CD&V hekelt uitblijven Lokaal Overleg Kinderopvang

Sam Dewulf en Tom Pollentier (CD&V) aan buitenschools kinderopvang De Buidel. © Coghe
Redactie KW

Op de voorbije gemeenteraad in Koekelare haalde oppositieraadslid Tom Pollentier (CD&V) uit naar schepen Jan Lievens (Open VLD), bevoegd voor onder andere kinderopvang. Het raadslid hekelde het uitblijven van het lokaal overleg kinderopvang.

“Dat is heel belangrijk als ontmoetingsplaats tussen de verschillende actoren die actief zijn op vlak van kinderopvang op ons grondgebied”, stelt Tom Pollentier.

“Daarbij kunnen zij elkaar informeren, ervaringen uitwisselen en hebben zij vooral een belangrijke adviserende en signalerende functie naar het beleid toe. Zij houden de vinger aan de pols van wat de noden zijn op vlak van beleid rond kinderopvang en eventuele wachtlijsten.”

Concreet actieplan

“De schepen steekt zich weg achter corona en de uitval van verschillende personeelsleden. Echter startte corona maar in maart 2020 (14 maanden ver in deze legislatuur), ook de problemen inzake personeel deden zich maar voor in de loop van 2020. Voor ons blijft het zo dat de schepen hier een verantwoordelijkheid in heeft en een serieuze steek heeft laten vallen door dit belangrijk overlegorgaan niet te installeren in het begin van deze legislatuur. Ik hoop dat het niet bij holle woorden blijft, maar dat men inderdaad werk maakt van een lokaal beleid kinderopvang met daarbij de uitwerking van een concreet actieplan”, klonk het nog bij CD&V-fractieleider Tom Pollentier.

Infomoment

Schepen van Kinderopvang Jan Lievens was het helemaal niet eens met de zienswijze van raadslid Pollentier.

“We weten dat een lokaal overleg kinderopvang (LOK) een verplichte adviesraad is. In het eerste jaar hebben we wel de opvanginitiatieven ontvangen in het Sociaal Huis voor een infomoment over het lokaal loket kinderopvang, maar deze staat niet geregistreerd als een officiële vergadering van het LOK. Er werd echter wel uitvoerig over kinderopvang gepraat.”

Samenloop van drie redenen

“Er is niet één specifieke reden waarom een samenkomst van het LOK in deze legislatuur nog niet gebeurd is, maar eerder een samenloop van verschillende redenen. Een eerste reden is dat we kort na de opstart van het lokaal loket kinderopvang, in maart 2020, geconfronteerd werden met de coronacrisis waarbij het tot voor enkele weken, niet toegelaten was om fysiek te vergaderen en we het ook niet opportuun vonden om een heropstart op een digitale manier te laten plaatsvinden.”

Personeelsuitval

“Een tweede reden is dat we in de afgelopen twee jaar te kampen hebben gehad met een serieuze personeelsuitval”, vervolgde Lievens. “En een derde reden is dat we in de afgelopen twee jaar in de kinderopvang constant hebben moeten schakelen: kinderen opvangen in verschillende bubbels, kinderen opsplitsen in diverse locaties, quarantaines, onbegrip van ouders over de coronaregels, protocollen van Kind en Gezin die zeer laattijdig binnenkwamen …”

Schepen Jan Lievens stelde nog dat het schepencollege wel degelijk zicht heeft op alle kinderopvanginitiatieven die je terug kan vinden op het lokaal loket kinderopvang www.kinder-opvang.be/koekelare.

Op de vraag of het college ook zicht heeft op de wachtlijsten en wachttijden, werd eveneens bevestigend geantwoord. Uit het overzicht van de ingevulde aanvragen blijkt dat er van de 30 aanvragen 17 ingevuld werden via het LOK, dat er nog zeven open aanvragen zijn en dat er nog zes niet ingevuld of geweigerd werden door de ouders.

“Volgens onze bronnen bij Kind en Gezin is er geen nijpend tekort aan opvanginitiatieven”, suste Lievens tot besluit.

(EV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.