Aangepast meerjarenplan goedgekeurd, investeringen jaar uitgesteld

De renovatie van het gemeentehuis zal 4 miljoen euro kosten.©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
De renovatie van het gemeentehuis zal 4 miljoen euro kosten.©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De gemeenteraad van De Panne keurde het aangepaste meerjarenplan (MJP) goed, hoewel er voor enkele punten afzonderlijke stemming werd gevraagd. De coronacrisis heeft een duidelijke impact op het budget en zorgde er ook voor dat een aantal projecten vertraging oploopt. Om de beleidsdoelstellingen tegen 2025 te halen is een aanpassing in de personeelskosten nodig, en daarbij had de oppositie nogal wat bedenkingen.

Burgemeester Bram Degrieck: “Corona heeft 2020 voor het grootste stuk bepaald. Het lokaal bestuur heeft de bestrijding van het coronavirus als prioriteit gesteld en dat had een financiële impact van ongeveer 1 miljoen euro op het budget.”

“Daartegenover staat dat er ook minder uitgaven waren door het wegvallen van voornamelijk heel wat toeristische activiteiten of verminderde uitgaven. Het verschil tussen extra uitgaven en weggevallen uitgaven, is echter niet groot. Ons ambitieuze meerjarenplan is dé manier om onze gemeente in postcoronatijden terug op de economische, toeristische en sociale kaart te zetten.”

Pannebonnen

De 16.000 Pannebonnen gaven een boost aan de lokale economie, maar betekenden ook een extra uitgave van 484.100 euro. Er werd 853.264 euro minder inkomsten gegenereerd door belastingvrijstellingen.

In de aanpassing van het MJP zijn diverse investeringen verplaatst van 2020 naar 2021 evenals leningen voor een bedrag van 11 miljoen euro. Ook de overraamde investerings- en exploitatiekredieten werden aangepast.

Burgemeester Degrieck benadrukt ook het belang van het investeren in de vele onderzoekstudies die worden uitbesteed: “Als je een goede dokter of ingenieur wil worden, moet je goed studeren!”

Inzetten op de organisatie

Een efficiënte, moderne en aantrekkelijke organisatie is een van de beleidsdoelstellingen die het lokaal bestuur wil realiseren tegen 2025. Dat was een uitdaging voor algemeen directeur Wim Jonckheere. De administratie moet efficiënt georganiseerd worden, met meer aandacht voor management en goed personeelsbeleid.

Ook projecten moeten sneller gerealiseerd kunnen worden. De aanwerving van enkele bijkomende profielen (drie directeurs, een businessdeveloper, een hr-manager, een risicomanager, een jurist …) vormen een noodzaak en forse investering om de beleidsdoelstellingen te bereiken, maar zal haar vruchten afwerpen.

De procedures zijn gestart om deze extra personeelsleden aan te werven. Op korte termijn zal dat leiden tot een stijging van de personeelsmiddelen, maar op het einde van de beleidsperiode (2025) moeten de personeelskosten opnieuw gedaald zijn tot het niveau dat oorspronkelijk in het meerjarenplan werd vastgelegd.

Oppositie

Dat kan onder meer door synergieën uit te werken, teams samen te brengen, geen beroep meer te doen op externe coaching (de directeurs zullen deze taken op zich nemen), geen juridisch eerstelijnsadvies meer vragen (de jurist zal hiervoor instaan), efficiëntiewinsten (via de kwaliteits- en risicomanager), subsidies (via de business developer), digitalisering….

Op dat punt hadden CD&V-oppositieraadsleden Johan Blieck en Bruno Dequeeker nogal wat bedenkingen: “De begroting 2021 is een amalgaam van acties waarin een kat haar jongen niet vindt. De schuldenlast loopt op tot meer dan 30 miljoen euro in 2024.”

“De meerderheid bewijst enkel dat ze de uitgaven niet onder controle kan of wenst te houden. Zo stijgen de loonlasten dit jaar al tot 14 miljoen euro vergeleken met een loonlast van 12 miljoen bij de start van de legislatuur. Vanaf volgend jaar bedragen ze zelfs 15 miljoen euro of een stijging van 25 % in drie jaar.”

Outsourcen

“Waar het schoentje knelt is het doorlichten van alle diensten en het doelgericht evalueren van bepaalde functies. Het outsourcen van bepaalde diensten en minder ‘log’ maken van het gemeenteapparaat is een mooi liberaal gedachtegoed en kan zorgen voor grote besparingen maar het moet durven besproken worden en uitgevoerd.”

“Het verheugt ons dat het lokaal bestuur resoluut kiest voor investeringen en vernieuwingen in onze gemeente. De inhaalbeweging die werd ingezet tijdens de vorige legislatuur wordt met veel motivatie verdergezet met consequente investeringen in het openbaar domein en het opwaarderen van onder meer de Dumontwijk, de Vijvers Markey, het in ere herstellen van het Cabourmuseum, het wegwerken van kankerplaatsen in De Panne,…”

“De belangrijkste is de renovatie van het gemeentehuis (4 miljoen euro) en aanverwante investeringen. De toeristische dienst gaat naar de Cordial (2,7 miljoen euro). De bibliotheek gaat naar de St Pieterskerk en kost 500.000 euro voor de aankoop en 2 miljoen om in te richten. Alles samen zo’n 10 miljoen euro.”

Tweedeverblijvers

“Opvallend is dat de bibliothecaris zelf aangeeft dat de kerk te klein is voor een bib en daarom pleit voor een bijgebouw. We rekenen erop dat de architecten hiervoor een oplossing vinden. Het is niet te onderschatten om het investeringsplan uit te voeren en daarnaast de overheadkosten onder controle te krijgen én hr gemotiveerd te houden. Een structurele loonkostvermindering van 5 % per jaar is een uitdaging en een nieuwe instroom genereren van tweedeverblijvers kan soelaas brengen, maar vraagt een consequent beleid”, besluiten de oppositieraadsleden.

Schepen Wim Janssens verwonderde er zich over dat de oppositie tegen het budget van ‘De Planché’ heeft gestemd: “Ik onderzoek met de technische dienst hoeveel het kost om te huren, te laten maken en leasen door een firma die ook instaat voor het onderhoud of het laten maken, zelf beheren en plaatsen in eigen beheer.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.