Beroepsbrandweerlui willen dat brandweerzone Midwest vonnis van rechtbank uitvoert en hun overuren op correcte manier compenseert

De beroepsbrandweermannen zijn het wachten op hun achterstallig loon beu. © Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

Al jarenlang wachten de Roeselaarse beroepsbrandweermannen op de uitbetaling of vergoeding van gepresteerde (over)uren, het kwam zelfs tot een proces tegen hun werkgever dat door de pompiers werd gewonnen. “Maar de vergoeding is nog altijd niet correct uitgevoerd. En het draait al lang niet alleen meer om geld, maar vooral ook om respect”, klinkt het. De brandweerzone Midwest laat bij monde van waarnemend zonecommandant Bert Vanhuyse weten dat er gesprekken lopende zijn en dat ze liever de sereniteit bewaren in dit juridisch complexe dossier.

De Brandweerzone Midwest telt 17 gemeenten, geleid door 15 burgemeesters met de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq als zonevoorzitter. De zone omvat een 650-tal brandweerlieden, waarvan 33 beroepspompiers in Roeselare. De post Roeselare is een gemengd korps, met naast de beroeps ook de vrijwilligers, de andere korpsen bestaan louter uit vrijwilligers. “Sinds 2015 werken de beroeps in twee systemen, een dagdienst in een 40-urenstelsel, de extra uren bovenop de voorziene 38 uren werden gecompenseerd door ADV (arbeidsduurvermindering). Het grootste deel van het beroepspersoneel kwam in het continu-systeem terecht, met weekend- én nachtwerk en in een 41-urenweek. Daarbij werd een protocol opgemaakt dat de helft van de te veel gepresteerde uren, dus drie per week, gecompenseerd zou worden door VVP, verlof voorafgaand aan het pensioen. Maar in het voorjaar van 2016 verklaarde de dienst inspectie van de Federale Overheid dit protocol onwettig. Er moest een nieuw protocol komen, maar daarvoor was overleg tussen de vakbonden en Hulpverleningszone Midwest nodig. Vier jaar lang weigerde de zone om tot overleg te komen, eind 2019 werd eenzijdig beslist om over te stappen naar de 38 uren-week, voor het personeel in het continu-systeem. Dit ging in op 1 januari 2020. De zoneraad heeft toen zonder overleg met de vakbonden beslist om de helft van de extra gewerkte overuren te compenseren onder de noemer extra uren, niet onder achterstallig loon, en dus in de hoogste belastingsschijf. Bij de personen in dagdienst – voornamelijk officieren – is er wel een volledige compensantie, namelijk door ADV”, legt Danny Depreiter uit.

Gelijk van de rechter

Het beroepspersoneel (zonder officieren) liet het daar niet bij en nam een advocaat onder de arm om ook de andere helft te claimen. Er werd een rechtszaak aangespannen. “Op 6 december 2022 werd een vonnis uitgesproken, waarbij we over de hele lijn gelijk kregen. Daarbij werd de Hulpverleningszone Midwest veroordeeld tot het betalen aan de eisers van de misgelopen vergoedingen, toelagen, vakantiegelden en eindejaarspremies. De herberekening moest tegen 1 februari 2023 gebeuren, de uitbetaling tegen uiterlijk 31 maart 2023. Op het Barbarafeest verklaarde de Roeselaarse burgemeester en voorzitter van de zone dat er het vonnis zou uitgevoerd worden. De rechter vermeldt ook duidelijk in het vonnis dat door niet te onderhandelen de zone in de fout is gegaan.”

De brandweerlui storen er zich ook aan dat alles eerst naar de belastingen is doorgestort, en dat er van interest of indexering geen sprake is. “Na contact met de belastingdienst vernamen we dat gestorte bedrag ‘verkeerdelijk’ is aangegeven als extra prestaties, waardoor er ook geen vakantiegeld en eindejaarspremie. Door de opgetreden fouten kan niemand van ons ook correct zijn belastingsformulier invullen. Gelukkig konden we rekenen op de goodwill van de belastingdienst, komende maandag mogen we allemaal langs, ze maken een dag vrij om ons bij te staan in het rechttrekken van de situatie. Tegen juli zouden we dan onze centen moeten hebben, geld waar we dus al jarenlang op wachten,” argumenteert Frank Vanmarcke.

Protestacties

De brandweermannen hielden al een dag protest, waarbij enkel dringende interventies werden gedaan en de dagen erna langzaamaanacties werden uitgevoerd. “We zijn het beu, maar geven niet op. We staan dag en nacht paraat voor de bevolking. Tijdens de coronaperode werkten we verder met gevaar voor eigen gezondheid. Het Roeselaarse stadspersoneel kreeg al drie keer een coronapremie, de zone koos ervoor om geen dergelijke premies uit te betalen terwijl wij wel in de frontlinie stonden en ook haast allemaal ziek geworden zijn”, zegt Carl Cordier.

Ondertussen hoestten de procederende pompiers al veel geld op uit eigen zak. “Om de rechtszaak en advocaat te bekostigen. De zone gebuikt belastingsgeld om alles te bekostigen, ironisch genoeg betalen wij dus twee keer om ons achterstallig loon te ontvangen. We hebben nu al 16.000 euro uitgegeven, wat ongeveer neerkomt op 500 euro per brandweerman (33 in totaal) die meestapte in de procedure”, rekent Francis Veracx voor.

In totaal zou het gaan om een som van om en bij de 800.000 euro die de brandweerzone in totaal moest achter dragen. Per brandweerman zou het tot een kleine 10.000 euro netto bedragen, afhankelijk van de graad en de anciënniteit. “We zijn het enige beroepskorps in de zone. We rukken ook veel uit naar de buurgemeenten, maar ervaren een gebrek aan respect. Het gaat niet louter om het geld, maar daar hebben we toch ook voor gewerkt. Uiteraard lijdt de sfeer binnen het korps daar onder. Niet onder de brandweermannen zelf, maar het komt de hele werking niet ten goede.”

Reactie brandweerzone

De brandweerzone reageerde via Bert Vanhuyse, sinds 1 mei van dit jaar waarnemende zonecommandant. “We willen in eerste instantie de sereniteit in dit juridisch complexe dossier bewaren. Het klopt dat het overgrote deel van het geld tegen juli normaal op de rekening van de betrokken zal staan, dat het via de belastingen om moet gebeuren is op basis van een omzendbrief. Maar we moeten ook rekening houden met juridische aspecten en daarom winnen we extra juridisch advies in als het op vakantiegeld en eindejaarspremies aan komt. Komende dinsdag komt de zoneraad opnieuw samen, dit dossier staat dan opnieuw op de agenda.” Bij de zone betreurt men ook dat er naar de pers is gestapt. “Heel wat mensen die mee procedeerden hadden dit liever niet gezien. Maar we leven in een vrij land natuurlijk.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier