https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Aangepast Wevelgems meerjarenplan blijft ambitieus

De gemeenteraad legde haar toekomstplannen voor.© SLW
De gemeenteraad legde haar toekomstplannen voor.© SLW
Stefaan Lernout

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar werd traditiegetrouw de aanpassing van het meerjarenplan toegelicht. De balans is nog steeds positief, het bestuur maakt zich sterk dat, ondanks de impact van de coronacrisis, zij het beleidsplan zoals het vorig jaar werd voorgesteld en ondertussen meer en meer vorm krijgt, kan uitvoeren.

De grootste investeringen voor 2021 zijn de verdere revitalisering van het bedrijventerrein Gullegem/Moorsele (6.500.00 euro), riolerings- en herinrichtingswerken in de Warandestraat (2.200.000 euro) en in de Bergelen/Hemelhofweg (1.100.000 euro), de gedeeltelijke aankoop van het klooster (700.000 euro) en de herinrichting van de groenzone Westakker/Kwadries (410.000 euro).

Verder zijn er investeringen gepland voor de buitenaccomodatie van de sportcentra (400.000 euro), de herinrichting van de Bankbeekstraat (385.000 euro), het hervormen van de Sint-Hilariuskerk tot polyvalent gebouw (375.000 euro), de heraanleg van voetpaden (350.000 euro), het voorzien van verhoogde voetpaden in de Roeselarestraat (265.000 euro) en de inrichting van de locatie voor een sociale kruidenier (250.000 euro).

Daarnaast somde burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) een aantal toekomstige plannen op, die nog concreter moeten ingevuld worden, zij het volgend of de daaropvolgende jaren.

GBS Hoogstraat

Er wordt voor de GBS-vestiging Hoogstraat een ‘masterplan’ opgemaakt, dat een antwoord moet bieden op een aantal infrastructurele noden en beperkingen. Ook de directe omgeving wordt in deze oefening meegenomen.

Voor ‘Muziek en Woord’ is in de deelgemeente Wevelgem het nieuwe gebouw aan het Cultuurpad intussen ingenomen. De ‘gedeeltelijke’ aankoop van het klooster biedt een mogelijke locatie voor de ‘Beeldende kunst’.

Cultuurcentrum Guldenberg

Het cultuurcentrum wordt opgefrist. Er komt een eigentijdse foyer en een toegankelijk sanitair. De gedeeltelijke aankoop van het kloostergebouw biedt ruimte voor de administratie. In een latere fase, bij een nieuwbouw op de site van het klooster, kan een verbinding tussen beide gebouwen gerealiseerd worden.

De middelen zijn voorzien voor de realisatie van een hondenloopweide. Over de locatie van die weide wordt heel binnenkort een beslissing genomen.

Ontmoetingscentrum Gullegem

In het centrum van Gullegem wordt een nieuw ontmoetingscentrum gebouwd. Dit nieuw ontmoetingscentrum wordt een trefplaats voor de lokale gemeenschap, voor socio-culturele beleving en ontmoeting.

De denkpiste nu is om burgerzaken, bibliotheek en eventueel de politie – en dat pas binnen enkele jaren – onder te brengen in de Sint-Amanduskerk. Daar hoeft in het ontwerp van OC De Cerf geen plaats voor voorzien te worden.

DNA-masterplan Moorsele

Met steun van de provincie wordt een DNA-masterplan opgemaakt voor Moorsele.

Het basisonderwijs maakt in Moorsele niet langer gebruik van de gebouwen van de vroegere gemeenteschool in de Sint-Jansstraat. Op dit moment gaan daar nog lessen Muziek en Woord door, maar die zouden naar de lokale school Bamo verhuizen.

Centrumplein Wevelgem

In Wevelgem wordt gewerkt aan de realisatie van het masterplan. Voor de projectregie wordt gerekend op de intercommunale Leiedal. Met het verdwijnen van het zwembad ontstaat meer ruimte voor vergroening in het centrum, voor de uitbreiding van het park.

Voor de bijkomende invulling van de site wordt de markt verkend. De nodige stappen worden gezet voor de creatie van een centrumplein, een belevenisplein ten zuiden van de N8. De aankoop van de kloostersite is een belangrijke verwerving daarvoor.

Er wordt een nieuwe sportzaal gebouwd bij de GBS Hoogstraat, die ook gebruikt zal worden na de schooluren, volgens het concept van de brede school. Parallel wordt een infrastructureel toekomstplan voor deze schoolsite ontwikkeld.

De kerken

In 2020 werd een bestemmingsonderzoek uitgevoerd voor de kerken in het centrum van Gullegem en Wevelgem. De Sint-Amanduskerk in Gullegem zal op termijn plaats bieden aan burgerzaken, politie en bib. Volgend jaar starten werken in de Sint-Hilariuskerk. Er komt een ruime cirkel rond het altaar waar met gordijnen een kleinere indeling kan worden gemaakt, en dat zal een meer polyvalent gebruik van de kerk mogelijk maken.

Ook voor de Sint-Theresiakerk en de Wijnberg is er een bestemmingsonderzoek lopende.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.