https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Bram Degrieck legt zich niet neer bij machtsgreep in De Panne: “Ze zullen me uit het gemeentehuis moeten dragen”

Vlnr schepen Michèle Vandermeeren, Kim Rohart (fractie Het Plan-B), Bruno Rosseel (fractie N-VA), burgemeester Bram Degrieck, schepenen Nicolas Luyssen en Stéphane Buyens, Jochen Raymaekers (fractie ACT!E). © MVP
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De huidige coalitie in de gemeenteraad van De Panne legt zich niet neer bij de machtsgreep die DAS, CD&VPlus, N-VA en onafhankelijk raadslid Marc Hauspie gisteren pleegden. “Wij dienen sowieso klacht in”, aldus burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B).

De coalitie van Het Plan-B en ACT!E hield dinsdagvoormiddag een persconferentie over de machtsgreep die gisteren gepleegd werd. Burgemeester Bram Degrieck benadrukte wel dat hij nog steeds open staat om de plooien glad te strijken, al lijkt de kans onbestaande dat het ook zo ver zal komen. De huidige burgervader toont zich in elk geval strijdvaardig.

Burgemeester Bram Degrieck uitte zijn afschuw bij de stellingen van wat hij de protagonisten noemt, waarmee hij duidelijk doelt op initiatiefnemers Cindy Verbrugge (N-VA) en Marc Hauspie (onafhankelijk en voorzitter van de gemeenteraad).

“Doen alsof alles al is geregeld en beslist, alsof er geen gemeenteraad aan te pas moet komen is een miskenning van democratische processen. Op vandaag is er in De Panne niemendal beslist! Dat onze meerderheid, bestaande uit 6 leden van de fractie ACT!E, 4 leden van de fractie Het Plan-B en 1 lid van de fractie N-VA (met namen Cindy Verbrugge), een krappe meerderheid is met 11 op 21 zetels, is duidelijk”, foetert Bram Degrieck.

Populistische kaakslag

“Maar zoals bij elk huwelijk ben je voor het altaar zeker van je stuk, net als wij bij aanvang van deze legislatuur. Op geen enkel moment is de voorbije 32 maanden enig probleem geweest om onze gemeente te besturen, noch op beleidsmatig, noch op administratief of politiek vlak. Er kan dus onmogelijk gesteld worden dat ons lokaal bestuur zich in een fase van structurele onbestuurbaarheid zou bevinden.”

“Het tegendeel beweren is een goedkope populistische kaakslag voor ons als politiek bestuur maar bovenal een misselijk makende uppercut voor onze gewaardeerde medewerkers. Nu ook verweten worden dat onze organisatie een bestuurloos schip is geworden, dat is slikken, en als politicus ben ik hiervoor diep beschaamd, in een ander zijn of meer bepaald haar plaats.”

Eerder dit weekend besliste het CBS om de bevoegdheden van Cindy Verbrugge af te nemen en werd haar ontslag als schepen geëist. “Ze vrijt immers op een ander”, vervolgt Degrieck.

Maskers vallen af

“Samen met gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie en enkele notoire kompanen smeedden ze al maanden achter onze rug heimelijke en snode plannen. Inmiddels is gebleken dat Cindy Verbrugge in haar soloslimspel geenszins de steun had van haar N-VA-fractie. We zijn ook verwonderd en ontgoocheld in Marc Hauspie die op de lijst ACT!E werd verkozen, in wie we een waardige opvolger voor Serge Van Damme zagen als gemeenteraadsvoorzitter, en van wie we dachten dat hij zich om die reden als onafhankelijk opstelde. Want net hij heeft de betreffende motie ondertekend en ontvankelijk verklaard.”

Samen met het politieke vertrouwen is in vele protagonisten nu ook het persoonlijke vertrouwen verdwenen.

“Er zijn veel maskers afgevallen de voorbije uren en dagen. Carnaval is laat dit jaar”, merkt Degrieck droog op.

Twee voorwaarden

“Ontgoocheld zijn, duurt bij mij maar eventjes, maar strijdvaardig zijn kan koppig lang duren! Onze fracties zullen zich met hand en tand verzetten! We laten ons niet doen en hebben de wetgever aan onze kant. Ze zullen mij met mijn 125 kilogram uit het gemeentehuis moeten sleuren als ze mij hier buiten willen krijgen!”

De ingediende motie is gefundeerd op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat met recente aanpassingen wil vermijden dat lokale besturen in periodes van structurele onbestuurbaarheid verzeilen. Enkel artikel 46 van het DLB is in voege sinds 14 augustus, de andere artikels inzake de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester wijzigen pas in 2024 en zijn momenteel niet relevant.

