Ann Devisschere legt eed af als lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Sinds 1 januari, en dat voor een periode van twee jaar, zetelt Ann Devisschere in Kortemark voor de fractie CONTENT in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, kortweg BCSD. Dat is een gedeeld mandaat met de drie oppositiefracties. Ann vervangt Martine Figoureux van Eerlijk en Bezorgd, die de eerste twee jaar voor haar rekening nam.

Ann Devisschere legt de eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Jan Stoens.© JD
Ann Devisschere legt de eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Jan Stoens.© JD

“Mogelijkheden op een beter leven scheppen voor mensen in een kwetsbare situatie, is een van de belangrijkste drijfveren voor mijn politiek engagement bij CONTENT”, aldus Ann (41).

“Ik ben dan ook zeer tevreden dat ik van start kan gaan in het comité en beschouw dat niet als een troostprijs na het nipte mislopen van een zitje in de gemeenteraad. Bovendien is dit voor mij helemaal geen onbekende wereld. Ik werk zelf al 17 jaar bij de sociale dienst van het OCMW van Gent, ervaring die ik zeer goed zal kunnen inzetten.”

Voorbeeld en inspiratiebron

“Grotere OCMW’s kunnen voor kleinere gemeentebesturen een voorbeeld en inspiratiebron zijn, zonder natuurlijk de lokale context van de eigen gemeente over het hoofd te zien. Ook daarbuiten probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de armoedebestrijding in eigen gemeente. Dat doe ik voornamelijk via de pamperbank, waar we luieroverschotten inzamelen die herverdeeld worden via het Sociaal Huis en vzw ’t Schoederkloptje. En samen met andere collega’s van CONTENT zet ik graag mijn schouders onder bepaalde acties, zoals recent bijvoorbeeld de inzameling van winterjassen.” (JD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.