Burgemeester Emmily Talpe blikt terug op woelig 2020: “Ik lig letterlijk wakker van deze crisis”

“Plots kreeg ik er een immense taak en verantwoordelijkheid bij, die van crisismanager”, zegt de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Het is de perfecte samenvatting van haar 2020: moeilijke knopen om door te hakken, uiteenlopende emoties bij de Ieperlingen, geen vakantie en constant standby zijn. In 2021 wordt haar grootste uitdaging het herstelbeleid. “Maar wie ook maar een beetje de geschiedenis van Ieper kent, die weet hoe veerkrachtig wij zijn”, klinkt ze strijdvaardig.

Burgemeester Emmily Talpe met haar kinderen Diethe (16) en Arnaud (10). (foto TOGH)
Burgemeester Emmily Talpe met haar kinderen Diethe (16) en Arnaud (10). (foto TOGH)

Het was, zoals voor elke Ieperling, ook voor Emmily Talpe een bijzonder en beproevend jaar. “Van januari herinner ik vooral mijn hoge verwachtingen, het enthousiasme en de goesting om er in te vliegen. In het najaar van 2019 hadden we immers onze meerjarenplanning vastgelegd en vanaf 2020 zouden we als bestuursploeg onze eigen ambities gaan realiseren. Niemand had kunnen voorspellen dat we plots met zo’n crisis geconfronteerd zouden worden. Het was alle hens aan dek. En dat is het nog steeds. Plots kreeg ik er een immense taak en verantwoordelijkheid bij, die van crisismanager. Onze stad werd en wordt menselijk en economisch zwaar getroffen, als burgemeester lig ik daar letterlijk vaak wakker van. De maatregelen die we de voorbije maanden lokaal beslisten, waren niet altijd evident te nemen maar wel doordacht. De gezondheid van de Ieperlingen steeds voorop, maar ook proportioneel, op maat van de stad en rekening houdend met de actuele cijfers.”

Wat waren de moeilijkste knopen die u moest doorhakken in 2020?

“Dat waren er heel wat. Vanuit de hogere overheid werd heel wat verantwoordelijkheid gelegd bij de lokale besturen en in het bijzonder bij de burgemeester. Er was evenwel geen draaiboek, geen precedent. Na een aankondiging van nieuwe Vlaamse en federale maatregelen bleef het vaak lang wachten op verduidelijkingen, het concrete ministerieel besluit en de FAQ (overzicht van vaak gestelde vragen, red.) . Dat maakte het moeilijk om op de vele vragen en bezorgdheden van de mensen snel een helder antwoord te bieden.”

“Wie de geschiedenis van Ieper een beetje kent, die weet hoe veerkrachtig we zijn”

“Een grote uitdaging was ook het draagvlak bij de Ieperlingen bewaken bij de lokale maatregelen. De invoering van de mondmaskerplicht in het centrum deze zomer, maar ook het al dan niet laten doorgaan van geplande evenementen maakte heel wat uiteenlopende emoties los bij onze inwoners. Voor de ene was het te veel, voor de andere te weinig… Dat is begrijpelijk in deze bijzondere tijden, maar maatregelen waren nodig. Ik ben in ieder geval nooit bevreesd geweest om te evalueren en waar nodig bij te sturen.”

Hebt u ergens spijt van in 2020?

“Persoonlijk dat ik mijn familie en vrienden niet vaker eens goed heb vastgepakt toen dat nog kon. Mijn bomma is 97 jaar en heb ik dus al niet meer kunnen zien sinds maart, behalve op straat aan haar appartement eens zwaaien. Dat is hard. Wat ik spijtig vind, is vooral dat we het voorbije jaar de dynamiek en de levendigheid in onze stad zo vaak hebben moeten missen. Ik herinner me nog goed dat ik tijdens de eerste lockdown over de Grote Markt reed en die was letterlijk volledig leeg. Dat was heel bevreemdend. Het zal me altijd bijblijven.”

Lees verder onder de foto.

Emmily Talpe: “We gaan het thuis met het gezin extra gezellig maken, met extra pakjes voor de kinderen én lekker eten natuurlijk.” (GF)
Emmily Talpe: “We gaan het thuis met het gezin extra gezellig maken, met extra pakjes voor de kinderen én lekker eten natuurlijk.” (GF)

Bent u ergens ook trots op iets in 2020?