Volgens de bevindingen van de huidige meerderheidscoalitie en hun juridische raadgevers moet de ingediende motie aan twee voorwaarden voldoen om ontvankelijk te kunnen worden verklaard.

Ze moet ondertekend zijn door de meerderheid van de raadsleden enerzijds én door minstens twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt anderzijds. Er moet ook een gezamenlijke akte van voordracht worden bijgevoegd.

“Decreet is verkracht”

“Bij onze analyse van het ingediende document zijn onze fracties op tekortkomingen/slordigheden gestoten”, aldus Degrieck. “Er is slechts één document ingediend dat niet kan aanzien worden als een akte van voordracht. Het document verwijst naar een onbestaand decreet en is niet gedagtekend. Ook ontbreekt een uittreksel uit het bevolkingsregister en het strafregister en er kan in deze niet verwezen worden naar het onderzoek van de geloofsbrieven van de raadsleden. En er zijn nog wel meer zaken die kunnen aanzien worden als mierenneukerij.”

“Onze fracties zullen niet nalaten de ontvankelijkheid van het ingediende document en het ontbreken van de akte van voordracht met bijlagen aan te vechten bij de juiste instanties die wél oordelen over komma’s en punten. Het is ook duidelijk dat het goedbedoelde decreet hier al bij de geboorte is verkracht! Wat in mindset werd beschouwd als een goeie zaak voor de slagkracht en continuïteit van de lokale besturen is na enkele dagen een boomerang geworden.”

“Hoewel de spelregels van de match veranderen in het midden van de match, ondersteun ik dit decreet, ook al wordt het nu tegen ons uitgespeeld. Wat het nieuwe decreet wilde vermijden is in De Panne na één dag realiteit: individuele overloperij om de meerderheid te breken. Dit is duidelijk een poging om het decreet flagrant te misbruiken.”

Rol van voorzitter in vraag

Ook de rol van Marc Hauspie wordt in vraag gesteld: ondanks zijn stelling van onafhankelijkheid behoort hij, misschien willens nillens, nog tot de fractie ACT!E. Dus diende de motie door tweederde van deze fractie te worden ondertekend. En kon hij, die zelf de motie heeft ondertekend, ze dan wel ontvankelijk verklaren?

“Hij negeert een van de hoekstenen van het DLB door de motie te ondertekenen, ze ontvankelijk te verklaren en als voorzitter de gemeenteraad samen te roepen om te stemmen over een punt dat ons lokaal bestuur gigantisch op zijn kop zet”, stelt Degrieck.

“Indien dit voorstel tot een stemming komt in de gemeenteraad, zou dit een schromelijke, opzettelijke en weloverwogen doelbewuste fout betekenen. Dan zullen onze fracties niet aarzelen om meteen een beroep in te stellen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en bij de Raad van State. Indien de motie in de gemeenteraad van 24 augustus wordt aangenomen, dan worden de huidige leden van het CBS per direct ontslagen en wordt het nieuwe CBS aangesteld. Dan kunnen zij aan de slag, maar dan hangt er ons een enorm zwaard van Damocles boven het hoofd!”

Met hand en tand verzetten

“De uitspraken van de rechtbanken kunnen dagen, weken of maanden duren! Wanneer de rechtbanken dan een negatieve uitspraak zouden vellen betekent dit mogelijk ook dat beslissingen genomen door het zogezegde nieuwe college op hun beurt onwettig zullen zijn! In een doemscenario dat de rechtbanken zich alsnog zouden uitspreken in het voordeel van de protagonisten, dan ontstaat er een precedent dat voor elk lokaal bestuur (zeker met een krappe meerderheid) een periode van instabiliteit en politiek opportunisme kan betekenen. De ‘machtsgreep’ in De Panne krijgt bij deze een veel grotere dimensie.”

Bram Degrieck besluit: “Het DLB wordt onrechtmatig gebruikt om de macht te grijpen. Juridisch rammelt dit dossier aan alle kanten, want we hebben dit meermaals gecheckt! Onze fracties zullen er zich met hand en tand tegen verzetten en alle rechtsmiddelen uitputten om deze snode daad van plat politiek opportunisme zo snel mogelijk terug naar het donkerste hol van het Calmeynbos te sturen! De aangerichte schade is nu al enorm, het vertrouwen in de lokale politiek herstellen zal niet makkelijk zijn, maar niet onmogelijk. Daarom steken we de hand uit naar alle raadsleden en bieden hen een collectieve motie van vertrouwen aan.”

(MVP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.