Deerlijkse schepen Regine Rooryck weerlegt kritiek: “Veel mobiliteitsdossiers”

Schepen van Mobiliteit Regine Rooryck aan de overdekte fietsenstalling aan het kerkhof in het centrum. (foto DRD)
Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

“Veel zaken zijn zichtbaar voor de burgers, maar tal van aandachtspunten die door de dienst mobiliteit behartigd worden, zijn niet echt zichtbaar in het straatbeeld en daardoor geeft dit een vertekend beeld van de vele inspanningen die gebeuren op vlak van mobiliteit”, stelt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V).

Mobiliteit blijft een heet hangijzer voor de huidige meerderheidsploeg van CD&V en Open Vld. “Er is in het verleden al heel wat aandacht besteed aan het domein mobiliteit”, stelt schepen Regine Rooryck. “We hebben tot op heden nog geen deskundige mobiliteit gevonden. Onze dienst ruimte neemt naast alle andere taken de dienst mobiliteit ter harte. Gelukkig hebben we één dag per week een medewerker van Leiedal die onze diensten komt ondersteunen.”

“Er zijn veel mobiliteitsvraagstukken die niet altijd zichtbaar zijn voor de burger, maar er wordt wel degelijk hard gewerkt op het vlak van mobiliteit. We hebben al een sneltoets gemaakt waarbij we gekozen hebben om ons huidig mobiliteitsplan te verdiepen en te verbreden. De startnota werd al voorgesteld tijdens de zitting van het schepencollege en er is hieromtrent ook al een toelichting gebeurd in de mobiliteitscommissie. Er zullen vier participatierondes plaatsvinden waarop alle geïnteresseerden van harte uitgenodigd zijn.”

“Inzake het verbeteren van fietspadinfrastructuur zijn al een aantal dossiers in voorbereiding van uitvoering. Voor de Kerkstraat in Sint-Lodewijk is er een startnota goedgekeurd, er zijn verscheidene versies van projectnota en diverse voorontwerpen besproken geweest om tot een definitieve projectnota te komen, bijna altijd in overleg met Anzegem. In de Otegemse steenweg is er in 2021 een voorlopig herstel geweest. Voor de Waregemstraat is er een goedgekeurde startnota en projectnota inclusief ontwerpplannen. Dit dossier staat het dichtst bij uitvoering. Het bestek en subsidies zijn goedgekeurd door de provincie West-Vlaanderen betreffende de fietspaden.”

Trage wegen

“We voorzien ook voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen. Dit is een project in uitvoering. Er werden in 2020 een 100-tal nieuwe fietsnietjes geplaatst, verspreid over verscheidene plaatsen in de gemeente. In 2021 werd de eerste overdekte fietsenstalling geplaatst op de parking aan het kerkhof in de Hoogstraat. Dit jaar komt er nog een bij, ook in 2023. We zetten ook in op het verhogen van de veiligheid ter hoogte van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is onder meer het geval in de Beverenstraat.”

“We hebben in 2021 grond aangekocht om een trage verbinding aan te leggen vanuit de Oliebergstraat naar de wijk de Kappaert in Zwevegem. Het rooilijnplan is goedgekeurd en de aanleg zal nog dit jaar opgestart worden. Een volgend project is de uitwerking van de visie rond trage wegen die is opgenomen in het DNA-masterplan van Sint-Lodewijk zowel op vlak van functioneel als recreatief fiets- en wandelverkeer.”

“Dit zijn allemaal dossiers die in ons meerjarenplan staan en volop aan de gang zijn. Daarnaast hebben we nog mobiliteitsdossiers die minder aandacht krijgen. Het parkeerbeleid in het centrum krijgt verder aandacht en in Sint-Lodewijk werd, naar aanleiding van het DNA-masterplan, een parkeerstudie uitgevoerd om te kijken hoeveel beschikbare parkeerplaatsen er aanwezig zijn en of er parkeerdruk is in bepaalde straten. Wat betreft de problematiek in Bistierland is er onlangs nog een overleg geweest met de dienst mobiliteit van Harelbeke om een aantal maatregelen te bespreken. Ook de De Cassinastraat wordt heringericht.”

Regionale impact

“Er zijn een aantal dossiers gerelateerd met mobiliteit, die een impact hebben in de regio. Er was overleg met De Lijn over openbaar vervoernet en de haltes in Deerlijk. Er is eveneens de langverwachte herinrichting van het kruispunt Belgiek. Maar we zijn nog met heel wat dossiers bezig: de aanpassingen van het kruispunt op de N36 (Kortrijkse Heerweg en de Harelbekestraat en de Pontstraat), de ontsluiting van de bedrijven in Kleine Tapuitstraat, het opvolgen van het project van de regionale testkaravaan met de deelfietsen zoals ze nog altijd te zien zijn aan het gemeentehuis en aan de kerk in Sint-Lodewijk….”, besluit Regine Rooryck.

(RD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.