlijk ook zo.”

Streefdatum 1 januari 2025

Terwijl Oostrozebeke en Meulebeke nu richting Tielt zouden verhuizen en Wielsbeke geneigd lijkt naar het de zone MIRA (Waregem) is het voor Ingelmunster evident om toch de optie RIHO aan te houden. Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD): “Dat is inderdaad logisch voor ons. Als we in 80 intergemeentelijke samenwerkingen zitten, dan is dat 79 keer met Izegem. Enkel voor onze politiezone werkten we niet samen. De gesprekken met RIHO gaan ondertussen verder. Streefdatum is 1 januari 2025. We zullen dan een maand moeten overbruggen, want de nieuwe gemeentebesturen – met dus Tielt en Meulebeke als fusiegemeente – gaan al een maand eerder van start. Maar in eerste instantie denken we ook aan onze ruim 80 medewerkers. We hopen die nog aan boord te houden, want ook onze politionele activiteiten moeten blijven gegarandeerd worden.”

Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) wil de keuze van zijn gemeente voor de zone Tielt nog even duiden. “In maart en april waren er nog volop gespreken met PZ RIHO, maar toen in juli bleek dat Meulebeke door de gemeentefusie naar PZ Tielt zou trekken, was er eigenlijk geen sprake meer van MIDOW, maar van IDOW. Dat deed meteen ook een heel ander licht schijnen op de zaak. Omdat Meulebeke wegviel, moesten wij extra geld bijpassen. In totaal zou dat neerkomen op 365.000 euro, wat onze totale dotatie op ruim één miljoen euro zou brengen. Dat is te veel voor een gemeente als de onze. Bovendien is er ook het geografisch aspect, wij leunen meer aan bij Tielt dan bij Roeselare.”

Ook het hoofdkantoor van MIDOW is gevestigd in Oostrozebeke. “Toen wij onze wensen mochten overmaken in de gesprekken met RIHO had ik er drie geuit: het behoud van onze interventieploeg, de wijkwerking en het gebouw. Maar nu moeten we in gesprek met Tielt, alles valt te herdoen.”

Primeur voor ons land

Ook in Wielsbeke horen we eenzelfde geluid, de fusie van Meulebeke en Tielt leidde een nieuwe werkelijkheid in. “Vanaf dat moment bleven we nog met vier gemeenten over, financieel maakt dat het allemaal moeilijker om dragen om in de basis politionele voorzieningen te voldoen”, argumenteert burgemeester Jan Stevens (CD&V). Ook Oostrozebeke maakte al kenbaar liever naar Tielt te trekken, voor Wielsbeke ligt de zone MIRA meer voor de hand. “Wij grenzen ook aan Waregem, onze kinderen lopen er school, er is het woon-werkverkeer, het ziekenhuis… Wij zijn eigenlijk gericht op Waregem.”

Eerst wil de burgemeester nog het politiecollege afwachten. “Daar zullen we bespreken hoe het nu verder moet. Het is duidelijk dat dit een primeur is, eerder waren er al fusies tussen twee politiezones, maar een ontbinding van een zone en het aansluiten van de gemeentes bij verschillende zones, dat hadden we nog niet gezien in ons land. Daarom ook dat we steun van binnenlandse zaken en de gouverneur kunnen gebruiken.”

Spoedzitting politiecollege

Korpschef Ruben Depaepe had de bui al een tijdje zien hangen, op zijn voorzet werd afgelopen zaterdag dan ook een spoedzitting gehouden van het politiecollege. “Het was natuurlijk al langer geweten, maar door de fusie tussen Meulebeke en Tielt was het logisch dat Meulebeke bij de PZ Tielt zou aansluiten. Wij hadden al langer gesprekken met de zone RIHO, maar ik had eigenlijk nog gehoopt dat we een legislatuur zouden kunnen verder gaan met MIDOW. Na Spoorkin zijn we kleinste politiezone van West-Vlaanderen, we zijn even groot als PZ Gavers en met hen en PZ MIRA werkten we ook goed samen”, gaat de korpschef verder. “Maar op het moment dat Oostrozebeke ook aangeeft liever in de richting van Tielt te gaan en Wielsbeke naar Waregem, dan was de defusie haast nog het enig overgebleven scenario.”

De korpschef deelde maandag zelf het slechte nieuws met zijn medewerkers. “De reactie? De overtreffende trap van ontgoocheld. Verbitterd misschien zelfs. We hebben hier een kader van 85 personeelsleden, waarvan er nu 82 ingevuld zijn. Voor iedereen zal de situatie natuurlijk anders zijn. Een inspecteur van de recherche zal allicht zijn zelfde job kunnen uitoefenen, maar voor pakweg het burgerpersoneel is dat anders. Het is nog gelijk naar welke zone je verhuist, je komt in een andere organisatie terecht en meestal moet je daar ook onderaan beginnen.”

De korpschef heeft ook al weet van de vakbondsactie (zie hieronder) van komende donderdag. “Zolang dat op een legale manier gebeurt, kunnen we daar niets tegen in brengen. Ik hou goed de vinger aan de pols en weet dus wel wat er leeft bij mijn mensen”, zegt de korpschef die in december 2020 bij MIDOW aan de slag ging. “Maar het is nu eenmaal zo dat de gemeeten diverse richtingen uit willen. Reanimatiepogingen zijn niet aangewezen. We krijgen beter het nieuws nu dan over een jaar. Ik hoop dat alle medewerkers een nieuwe stek vinden, maar evident wordt dat niet uiteraard.”

Medewerkers PZ MIDOW: “Wij willen duidelijkheid”

De medewerkers werden maandag ingelicht over de nakende defusie. “Het doek is gevallen over onze politiezone. Bij een volledige defusie moet alles verdeeld worden over de zones: materiaal, financiën, personeel. In België is het nog nooit voorgevallen dat een volledige politiezone opgedoekt wordt en is er bijgevolg geen enkele richtlijn hoe de zaken, personen moeten verdeeld worden en wat de rechten zijn van het personeel wanneer de zone opdoekt. Hiertoe werd de hulp ingeroepen van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de expertise via de gouverneur”, zegt David Derammelaere, personeelslid bij PZ MIDOW, maar ook afgevaardigde voor ACV Politie. “Het personeel is ongerust over hun toekomst, waar zullen ze vanaf 1 januair 2025 werken, welke functie zullen ze moeten uitoefenen, … Gezien dit politiek nog allemaal moet geregeld worden, dreigt het een werk van lange adem te worden en blijft de ongerustheid aanwakkeren met een mogelijke uitloop tot gevolg. Om onze politieke overheden te wijzen op deze ongerustheid zullen we donderdagmorgen om 8 uur onze burgemeesters opwachten aan het hoofdgebouw in Oostrozebeke wanneer ze naar het politiecollege komen en hun onze grieven voorleggen. We eisen duidelijkheid.”

De vakbond plant een ‘erehaag’ voor de politici. “Er is politiecollege, daarbij zijn de vijf burgemeesters aanwezig. We zullen ze ontvangen en duidelijk maken dat we willen weten waar we aan toe zijn”, zegt David Derammelaere, die in 2001 vanuit Ingelmunster de overstap meemaakte naar PZ MIDOW en nog op wijkwerking in Ingelmunster van dienst is. “De reacties maandag waren heel heftig. We zijn politiemensen en houden ons altijd aan onze beroepsernst. Maar we wilden niettemin met deze actie ons groot ongenoegen uiten.”

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier