Blankenbergse CD&V kritisch voor ondergrondse afvalcontainers: “Waar blijven ze?”

© WK
Redactie KW

De Blankenbergse CD&V vraagt zich af waar de ondergrondse restafvalcontainers blijven die door het vorig stadsbestuur besteld waren. “De eerste zeventien exemplaren waren door onze beleidsploeg reeds aangekocht, het voorbereidend werk was afgerond, alles was kortom in kannen en kruiken om in september te beginnen met de installatie. Maar ondertussen loopt dit dossier al zeven maanden vertraging op – een schoolvoorbeeld van gesneden brood krijgen”, zegt Sandy Buysschaert.

Volgens schepen van Afvalbeheer Jurgen Content (Vooruit) is de vertraging te wijten aan corona en is het een kwestie van weken of hooguit maanden eer de resterende containers geïnstalleerd worden. In de Franchommelaan en Colombus zijn wel al de reservoirs geplaatst, omdat dit voorzien was bij de heraanleg van die straten.

“Ook werden op een aantal locaties proefsleuven gemaakt. “Maar dit moest reeds in september gebeurd zijn”, vervolgt Buysschaert. “De traagheid waarmee dit dossier vooruitgaat wekt frustratie op, en dat ongetwijfeld ook in de woonwijken waar de ondergrondse restafvalcontainers nog altijd op zich laten wachten.”

Materiaaltekorten

Buysschaert wijst erop dat die woonwijken, gelegen tussen de tramlijn enerzijds en de Vredelaan en Koning Albert-I-laan anderzijds, net díe woonwijken zijn waar de nachtophaling werd afgeschaft. “Met de ondergrondse containers zou men daar een beter alternatief krijgen. Wat overigens nóg opvallend is, is dat de nachtophaling met Open VLD aan het stuur afgeschaft blijft. Toen ze zelf nog in de oppositie zaten, pleitten ze er in de gemeenteraad voor om dat onmiddellijk weer in te voeren”, klinkt het.

Volgens schepen van Afvalbeheer Jurgen Content (Vooruit) is het een kwestie van weken of hooguit maanden eer de resterende ondergrondse containers geplaatst zullen worden. “Het is al te gemakkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven, terwijl ze bij CD&V net zo goed weten dat we voor onze planning van allerlei omgevingsfactoren afhangen. Door corona waren er overal materiaaltekorten, en ook door ziekte liepen planningen in het honderd”, klinkt het.

Nachtophaling invoeren op tafel

De nachtophaling weer invoeren, ligt volgens schepen Content nog steeds op tafel. “Die vraag ligt open, het is alleen een kwestie van het bij IVBO te kunnen inpassen in de planning die lang op voorhand wordt vastgelegd voor de hele regio. Als de ophaalrondes in onze stad gewijzigd worden, heeft dat immers ook z’n impact op de ophaalrondes in de buurgemeenten. Dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden”, zegt hij. Een herinvoering van de nachtophaling zou daardoor pas ten vroegste voor volgend jaar zijn.

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.