Burger kan dinsdag online gemeenteraad volgen in Izegem

Het nieuwe kunstrgrasveld kon nog niet gebruikt worden. © Frank Meurisse
Wouter Vander Stricht

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. In Izegem vindt de gemeenteraad volgende week digitaal plaats en kan je die ook online volgen, de stad nam ook al ondersteunende initiatieven in deze coronatijden.

Op dinsdag 21 april is er een eerste keer een gemeenteraad via ‘Teams’, waarbij ook de geïnteresseerde burger online de gemeenteraad zal kunnen volgen. Voorlopig moeten er geen grote werken stopgezet worden. “Maar sommige investeringsprojecten, zoals de aanleg van nieuwe kunstgrasvoetbalvelden, kunnen door de coronamaatregelen niet in gebruik worden genomen”, aldus burgemeester Bert Maertens.

Het Izegemse stadhuis is ondertussen niet gesloten. “Wel proberen onze medewerkers en politiek verantwoordelijken zaken maximaal telefonisch of digitaal af te handelen en wordt 100 procent op afspraak gewerkt voor dienstverlening waarvoor het stadhuis echt bezocht moet worden. Dit loopt vlekkeloos en opent perspectieven voor de toekomst. Sowieso had het stadsbestuur al het plan opgevat om na de zomer van 2020 over te schakelen naar werken op afspraak met het oog op een efficiëntere dienstverlening.”

“In Izegem werden ondertussen ook de parkeerretributies tijdelijk opgeschort, net als het innen van bepaalde inkomsten door de stad. Enkele bedrijfsbelastingen en retributies worden (deels) geschrapt zo lang de beperkende maatregelen gelden. We hebben ook een actieplan klaar dat we in zijn totaliteit voorstellen op de gemeenteraad van 21 april.”

Ondertussen blijft het gros van het stadspersoneel verder aan het werk. “Maar bepaalde diensten (zeker in de vrijetijdssector) kunnen door de coronamaatregelen niet langer worden aangeboden. Waar geen zelfstandig beleidsvoorbereidend thuiswerk mogelijk is, wordt voor die contractuele medewerkers tijdelijke werkloosheid ingevoerd.”

“Statutaire medewerkers – die bijgevolg niet in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid – krijgen geen doorbetaalde dienstvrijstelling, maar worden ingeschakeld waar ze nuttig zijn. Dat is zo bijvoorbeeld het geval voor medewerkers die onze senioren actief opbellen en vrijwilligers matchen met hulpvragen die ons bereiken via het platform #izegemhelpt.”

Wat vindt men bij STIP?

Kurt Grymonprez, in de vorige beleidsperiode nog schepen en nu zetelend namens de grootste oppositiepartij STiP: “Op het opbellen van de tachtigplussers na, vind ik de communicatie eerder terughoudend. Ook wij als raadsleden moeten vaak zaken via de pers of sociale media vernemen.”

“De Izegemse horeca vroeg in een besloten groep om acties vanuit de stad zoals ze in Kortrijk doen (daar krijgen horeca-uitbaters nog eens 1.000 euro van de stad bovenop de 4.000 euro van de Vlaamse overheid, red.) Ze krijgen het antwoord dat ze er mee bezig zijn….”

“Zorg Izegem zorgt voor een fantastische update naar zijn bestuurders over de gang van zaken in zijn diensten. Een dikke pluim voor deze dienst. Bij de stadsdiensten moet er een vraag worden gesteld vanuit de oppositie om te vernemen hoe alles geregeld wordt en waarom. Dergelijk verschil in beleidsvoering kan niet in deze tijden.”

“Ik pleit daarom voor duidelijker communicatie naar de gemeenteraadsleden én naar de burger. Stad is ook een grote werkgever en moet het voorbeeld tonen. De inzet van en de oproep naar vrijwilligers is fantastisch. Maar moet je vrijwilligers oproepen als je uw eigen personeel technisch werkloos zet? Dat personeel kan ook ingezet worden om allerlei andere zaken te doen.” (WVS)

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.