Aanvragen tot financiële steun in Roeselare stijgen (maar niet te sterk) in coronajaar

Redactie KW

Raadslid Sander Braeye, sinds oktober gemeenteraadslid in Roeselare , peilde naar het aantal leefloners in de stad Roeselare. In steden als Gent en Antwerpen zijn de vragen voor financiële hulp of een leefloon opgelopen tot 50 procent. Maar hoe zit dat in Roeselare?

“De aanvragen voor financiële steun bij OCMW’s van grote centrumsteden als Antwerpen en Gent zijn, in dit coronajaar, alarmerend hoog. Aanvragen voor leeflonen en financiële hulp zijn in sommige gevallen gestegen met meer dan 50%”, opende raadslid Sander Braeye.

“De algemene situatie is gelukkig niet zo erg zoals in Gent en Antwerpen, maar ook in Roeselare merken we een stijging van zeven procent van huishoudens die in begeleiding zijn bij een maatschappelijk werker/casemenager van het Welzijnshuis”, bevestigt schepen Bart Wenes.

Nieuwe groep

Volgens raadslid Sander Braeye gaat het vooral ook om een nieuwe groep: “Het blijkt dat vooral een nieuwe groep van burgers het nu financieel moeilijk krijgen en het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Een groep (zoals bv. interim-werkers, flexiwerkers, …) die eerder nooit een beroep hoefden te doen op hulp van hun OCMW.”

Bart Wenes: “We stellen een lichte stijging vast van het aantal aanvragen tot leefloon van twee procent, maar het effectief aantal personen dat leefloon ontvangt, blijft op heden stabiel t.o.v. vorig jaar. Dat schommelt rond de 700. Wel is er een groter aantal huishoudens dat ondersteuning krijgt ”

Graancirkel

Ook voedselverdeelpunt De Graancirkel krijgt meer aanvragen en ook meer mensen hebben nood aan nachtopvang. “Ten gevolge van de corona-crisis wordt ook duidelijk dat het moeilijker wordt om cliënten ‘los’ te laten. De corona-crisis bemoeilijkt het om de nodige financiële en sociale stabiliteit te creëren zodat alle randvoorwaarden vervuld zijn om de begeleiding stop te zetten. Hierdoor is de begeleidingstijd van de trajecten langer en worden minder begeleidingstrajecten afgesloten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.