Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

De gemeenteraad zit erop

Na een marathonvergadering van bijna vier uur zit de openbare zitting van de gemeenteraad erop. Meer duiding vind je in Krant van West-Vlaanderen.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Deelgemeenten op website

Meer dan 3.30 uur zijn we ver en we zitten aan de laatste vraag, ook van Emmily Talpe (Open Ieper): "Bijna een jaar geleden, in de gemeenteraad van 3 juli 2017, lanceerde ik hier het voorstel voor een webstek voor dorps- en wijkraden. Wie vandaag op internet zoekt, vindt amper informatie terug over de activiteiten of contactgegevens van onze wijk- en dorpsraden. Nochtans zijn die erg belangrijk voor de lokale dynamiek: ze organiseren activiteiten, kunnen problemen aankaarten en advies geven. Met een eigen webstek, gelinkt aan de stedelijke website www.ieper.be, zouden onze inwoners snel informatie terugvinden over wie ze kunnen contacteren bij vragen en over de plaatselijke verenigingen."

"Schepen Deltour reageerde positief op mijn vraag. De communicatiedienst zou een apart menu-item aanmaken op de website voor stad Ieper, en daar zou voor elke deelgemeente een pagina terug te vinden zijn. Bedoeling is dat daar ook informatie over de activiteiten en dorpsraden terug te vinden zal zijn. Nu we bijna een jaar verder zijn, had ik graag geïnformeerd naar de stand van zaken en aangedrongen om hier dringend werk van te maken", aldus Talpe.

Schepen Dieter Deltour (CD&V): "De module deelgemeenten is bijna afgewerkt. Er ontbreekt enkel nog enkele zaken. Van zodra het in orde is wordt het online gezet.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Open Ieper wil speelpleintjes rookvrij

De laatste twee vragen komen van Emmily Talpe (Open Ieper). Haar eerste vraag gaat over rookvrije speelpleinen: "Toekomstige generaties kinderen en jongeren volledig rookvrij laten opgroeien, dat is de doelstelling van de nieuwe campagne 'Generatie Rookvrij' van Kom Op Tegen Kanker, in samenwerking met andere gezondheidsorganisaties zoals Vlaams Instituut Gezond Leven. Want nog al te vaak zien kinderen volwassenen roken in het dagelijkse leven, waardoor ze het als 'normaal' en zelfs 'aantrekkelijk' gaan, beschouwen. Kinderen die in hun omgeving zien roken, hebben later meer kans om zelf te beginnen met roken. Dat kan niet de bedoeling zijn. De campagne roept daarom iedereen op zich te engageren: dierentuinen, ziekenhuizen, jeugdbewegingen maar ook steden en gemeenten."

"Een aantal steden en gemeenten zoals Harelbeke en Waregem zullen in het kader van het project hun speelterreinen rookvrij maken. Specifiek zullen er borden geplaatst worden met het label 'Generatie Rookvrij' en de tekst 'Hier speel ik rookvrij!'. Langs deze weg wil ik graag een lans breken om ook in Ieper het label Generatie Rookvrij aan te vragen en onze speeltuinen rookvrij te maken. Ik denk dat iedereen wel wil dat kinderen veilig en gezond kunnen spelen in onze stad. Laten we dus met het stadsbestuur het goede voorbeeld geven. Zijn jullie bereid de speelterreinen in onze stad rookvrij te maken?"

Schepen Eva Ryde (N-VA) antwoordt: "Niemand kan daar tegen zijn dat kinderen in contact komen met roken, maar dat kan ook zeggen over andere zaken. Wat zijn speelpleintjes? Het zijn niet de enige plekken waar kinderen aanwezig? Sommige zijn ook ingericht om volwassen elkaar te ontmoeten. Je moet focussen op wat je echt wil: zorgen dat kinderen zich in een leuke omgeving kunnen bewegen. En dat is belangrijker dan enkele verbodsbordjes ophangen. Maar we nemen het zeker mee om het verder uit te werken in een grotere aanpak."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

1.423 katten gesterilliseerd

Schepen Eva Ryde (N-VA): "Rond sensibilisering hebben we al volop ingezet, zeker naar aanleiding van de Kattenstoet. Wat het ideale moment is. Over de manier waarop mensen omgaan met dieren zijn wij als stad echt niet bevoegd. Je hebt wel een meldpunt van de Vlaamse Overheid. Daarnaast doen we een beroep op de politiek. Sinds 2014 zijn 1.423 katten gesterilliseerd, waarvan 521 zwerfkatten."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vlaams Belang: "Sommige katteneigenaars willen de wet niet kennen"

Nancy Six (Vlaams Belang) stelt de volgende vraag: "In 2014 heeft de federale regering verplicht om katten te laten registreren en later werd in Vlaanderen ook de verplichting ingevoerd om bij elke nieuwe kat een chip in te planten met daarop alle gegevens van het diertje. Al die gegevens komen in een centrale databank terecht."

