Buurtbewoners van wijk Hazegras willen geen megaparking in hun buurt en stellen veto

© (Foto JRO)
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Het stadsbestuur van Oostende plant een megaparking voor duizend wagens ter vervanging van de randparking aan het Maria Hendrikapark. Het gaat om een verdriedubbeling van het aantal wagens en daar zijn de buurtbewoners allesbehalve blij mee. “Er zijn voldoende alternatieven in onze stad, gebruik die”, reageren de buurtbewoners.

“Ik zie het nog voor me tijdens de voorstelling van de nieuwbouw: Er stond een plakkaat met daarop ‘een oase van rust en groen’. Daar komt binnenkort niet veel meer van in huis.” De buurtbewoners van de site Bootsman in de wijk Hazegras zijn boos. Het stadsbestuur plant een megaparking van duizend wagens, maar ze zijn ook bezorgd om de fuifzaal die binnenkort in hun buurt wordt opgetrokken. Daarnaast ondervinden ze dikwijls hinder van blaffende honden van Het Blauwe Kruis van de Kust. De parking en de fuifzaal baart hen echter het meeste kopzorgen.

“Laat het duidelijk zijn: wij zijn niet tegen de randparking in zijn huidige vorm”, stelt buurtbewoner Ronny Vaneygen. “Wij zijn wel tegen een nieuwe parking met duizend wagens. Dat zal ongetwijfeld voor pakken verkeer zorgen in deze groene oase. We vrezen dat ze de baan zullen verbreden naar een rijweg om die parking te voeden. De huidige parking wordt nu enkel tijdens de weekends en feest- en vakantiedagen volledig benut. Daarnaast zijn er andere oplossingen. Al meer dan dertig jaar ligt de oude RMT-site er verwaarloosd bij. Haal dit uit het havengebied en laat het aansluiten op de Visserskaai. Daar is ruimte zat. En er zijn zo nog heel wat plaatsen waar wel ruimte is voor een parking. Het Maria Hendrikapark is sinds het ontstaan al een derde van zijn totale oppervlakte kwijt aan allerlei projecten en staat nog steeds onder druk. Genoeg is genoeg.”

Fuifzaal

Maar er is meer aan de hand. “Men plant hier een fuifzaal op de site Bosjoenk met een capaciteit van vijfhonderd mensen”, pikt Marc Goddyn in. “Ook daarmee worden we opgezadeld. Ik ben ervan overtuigd dat men wel degelijk geluidsnormen zal respecteren, maar hoeveel keer zullen die overschreden worden en hoeveel overlast zal dat veroorzaken? En er is ook nog het Blauwe Kruis dat vragende partij is voor een nieuwe vestiging. We worden langs alle kanten ingesloten. We zijn hier komen wonen voor de rust, maar daar komt binnenkort niets meer van in huis. Voor Het Blauwe Kruis zijn er tal van opties aan de rand van de stad. Maar goed: die mensen waren hier al toen wij hier kwamen wonen, maar indien er dan toch een nieuwe vestiging gebouwd wordt, dan liever op een andere plaats.”

“Ik begrijp dat bewoners vragen hebben over zowel de nieuwe stadsparking die we aan het Bosje zullen bouwen als over de herontwikkeling van het Bosjoenk, met een nieuwe zaal die de huidige vervangt. Daarom hebben we beide onderwerpen vorige week nog maar uitgebreid besproken met heel wat omwonenden”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor mobiliteit en stadseigendommen. “Wat betreft de ontsluiting van de parking hoeft men zich geen zorgen te maken. De parking zal vooral gericht zijn op lang parkeren waardoor het aantal bewegingen in en uit beperkt zal zijn.”

Leefbaarheid

“Wat betreft de nieuwe fuifzaal is het zo dat we de bestaande zaal die helemaal niet is geïsoleerd, ook niet op vlak van geluid, vervangen door een gebouw dat wel beantwoordt aan alle normen, ook op vlak van geluid. Dit zal de leefbaarheid van de omgeving alleen maar verbeteren. Verder is het zo dat we zeker geen afbreuk zullen doen aan het groene karakter van de wijk. Wel integendeel: we blijven het groene karakter van de ganse wijk Hazegras versterken. Onlangs nog maar met de vergroening van het stationsplein, en binnenkort door de heraanleg van de omgeving van de SkyTowers. Stad Oostende is een kleine stad die op vlak van mobiliteit, maar bijvoorbeeld ook op vlak van veiligheid en zorg, heel wat noden van een grotere stad moet lenigen. Dat betekent dat we goed doordachte keuzes maken om tot goede oplossingen te komen. En bij het maken van die keuzes stellen we leefbaarheid steevast voorop. Want uiteindelijk is het ons daarom te doen: van Oostende een stad maken waar het fijn is om te wonen, te werken, en te ontspannen. Daar werken we dag in dag uit hard aan.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.