https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Een jaar gemeenteraadsvoorzitter: Helga Kints blikt terug: “Nóg fierder op Kortrijk geworden”

Jan Steenhoudt

Helga Kints (Team Burgemeester) uit Bellegem stond drie jaar geleden voor het eerst op een kieslijst. Als wit konijn, uit de hoge hoed van toenmalig burgemeester Vincent Van Quickenborne, knokte ze zich tot in de gemeenteraad. Twee jaar later was de hemelbestorming compleet: Helga nam de voorzittersrol in de gemeenteraad over van Tiene Castelein. Vandaag blikt ze terug op die 14de oktober drie jaar geleden en haar nieuwe rol.

Kortrijk en invloedrijke vrouwen, het is een tendens die in de lift zit. En oktober 2020 was de maand waarin de trend een versnelling inzette. Ruth Vandenberghe nam over als burgemeester van Kortrijk, toen Van Quickenborne in de federale regering stapte. Partijgenote en wijnhandelaar Helga Kints klom ook stevig op de lokale ladder. Zij verving gemeenteraadsvoorzitter, advocate en kersvers moeder Tiene Castelein, die het na twee jaar voor bekeken hield. Twee vrouwen die, uit het niets en op hetzelfde moment, de sleutel van het Kortrijkse bestuur in handen kregen.

En daar stoppen de gelijkenissen niet. Kints en Vandenberghe zijn van hetzelfde jaar (1973) én zaten samen op de schoolbanken van het O. L. V. Van Vlaanderen. Een link die de protagonisten zelf nog niet hadden gelegd. “Het is allemaal wel heel toevallig, ja”, grinnikt Kints, terwijl ze dampend hete koffie inschenkt in de nieuwe gemeenteraadszaal. “Maar ik stond er nog geen moment bij stil, net als Ruth, denk ik. De burgemeester en ik hebben veel contact – we zitten in dezelfde fractie – maar we hebben het er nog niet over gehad.”

De zijlijn beu

Helga Kints (48) is het schoolvoorbeeld van een persoon van wie sociale connecties en de drive in de lokale gemeenschap zo groot werden dat een stap naar de politieke bühne haast onvermijdelijk was. Ze is al meer dan twintig jaar zaakvoerder van wijnwinkel Aphora in Bellegem, is lesgever en staflid bij centrum voor basiseducatie LIGO, richtte in een verder verleden Jeugdhuis Acroll op en was jarenlang actief bij de Chiro.

Toen haar in 2018 een plaats op de lijst van Team Burgemeester werd aangeboden, twijfelde ze geen moment. “Ik heb altijd wel voeling gehad met de politiek. Toen Vincent (Van Quickenborne, red.) me vroeg, heb ik quasi meteen toegezegd. Ik was het beu om aan de zijlijn te staan. Als sociaal ondernemer leek het me tijd om de stap naar het beleid te zetten.”

Kints sleepte met 1.442 stemmen een zitje in de Kortrijkse gemeenteraad in de wacht. Voorzitter was dan Tiene Castelein, die de functie twee jaar zou uitoefenen. In 2020 werd de cocktail van een carrière als vennoot in het Kortrijkse advocatenkantoor Bonus, de rol als prille mama en de verantwoordelijkheid als gemeenteraadsvoorzitter Castelein wat te veel. Ze liet de scepter vallen, Kints raapte die op. “Toen de fractievergadering mij naar voor schoof, heb ik toch even bedenktijd gevraagd”, zegt Kints. “Ik had en heb immers nog niet veel politieke ervaring.” Uiteindelijk stemde ze toe. “Ik ben altijd al een verbindingsfiguur geweest. Het leek me een uitdaging om de open debatcultuur in Kortrijk te blijven voeden en te stimuleren.”

Technische fout

Als voorzitter van de gemeenteraad beleefde Kints een vrij woelig jaar. Zo kwam er flink wat kritiek op het naar een efficiëntere versie herschreven huishoudelijk reglement, waarbij een voorstel voor themadebat door een pak meer raadsleden gedragen moest worden. Onder meer de provincie West-Vlaanderen gaf aan dat de vragen voor de gemeenteraad en de OCMW-raad niet zomaar samen behandeld konden worden. “Daar hebben we een technische fout begaan”, geeft Kints toe. “In juli hebben we iets te overhaast enkele zinnen uit het oude reglement geschrapt. Maar dit wordt zo snel mogelijk rechtgezet.”

Ook met Vlaams Belang kreeg de gemeenteraadsvoorzitter het al enkele keren aan de stok. “Nochtans houdt Wouter (Vermeersch, VB-fractieleider Kortrijk, red.) zich meestal wel aan de spreektijd. Maar er zijn ook die mindere momenten. De hetze rond de schadevergoeding na de niet-realisatie van de Textuur-parking, bijvoorbeeld. Ik zei indertijd dat dat het politieke debat op de raad niet waard was. Er viel niets meer aan te doen, de beslissing en de schadevergoeding stonden vast. En uiteraard is het het goed recht van de oppositie om op dat moment de meerderheid aan de oren te trekken. Die weigering was dus zeker geen oorlogsverklaring.”

Voor Kints is het simpel. Het debat is louter bedoeld om beleid te maken. “Én het moet het bestuurlijke in Kortrijk betreffen. Logisch misschien, maar soms hebben raadsleden het er moeilijk mee om niet af te dwalen naar Vlaamse of nationale thema’s.”

Sociale media

Zo was er de Twitter-saga tussen Kortrijks schepen Axel Weydts (Vooruit) en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Vlaams Belang heeft dat onderwerp verschillende keren op de agenda willen zetten, maar voor mij had die discussie geen enkel lokaal ankerpunt meer. (geagiteerd) Sociale media zijn overigens heel kwalijke instrumenten, die de debatcultuur serieus kunnen ondermijnen. Dat iemand snel zijn ideeën op tafel wenst te gooien, en daarmee zoveel mogelijk mensen wil bereiken, snap ik volledig. Maar het is evenzeer waar dat je argument het gevaar loopt ongenuanceerd te zijn. Een oneliner kan een bepaalde problematiek niet volledig vatten, hé.”

Dat ze zelf niet langer kan interpelleren, is voor Kints een gemis. Al doet ze de job als gemeenteraadsvoorzitter doodgraag: “Het laatste jaar heb ik ook heel wat mooie momenten meegemaakt. De recentste gemeenteraad, de eerste volledig fysieke vergadering, was historisch kort. Iedereen had er zin in. En dan is het plezant om een verbindende rol te hebben. Wat ik meeneem uit mijn wittebroodsmaanden? Dat ik nóg fierder ben geworden op Kortrijk en zijn deelgemeenten. De wil om samen verder aan de stad te bouwen is groot.”

Over haar politieke ambities op langere termijn wil Kints nog niets kwijt. Of toch. “Ik denk erover na. De verkiezingen in 2024 zullen er wel helemaal anders uitzien, met die afschaffing van de opkomstplicht. (twijfelt) Ik wil ook na 2024 politiek actief blijven. In welke hoedanigheid dan ook. Ja, schrijf dat maar op. (lacht)

(JS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.