Bewoners kunnen gemeenteraad nu niet volgen

© Davy Coghe
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) maakt een half miljoen euro vrij om de crisis te bestrijden.

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?

“Voor het schepencollege wordt nog een fysieke bijeenkomst gehouden. Wat betreft de gemeenteraad wordt deze digitaal georganiseerd zodat de raadsleden de zitting thuis bijwonen. Door de uitzonderlijke omstandigheden is het voor de inwoners tijdelijk niet mogelijk om de raad te volgen.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Alle openbare werken die aan de gang waren in de gemeente lopen vertraging op. Sommigen zijn on hold gezet zoals de herinrichting parking shopping duinen. Aan andere wordt door de aannemer verder gewerkt zij het met een heel beperkte bezetting. Ook de bouw van het nieuwe wzc loopt vertraging op. Daarnaast kunnen op dit ogenblik ook in het dossier rond het nieuwe zwembad moeilijk verdere stappen worden ondernomen.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Dit gebeurt via alle mogelijke informatiekanalen: de gemeentelijke website, Facebookpagina van de gemeente, persoonlijke Facebookpagina van de burgemeester, een extra editie van Bredene Magazine, bewonersbrieven om de sociale noodlijn te promoten, diverse updates van de communicatie telkens er iets wijzigt en een wekelijkse videoboodschap van de burgemeester naar de inwoners met de recentste wijzigingen en een oproep om de maatregelen na te leven.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“Momenteel werd in ieder geval de implementatie van het betalend parkeren uitgesteld. Er was voorzien om bepaalde zones in onze gemeente vanaf april het hele jaar door betalend te maken, de uitvoering hiervan werd nu uitgesteld. Wat betreft een mogelijke compensatie van het inkomensverlies is het, net zoals bij vele andere lokale besturen, ook bij ons nog koffiedik kijken wat de totale financiële impact zal zijn. Op dit ogenblik zijn de diensten druk in de weer om dit in kaart te brengen. Daarna zal veelvuldig overleg de pistes moeten aantonen die kunnen worden gevolgd. In ieder geval werd beslist om 500.000 euro vrij te maken om de gevolgen te bestrijden.”

5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?

“Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen enkel personeelslid met technische werkloosheid te sturen. In ruil daarvan wordt verwacht dat het personeel zich flexibel opstelt en ten allen tijde stand-by staat om eender welke taak uit te voeren om de dienstverlening vanuit onze gemeentelijke diensten optimaal te garanderen. Zo zijn er vandaag bijvoorbeeld mensen van de toeristische dienst, de sportdienst en de jeugddienst aan de slag in het wzc. Gelukkig kunnen we prat gaan op personeel met een hoge graad van betrokkenheid dat zonder morren de gegeven taken in handen neemt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.