“We hebben als bestuursploeg ons uiterste best gedaan om onze inwoners en ondernemers te steunen in deze moeilijke tijden. Daar was meteen eensgezindheid over. Er werd snel geschakeld om het nodige budget vrij te maken. De coronawaardebon, die bij elke Ieperling in de bus viel, werd gesmaakt. Meer dan 530.000 euro werd zo ook meteen geïnjecteerd in de lokale economie. Ook de oprichting van het platform #IeperHelpt, waar we vraag en aanbod voor hulp dicht bij de mensen verzamelden en samenbrachten, was een succes. Maar waar ik misschien wel het meest trots op ben, is de solidariteit die ik de voorbije maanden heb gevoeld in onze stad. Die was hartverwarmend. De Ieperlingen hebben grote inspanningen gedaan om de maatregelen na te leven. Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Samen komen we hierdoor.”

U bent twee jaar burgemeester. Beantwoordt de job aan de verwachtingen die u vooraf had? Wat waren de leuke en minder leuke momenten?

“Het is bijzonder druk, zeker als je het goed wil doen. Er is het beleid dat we uitrollen, maar stad Ieper is ook een grote organisatie met zo’n 450 medewerkers. We hebben daarnaast een belangrijke rol te spelen als grootste stad in de Westhoek. Zo ben ik ook voorzitter van de politiezone Arro Ieper en van de brandweerzone Westhoek. Aan vergaderingen heb ik dus geen tekort, waardoor ik vaak pas ’s avonds laat of in het weekend de tijd heb om grotere dossiers grondig door te nemen.”

“Als burgemeester moet je ook 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor noodsituaties. Als de politie je midden in de nacht belt, is dat niet om je een goeie nacht te wensen, maar is het menens. Dat kan zeker intens zijn bij momenten, maar ik zou het niet anders willen. Als er problemen zijn in de stad, dan wil ik dat snel weten en daar ook betrokken bij worden. Het leuke aan de job is uiteraard dat je dingen kan verwezenlijken, problemen aanpakken, groot maar ook klein en dicht bij de mensen. Als Ieperlingen me een mailtje sturen of aanspreken dat ze tevreden zijn of zelfs maar gewoon even hun duim opsteken als ik voorbij wandel, dan doet dat echt deugd.”

Welke impact had corona op het beleid van het stadsbestuur het afgelopen jaar?

“De coronacrisis verandert aan de basis niets aan de ambities die we aan het begin van de bestuursperiode voorop stelden. We hebben daar ook het voorbije jaar zoveel mogelijk aan blijven doorwerken. Uiteraard monitoren we de financiële impact continu en is enige vertraging op een aantal dossiers onvermijdelijk, maar ik ben ook bijzonder tevreden over wat we al hebben gerealiseerd. De fietscomfortstroken bijvoorbeeld op de Grote Markt zijn bijzonder enthousiast onthaald en trekken we nu ook door naar de Neermarkt en Rijselstraat. Vanaf 1 januari rollen we ook een nieuw parkeerplan uit. Zo willen we de parkeerdruk evenwichtiger verdelen, meer plaats voor bewoners creëren maar ook het handelsapparaat goed bereikbaar houden.”

U zetelt ook in het Vlaams parlement. Wat kon u dit jaar doen voor Ieper vanuit Brussel?

“Ook in het Vlaams parlement lag de nadruk dit jaar, hoe kan het ook anders, op de grote impact van de coronacrisis. Ik zetel in de commissies Toerisme, Buitenlands beleid en Landbouw, Plattelandsbeleid en behartig daar uiteraard ook onze Ieperse belangen en die van de ruimere Westhoek. Denk maar aan het relanceplan voor het toerisme met onder andere de promotie van vakanties in eigen land en het groeiende succes van het plattelandstoerisme. Ook het brexitdossier volg ik van nabij op. Dat blijft als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen. Een op drie herdenkingstoeristen in de Westhoek zijn immers Brits. De minister bevestigde mij in de commissie alvast dat ze het herdenkingstoerisme niet zal loslaten.”

Lees verder onder de foto.

