Ambtenaren trekken weg uit Huis van de Bruggeling

Opmerkelijk nieuws bij de Brugse stadsdienst Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg. Niet alleen wordt er een grondige reorganisatie met nieuwe leidinggevende doorgevoerd, er staat ook een grote verhuisoperatie op til.

We zien Karel Dendooven, Pieter Marechal, Dries Vanbelleghem, Franky Demon en Dries Van Den Broucke.©Davy Coghe Davy Coghe
We zien Karel Dendooven, Pieter Marechal, Dries Vanbelleghem, Franky Demon en Dries Van Den Broucke.©Davy Coghe Davy Coghe

“Alle medewerkers van wat we nu de ‘Cluster Omgeving’ noemen – dus de Woondienst, die diensten Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn, de Omgevingsvergunnigen en de Dienst Monumnetenzorg – zullen hun werkplek in het Huis van de Bruggeling verlaten en komen naar het stadsgebouw in de Oostmeers. Velen keren dus terug naar de oude vertrouwde stek”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V), die zelf zijn kabinet heeft in de Oostmeers. “Het is geen geheim dat ik het geen goede zaak vond dat ook de dienstverleningen rond de bouw- en omgevingsvergunningen verhuisden naar het Huis van de Bruggeling aan het station. Op zich ben ik voorstander van de gecentraliseerde dienstverlening, maar niet voor het onthaal van mensen die bijvoorbeeld een belangrijk bouwproject komen bespreken. Een rol vuilniszakken afhalen is iets anders dan een bouwvergunning. Er zal dus grondig verbouwd en heringericht worden in de Oostmeers. Het is belangrijk dat we de mensen hier goed kunnen ontvangen. Die verhuisoperatie zal wellicht na de zomer, of toch als we verlost zijn van het coronavirus, in gang gezet worden.”

Schepen Demon stelde ook enkele nieuwe leidinggevende ambtenaren voor. Dries Van Belleghem, die eerder bij de Provincie werkte, kwam anderhalf jaar geleden in dienst om een grondige reorganisatie door te voeren en mag zich directeur van de Cluster Omgeving noemen. Karel Dendooven, met een verleden bij diverse erfgoeddiensten van de Vlaamse overheid, is het nieuwe diensthoofd van dienst Monumentenzorg en Erfgoed. Dries Van Den Broucke ten slotte, die in een ver verleden bij de Erfgoedcel van Brugge werkte en later ook rond erfgoed werkte bij de Vlaamse overheid, wordt stafmedewerker Cluster Omgeving, en in die zin de rechterhand van directeur Dries Vanbelleghem. “We willen meedenken met burgers en ontwikkelaars die mooie projecten willen realiseren”, horen we.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.