Bibliotheek De Panne opnieuw een stapje dichter bij verhuis naar Sint-Pieterskerk

© MVQ
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De plannen om de bibliotheek van De Panne te verhuizen naar de Sint-Pieterskerk worden alsmaar concreter. Op de gemeenteraad is de notariële akte goedgekeurd voor het in erfpacht nemen van de kerk. Ontwerpbureau TM Juxta-Fallow zal een ontwerp uitwerken voor de nieuwe bibliotheek. De beleidsploeg hoopt dat de bib tegen september 2024 op de nieuwe locatie onderdak vindt.

Een eerste stap om de kerk een herbestemming te geven als bibliotheek was de ontwijding. Voorafgaand werd een traject doorlopen waarbij Origin en Collectief Noord mogelijke scenario’s aanbrachten voor een mogelijke inrichting van een bibliotheek in deze kerk.

Monseigneur Lode Aerts heeft bij decreet van 17 juni 2021 en met ingang van 1 juli 2021 de Sint-Pieterskerk onttrokken aan de eredienst. Sinds die datum vinden er geen misvieringen meer plaats.

Tweede stap

Een tweede stap in het dossier is de erfpachtovereenkomst tussen het lokaal bestuur en de kerkfabriek. Die notariële akte voor de erfpacht van de kerk en de tuin is nu goedgekeurd voor een periode van vijftig jaar, van 1 juli 2022 tot 30 juni 2072.

De pastorie maakt geen deel uit van deze overeenkomst. Het ontwerpbureau TM Juxta-Fallow aangesteld om een ontwerp voor de nieuwe bibliotheek uit te werken. Het lokaal bestuur wil van de gelegenheid gebruikmaken om de bibliotheek te moderniseren en aan te passen aan de actuele wensen en noden van de bibliotheekbezoekers.

Ruimte voor evenementen

De bibliotheekfunctie blijft centraal staan in de Sint-Pieterskerk, maar wordt aangevuld met een polyvalente ruimte voor culturele evenementen (lezingen, pianoconcerten, recepties …) en waar je ook iets zult kunnen consumeren. Het totaalbudget voor de herinrichtings- en aanpassingswerken van het kerkgebouw, vast meubilair en eventuele uitbreidingsgebouwen, ereloon, ontwerp en aanleg van een achterliggende basistuin, wordt op 2 miljoen euro (incl. btw) geraamd.

“Een belangrijke stap werd gezet in een maatschappelijk project dat mensen letterlijk weer moet samenbrengen onder de kerktoren. Een toekomstgerichte bib in een nieuw, totaal aangepast kader zal het hart worden van de Sint-Pieterskerk 2.0.”, zegt schepen Nicolas Luyssen. “Door de realisatie van de bib in de kerk wordt het historische gebouw opnieuw een belangrijke schakel in het sociale weefsel van onze gemeenschap”, besluit burgemeester Bram Degrieck. (MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.