Emmily Talpe: “Als Ieperlingen me een mailtje sturen of aanspreken dat ze tevreden zijn of zelfs maar gewoon even hun duim opsteken als ik voorbij wandel, dan doet dat echt deugd.” (GF)
Emmily Talpe: “Als Ieperlingen me een mailtje sturen of aanspreken dat ze tevreden zijn of zelfs maar gewoon even hun duim opsteken als ik voorbij wandel, dan doet dat echt deugd.” (GF)

“Verder trok ik voor enkele belangrijke mobiliteitsdossiers in onze stad mee aan de kar. Zo is er onder andere de opstart van de procedure complex project voor de verbinding Ieper-Westkust, de studie rond een tunnel voor het drukke kruispunt Noorderring-Pilkemseweg en er wordt bijna vier miljoen euro uitgetrokken voor het optimaliseren van fietspaden. Als Vlaams parlementslid heb ik ook een directe link met de Vlaamse ministers en kan ik snel informatie bekomen. Dat is zeker een voordeel, ook in deze crisis.”

In de zomer zei u in een interview met deze krant dat u geen vakantie nam. Nu is het ook druk. Begint dat niet door te wegen?

“Helemaal ontkoppelen zal er inderdaad ook deze kerstvakantie niet inzitten. Ik sta er op de gezondheidssituatie en de veiligheidsmaatregelen in onze stad persoonlijk van nabij op te volgen. Toch zullen er de komende weken een pak minder vergaderingen zijn en plan ik quality time in met de kinderen: samen kerstfilms bekijken met huisgemaakte popcorn, uitgebreid brunchen, goed ingeduffeld een lange wandeling maken… Ik hoop ook wat meer tijd in de keuken te vertoeven. Koken ontspant mij enorm, maar je moet er wel je tijd voor kunnen nemen. Zeker als je weet dat ik een grote fan ben van stoofpotjes.” (knipoogt)

“In 2021 werken we verder aan het nieuwe mobiliteitsplan van onze stad”

Wat verwacht u van 2021?

“Het is duidelijk dat we wel nog eventjes met het virus zullen moeten samenleven in 2021. Maar de berichten over het vaccin zijn een lichtpuntje. Ik hoop dat we langzaam maar zeker terug naar normalere tijden gaan. Sowieso staat er voor onze stad en voor ons land straks een nóg grote uitdaging voor de deur: het herstelbeleid. Maar wie ook maar een beetje de geschiedenis van Ieper kent, die weet hoe veerkrachtig we zijn. Bij de pakken blijven zitten, dat kennen we niet. We zien dat ook bij onze bedrijven en handelaars, die economisch zwaar getroffen worden, maar toch blijven investeren of creatief naar oplossingen zoeken. Daar heb ik veel respect voor.”

Welke veranderingen zijn er op til in Ieper in 2021?

“Er staan voor deze legislatuur nog heel wat projecten op til. Eind dit jaar konden we het startschot geven voor twee grote werven pal in het centrum van onze stad, die in 2021 verder lopen. Enerzijds is er de restauratie van de Lakenhallen, toch wel een van de grote uithangborden – zo niet het grootste – van onze stad. De werken kosten meer dan 15 miljoen euro. Anderzijds is er de heraanleg van de omgeving bij de Leet, die eindelijk opgefrist wordt. Ook de dorpskernvernieuwing van Boezinge en later deze legislatuur die van Vlamertinge staan nog op het programma. Verder werken we in 2021 ook verder aan het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad. Het huidige plan dateert van 2011 en is op heel wat vlakken achterhaald. We streven naar een modern en realistisch plan en daar komt dus heel wat bij kijken. Een aantal thema’s zijn vernieuwend om mee aan de slag te gaan zoals deelmobiliteit, verfietsen van de stad, duurzaamheid…”

Kerst in de eigen bubbel

Hoe viert de burgemeester Kerstmis en Nieuwjaar? “Mijn ouders zijn allebei overleden. Kerstmis vier ik traditioneel met mijn zus en haar gezin. Op oudejaarsavond komen we normaal met enkele vrienden samen. Ik vind het uiteraard heel jammer dat het dit jaar niet op die manier kan doorgaan. De maatregelen hebben evenwel een helder doel, namelijk elkaar beschermen. We gaan het dus thuis met het gezin extra gezellig maken, met extra pakjes voor de kinderen én lekker eten natuurlijk, zonder aan de weegschaal te denken. (lacht) Mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar? Zoals elk jaar sowieso meer bewegen en sporten. Het blijft elk jaar een uitdaging om daar tijd voor te vinden of te maken. En uiteraard wil ik me met veel positivisme en goesting weer gooien op mijn verantwoordelijkheden lokaal maar ook voor de regio en Vlaanderen. Mijn deur, mailbox of telefoon zal ook in 2021 voor iedereen blijven openstaan.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.