Audit Vlaanderen geeft ploeg van burgemeester Coens slecht rapport: “Het bestuur heeft geen enkele van de zes aanbevelingen gerealiseerd”

De ploeg van burgemeester Joachim Coens maakt geen beste beurt. © BELGA
Piet De Ville

Het Damse stads- en OCMW-bestuur krijgt een toch wel zorgwekkend verslag van Audit Vlaanderen te verwerken. Geen enkele van de zes aanbevelingen, die er vooral op gericht zijn om binnen de eigen werking fraude en diefstal te voorkomen, werd binnen de afgesproken timing gerealiseerd. Damme krijgt een score van 2 op 4. “De eindconclusie is hard en overduidelijk. Met zo’n rapport zou ik toch niet gerust zijn”, klinkt het bij de oppositie.

De aanbevelingen omtrent transparantie en het verminderen van risico’s op diefstal en fraude zijn het gevolg van een doorlichting die het Damse stadsbestuur zelf had besteld bij Audit Vlaanderen – een agentschap van de Vlaamse overheid – naar aanleiding van het ontdekken van onregelmatigheden bij een leidinggevend ambtenaar in oktober 2019.

Het ging toen onder meer over de persoonlijke toe-eigening van goederen die namens en voor de stad werden aangekocht. Opmerkelijk is dat betrokkene met pensioen kon gaan zonder dat er interne tuchtsancties werden genomen.

Het stadsbestuur koos er toen voor om de doorlichting van Audit Vlaanderen niet te doorkruisen, maar stelde zich wel burgerlijke partij in een strafprocedure die jegens de gepensioneerde ambtenaar werd opgestart.

“Maar het rapport slaat ook op een andere audit, die we al in 2017 hadden besteld omtrent de instroom van nieuwe medewerkers bij het OCMW”, verduidelijkte algemeen directeur Kristof Schotsmans bij de voorstelling van het rapport op de jongste gemeenteraad. “Daarnaast houdt Audit Vlaanderen ook via steekproeven de maturiteit van de ‘organisatiebeheersing’ in de lokale besturen in het oog, en nu was dus Damme aan de beurt.”

De algemeen directeur wees vooral op het goede nieuws, waarbij het rapport van Audit Vlaanderen stelt dat ‘lokaal bestuur Damme beschikt over een gestructureerde aanzet om aan zijn organisatiebeheersing te werken, onder meer via een implementatieplan.’

Sinds 2017

De oppositiefracties N-VA en Damse Belangen hadden toch vooral oog voor een andere conclusie, op de laatste pagina van het rapport: ‘Lokaal bestuur Damme realiseerde geen enkele van de zes opgevolgde aanbevelingen, niettegenstaande deze aanbevelingen dateren van 2017 en 2020. De opgevolgde aanbevelingen werden slechts deels of (nog) niet gerealiseerd tegen de vooropgestelde timing. (…) Dit betekent dat de risico’s verbonden aan de betrokken aanbeveling nog steeds onvoldoende beheerst zijn en deze risico’s bijgevolg nog steeds een bedreiging vormen voor de interne werking en het bereiken van de doelstellingen.’

Vijf zijn niet volledig en dus niet op tijd uitgevoerd, één zelfs helemaal niet

“Het stadsbestuur probeert het hier wat te verbloemen, maar ik kan het niet anders zien dan als een score van 0 op 6”, stelde raadslid Kelly De Sutter (Damse Belangen). “Wat zeker in het oog springt, is dat het stadsbestuur de duidelijke aanbeveling om een performant voorraadbeheersysteem uit te werken niet heeft ingevoerd. Het gebrek daaraan bleek net het probleem waardoor die vermeende onregelmatigheden zich konden voordoen.”

In het rapport lezen we inderdaad letterlijk dat lokaal bestuur Damme onvoldoende zicht heeft op de aantallen en aard van alle materialen. Andere aanbevelingen gaan onder meer over het uitwerken en bij de medewerkers levendig houden van een deontologische code, een evaluatie van het aankoopproces, en het invoeren van een systeem dat zekerheid biedt dat cruciale processen – zoals uitbetaling van lonen – blijven doorlopen bij het (onverwachts) wegvallen van sleutelfiguren.

Het rapport maakt bij de beoordeling van de opvolging van de aanbevelingen wel een onderscheid naar de mate van uitvoering door het bestuur: vijf zijn ‘lopend’ (maar dus nog niet volledig en niet tijdig uitgevoerd) en één aanbeveling – het voorraadbeheer – krijgt de nog strengere beoordeling ‘niet uitgevoerd’.

Tandje bij, aub

De algemeen directeur wees er samen met burgemeester Joachim Coens (CD&V+) op dat er hard wordt gewerkt aan de opvolging van de maatregelen: met de invoering van een meer doorgedreven marktverkenning, een dubbele controle van prestaties en facturen, en het meer werken met raamcontracten – dus samen met andere lokale besturen.

N-VA-fractieleider Jan Van Meirhaeghe was niet onder de indruk. “Die eindconclusie is toch bijzonder hard en overduidelijk. Daar kun je toch niet naast kijken? Met zo’n rapport zou ik me niet op mijn gemak voelen. In veel organisaties of bedrijven volgt daarop een hard functioneringsgesprek of misschien wel een ‘C4’. Het is duidelijk tijd om een tandje bij te steken!”

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.