Burgemeester Pittem tevreden met gemeentemonitor : “Amper 2,9 procent werkzoekenden, cijfer bij de laagste in Vlaanderen”

Met kleine aanpassingen zou het Park Broeders Maristen een breder toepassingsgebied kunnen krijgen. (foto Jan)
Met kleine aanpassingen zou het Park Broeders Maristen een breder toepassingsgebied kunnen krijgen. (foto Jan)
Redactie KW

Vorige week publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de Gemeente- en Stadsmonitor, waaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de inwoners zich gelukkig voelt in Pittem. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) is hier tevreden over, maar ziet nog werkpunten.

“Ik was blij te kunnen lezen dat 86 procent van de bewoners zich gelukkig voelt in de gemeente en dat bij amper één percent een onveiligheidsgevoel heerst”, vertelt de burgemeester. “Ook op het vlak van de burgerbetrokkenheid en het verenigingsleven scoren we meer dan goed en de kansarmoede ligt in onze gemeente heel laag. Onze gemeente telt amper 2,9 procent werkzoekenden, waarmee we bij de laagste in Vlaanderen zijn.”

Werkpunten

“Ondanks deze positieve cijfers mogen we niet blind blijven voor enkele werkpunten die we de komende jaren zullen proberen aan te pakken. We merken dat we op het vlak van vrijetijdsbeleving, handel en mobiliteit duidelijk minder scoren. Die zaken hangen samen met het feit dat we een landelijke gemeente zijn. Op het vlak van ontspanning hebben we geen cultureel centrum, geen bioscoop of grote uitgaansmogelijkheden en dus wijken de mensen hiervoor uit naar naburige steden.”

“Wat de handel betreft, hebben we in Pittem zeker voldoende aanbod voor de basisbehoeften. Op het vlak van bijvoorbeeld bakkers of beenhouwers en kleine supermarkten zitten we zeker goed. Het is echter kenmerkend voor een kleine landelijke gemeente dat het aanbod winkels voor secundaire behoeften zoals kleding en aanverwante zaken eerder beperkt is, waardoor ook hier uitgeweken wordt naar grotere steden. Om hier verandering in te brengen, zijn er concrete plannen om een starterspremie voor jonge ondernemers in het leven te roepen om nieuwe winkels in de gemeente aan te moedigen. Met deze beide zaken hangt het mobiliteitsprobleem nauw samen. Voor de verplaatsingen naar de naburige steden nemen de mensen de wagen en die trend wordt voor kleinere verplaatsingen doorgetrokken.”

Groenzones

“Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat slechts 64 procent tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente. Pittem is een gemeente met veel open ruimte zonder bossen. We willen dat gemis opvangen door andere groenzones te voorzien en zijn bezig alle locaties te inventariseren die hiervoor in aanmerking kunnen komen. De drie doelen hierbij zijn het creëren van rustplaatsen, het uitwerken van speelmogelijkheden en het scheppen van plaatsen waar iets kan beleefd worden. Het trial- en BMX-parcours in Egem is een mooi voorbeeld van dit laatste en ook het Broeders Maristenpark zou, mits kleine aanpassingen, een bredere toepassing kunnen krijgen. Bij iedere nieuwe verkaveling moeten verplicht ook groenzones voorzien worden. Ten slotte zou de herbestemming van de Egemse Kleiputten tot natuurgebied ook een grote troef betekenen.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier