Agentschap Binnenlands Bestuur verklaart klacht van Stefaan Sintobin tegen Dalilla Hermans ontvankelijk

Stefaan Sintobins verweer tegen Dalilla's aanstelling zorgde voor een protestbetoging tegen onverdraagzaamheid in Brugge. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) heeft klacht ingediend bij de gouverneur tegen de aanstelling van Dalilla Hermans als trajectcoördinator bij de kandidatuur van Brugge als Europees culturele hoofdstad 2030. Uit een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt nu dat de klacht ontvankelijk werd verklaard en de klacht onderzocht zal worden conform met het algemeen bestuurlijk toezicht.

Stefaan Sintobin had tijdens de jongste Brugse gemeenteraad eind april aangekondigd dat hij een klacht zou indienen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgde ondertussen een kopie van de klacht aan het Brugs college van Burgemeester en Schepenen met de vraag om het volledige dossier en een gemotiveerd standpunt aan hen te bezorgen.

Inzagerecht

“In die brief verwijst het Agentschap naar het decreet lokaal bestuur. Er wordt gesteld wordt dat ik als gemeenteraadslid een absoluut inzagerecht heb in alle dossiers, stukken en akten. Raadsleden hebben zelfs het recht op een afschrift. Al op 26 april heb ik hierover een schriftelijke vraag aan het college gesteld. Het is nog even wachten op het antwoord van het stadsbestuur op die schriftelijke vraag”, zegt Stefaan Sintobin.

Het oppositieraadslid is uiteraard tevreden dat zijn klacht ontvankelijk werd verklaard en dat het Agentschap de klacht zal onderzoeken. Maar dit betekent natuurlijk nog niet dat hij gelijk krijgt. Ongeacht het verdere verloop van dit dossier blijft hij ervan overtuigd dat Dalilla Hermans niet de geschikte persoon is om de functie van trajectcoördinator te vervullen en hiermee een uithangbord voor Brugge te zijn.

Niet akkoord

“Ik zal mij met alle mogelijke juridische middelen tegen deze aanwerving blijven verzetten. De redenen waarom heb ik uitvoerig uit de doeken gedaan op de gemeenteraad, en neen huidskleur kwam daarbij niet te pas”, zegt Stefaan Sintobin. Het oppositieraadslid gaat nog een stapje verder. Hij beweert dat uit vertrouwelijke gesprekken blijkt dat ook minstens één Brugs schepen niet akkoord was met de aanwerving van Dalilla Hermans.

“Het zou van politieke moed getuigen als de betrokken schepen dit publiek zou maken. Duidelijk is ondertussen wel dat cultuurschepen Nico Blontrock en burgemeester Dirk De fauw in dit dossier onder één hoedje speelden en de rest van het schepencollege de facto voor een voldongen feit werd geplaatst”, aldus Stefaan Sintobin.

Lees ook:geen onverdraagzamheid in Brugge

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier