Druppelrotonde Capronstraat in Ieper wordt nog dit jaar aangepast

Onder andere deze druppelrotonde zal aangepakt worden. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Als er één iets is waar we al heel de legislatuur op zitten te wachten, dan is het wel het nieuwe lokale mobiliteitsplan. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt dat het in het voorjaar nog afgerond wordt, maar Katrien Desomer van CD&V meent nu al dat het plan niet ambitieus genoeg is.

Mobiliteit was één van de acht krachtlijnen in het bestuursakkoord van het nieuwe stadsbestuur. Daarin stond onder meer dat het stadsbestuur een nieuw mobiliteitsplan zou opmaken. “Het huidige is al meer dan tien jaar oud. Ondertussen is er heel wat veranderd op het terrein maar ook inzake trends en evoluties. Daarom willen we nu werk maken van een nieuw, goed doordacht mobiliteitsplan dat rekening houdt met de huidige mobiliteit maar ook future proof is”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

De grote vraag is onder meer wat er gebeurt met twistappels zoals een eventuele knip op de Neermarkt, toeristenbussen, fietsstraten… “Er zijn geen harde verkeersknippen voorzien in de binnenstad”, zegt Talpe. “Wat de toeristenbussen betreft, werd een alternatief plan uitgewerkt waarbij de binnenstad maximaal wordt ontzien. Dat zal uiteraard ook geëvalueerd worden. Het fietsbeleid komt uitgebreid aan bod in het vernieuwde mobiliteitsplan. We onderzoeken vlotte en veilige routes rond de stad, maar ook doorheen het centrum.”

Emmily Talpe. (foto TOGH)
Emmily Talpe. (foto TOGH)

Een ander heikel punt zijn de files aan de stationsbuurt en aan het rondpunt Rijselpoort. “Er zijn al wat optimalisaties uitgevoerd en dit jaar staan enkele grote aanpassingen op de agenda: er komt een bijkomende afslagstrook ter hoogte van de Stationsstraat en de zogenaamde druppelrotonde wordt aangepast. De heraanleg van de Dikkebusseweg zorgt op dit moment ook wel voor wat tijdelijk bijkomende druk.”

Blanco blad

De CD&V-oppositie volgt de opmaak van het mobiliteitsplan met argusogen. “Het ontwerp bouwt verder op het plan uit 2011”, zegt fractieleider Katrien Desomer. “Wij maakten destijds het plan mee op, maar na tien jaar durven we stellen dat het achterhaald is. Het mobiliteitsgebeuren is in de laatste tien jaar immers zodanig geëvolueerd dat we nu misschien beter waren gestart van een blanco blad.”

Een aantal elementen in het ontwerp kunnen wel op de goedkeuring van CD&V rekenen. “Het aanpakken van de zone rond het station en de schoolomgeving in de buurt is louter gericht op betere doorstroming, maar wat ons betreft ook nuttig. Er wordt volop ingezet op de fiets en het idee van de fietsring rond de binnenstad is daar een bescheiden aanzet toe. Maar de praktische uitwerking op bepaalde oversteken zal toch wat complexer zijn dan het op papier wordt voorgesteld.”

Katrien Desomer. (foto TOGH)
Katrien Desomer. (foto TOGH)

“Maar verder dan dit reikt de visie niet”, vervolgt Desomer. “Er worden geen bijkomende maatregelen genomen in de binnenstad, er wordt geen enkel voorstel gedaan om de centrumbus te vervangen en ook een beter parkeergeleidingsplan ontbreekt. Er moet echt ook wel meer aandacht besteed worden aan de grote uitdagingen die voor ons staan: de Strategische Spie, de toekomstige scholencampus aan de Veurnseweg en de ontwikkeling van nieuwe industriezone zouden in dit plan moeten uitgewerkt worden. Ook het betrekken van adviesraden is cruciaal.”

(TG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.