Dominqiue Cool is één jaar burgemeester van Langemark-Poelkapelle: “Heb me al iedere dag ‘gejeund’”

Dominique Cool blikt tevreden terug. © TOGH
Tom Gheeraert

Tijdens de gemeenteraad van 16 september 2021 legde Dominique Cool (N-VA) de eed af als burgemeester van Langemark-Poelkapelle. Precies een jaar later voelt hij zich als een vis in het water aan het hoofd van de gemeente, al liggen er met de energiecrisis, de uitbreiding van het wzc en de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur nog heel wat moeilijke dossiers op zijn bureau.

Het was vorig jaar een woelige politieke zomer in Langemark-Poelkapelle. Na bijna vier jaar geruzie tussen coalitiepartijen CD&V en N-VA bouwde deze laatste partij een nieuwe coalitie met de kleinere partijen Tope8920 en Vooruit. Zo kon Dominique Cool op 16 september de burgemeestersjerp overnemen van Lieven Vanbelleghem.

“Een schoonheidsprijs gaan we er niet mee verdienen”, kijkt de burgemeester een jaar later terug op die periode. “De constructieve motie van wantrouwen was echter wel de enige juiste manier om uit de impasse te geraken die al vele maanden duurde en waardoor onze gemeente onbestuurbaar werd. Tegenwerking was toen de regel in het gemeentebestuur. Informatiedeling was gebrekkig en communicatie onderling was echt een probleem. In tegenstelling tot vroeger worden gemaakte afspraken nu wel gehouden en communiceren we dagelijks met elkaar.”

Beantwoordt het burgemeesterschap aan uw verwachtingen?

“Iedere dag tot nu heb ik me gejeund en dat heb ik te danken aan alle leden van de drie fracties. Er is nu wel vertrouwen in elkaar en dan is veel mogelijk. De schepenen in het bijzonder halen allemaal het beste uit zichzelf om mee de kar vooruit te trekken. Het plezier en de genoegdoening van hen allemaal maakt me een gelukkige mens.”

Team Nieuw Bestuur schoof vorig jaar meerdere plannen naar voren: meer inspraak voor de burgers, het bufferbekken in Langemark recreatief ontwikkelen, trajectcontrole in de Klerkenstraat, een nieuwe school opstarten in Bikschote, groen ontwikkelen in elke deelgemeente en een vermindering van de gemeentebelasting. Wat is er al gerealiseerd of gestart?

“In Bikschote is Peter (Vantomme, red.) gekomen tot een oplossing voor de KSA met nieuwe containers. Ondertussen is ook de subsidieaanvraag voor een nieuwe school in Bikschote ingediend. Met Laurent (Hoornaert, red.) werken we aan meer groen in onze gemeente. De gronden werden of worden verworven zowel aan de Hooyaardstraat als ter hoogte van de Cayennestraat. De pastorie in Madonna is gesloopt zodat ook daar plaats is voor een beetje groen in de dorpskern. Peter onderzoekt het skatepark en een bestek is in opmaak. Dat zou komen in Poelkapelle, achter de boltra. Qua recreatieruimte is de picknickplaats in Langemark zeker. De zone rond het bufferbekken wordt nog onderzocht door Jean-Marie (Callewaert, red.) samen met de provincie. Laurent duwde het burgerbudget en het budget voor straatfeesten erdoor. Voor de bouw van de school in Poelkapelle werden de overeenkomsten gesloten met school en kerkfabriek. Eerstdaags wordt het finale plan ingediend bij Agion en vermoedelijk kan in aanbesteding gegaan worden in de eerste helft van volgend jaar. Ook het beloofde kunstgrasveld en de belastingvermindering zijn intussen gerealiseerd.”

Wat zit er nog allemaal in de pijplijn?

“Voor een nieuwe locatie voor de academie overleggen we met de scholen om samen te werken, naar analogie met wat gebeurt in Poelkapelle. Fietsstraten zijn ook gepland.”

Komt de uitbreiding van het woonzorgcentrum er?

“Hier kom ik ten vroegste op terug bij de voorstelling van het aangepaste meerjarenplan. Een initieel voorgesteld project van 3,5 miljoen euro zal nu ten minste 6 miljoen euro kosten. Dit zet een en ander onder druk.”

Hoe loopt de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur?

“De procedure voor de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur wordt door een externe partij begeleid zoals dit ook wettelijk voorzien wordt. Wellicht wordt de positie vacant gesteld in oktober.”

Hoe is de verstandhouding in de coalitie?

“Optimaal op dit moment! Iedere vrijdagavond overlopen de leden van het college met gemeenteraadsvoorzitter Koen (Bentein, red.) de mooie week die we gehad hebben en drinken we een pintje op de nog mooiere week die komt. Iedere maand is er een overleg waarop alle leden van het bijzonder comité en gemeenteraad en de voorzitters van de fracties worden uitgenodigd. En die momenten zijn nodig om een mooie vriendengroep in stand te houden.”

Wil u burgemeester blijven na 2024?

“Uiteraard wil ons team het stuur van de gemeente blijven vasthouden. Of ik opnieuw lijsttrekker van N-VA word? Daar zal ik op dit moment geen uitspraken over doen. Op dit moment voel ik me goed in mijn job. Het is niet het persoontje dat telt. We hebben ons gepresenteerd als team, en ik hoop dat ieder individu van dat team succes mag boeken in de volgende verkiezingen.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.