"Op die manier kunnen verdwaalde katten gemakkelijker herenigd worden met hun baasje. Ook de controle op de verplichte sterilisatie van katten kan via die databank beter gecontroleerd worden. Wat die verplichte sterilisatie betreft is er trouwens nog een wijziging en dat na advies van de Raad van State. Zo is er de verplichte sterilisatie van alle huiskatten, behalve katten van erkende kwekers.

"Vanaf 1 april 2018 moet iedere verantwoordelijke zijn/haar kat laten steriliseren voor de leeftijd van 5 maanden of vooraleer ze verhandeld of weggeschonken wordt; Katten die tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 geboren zijn, moeten uiterlijk tegen 1 januari 2020 gesteriliseerd worden."

"Door de verplichte registratie en sterilisatie zullen op termijn hopelijk minder katten gedumpt worden en komt het zwerfkattenprobleem onder controle. Als gevolg van deze verplichtingen krijgen sommige dierenopvang-en asielcentra echter extra veel katten binnen. Bovendien blijkt dat nog heel wat kateigenaars de wet niet eens kennen en anderen de wet zelfs niet willen kennen."

"Niettegenstaande Stad Ieper al een heel actief zwerfkattenbeleid aan het voeren is, pleiten we toch voor een nieuwe sensibiliseringscampagne en een kordater optreden bij vaststelling van een overtreding."

"Aansluitend bij het voorgaande nog het volgende met betrekking op het welzijn van de katten. Kan er opgetreden worden tegen eigenaars die hun dier genadeloos achterlaten na verhuis of katten houden in hun tweede verblijf waar ze dus maar sporadisch eens langsgaan en dat tot ergernis van de buren die overlast ondervinden van de katten die bij hen op zoek gaan naar eten. Wij zijn van oordeel dat dit een vorm van dierenverwaarlozing is en dat daartegen opgetreden moet worden. Zal het stadsbestuur optreden tegen deze vorm van dierenverwaarlozing?"

"Om af te sluiten had Vlaams Belang had graag geweten hoeveel Ieperse katten ondertussen geregistreerd en gesteriliseerd werden", besluit Nancy Six.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vondsten De Meersen voor projectontwikkelaar?

We zijn aan de vragen en antwoorden. Philip Bolle (SP.A) mag de spits afbijten. "Naar aanleiding van een bezoek aan de archeologische site van de Meersen/de Looie vernam ik van de archeologen dat er bijzonder waardevolle en unieke stukken werden opgegraven en dat zij hoge verwachtingen koesteren naar de verdere opgravingen in de gedempte zijtak van de Ieperlee, alsook in de nog te exploreren zones 3 en 4. De opgravingen lopen trouwens nog tot minstens half augustus."

"Maar tot mijn grote verwondering verneem ik evenzeer dat de stad Ieper geen eigenaar wordt van deze vondsten. Contractueel komen die de bouwheer toe die daar in alle vrijheid mee kan doen wat hij wil. Bij verdere navraag over dergelijke opgravingen in Vlaanderen blijkt dat veel steden bij de opmaak van het contract met de bouwheer uitdrukkelijk lieten en laten stipuleren dat het erfgoed de opdrachtgever toekomt. Logisch want het gaat heel vaak over de ontstaansgeschiedenis van de stad en dergelijke vondsten horen de stad en haar inwoners toe. Als wij inderdaad de geschiedenis van Ieper zullen moeten herschrijven na deze bijzondere opgravingen, dan horen die waardevolle stukken in het Ypermuseum en nergens anders."

"Maar u liet dus blijkbaar na van het contract op die manier op te stellen, wat leidt tot de volgende vragen. Waarom werd nagelaten op te nemen in de overeenkomt tussen stad en bouwheer dat de vondsten de stad toekomen?Welke stappen zult u ondernemen om deze misstap recht te zetten?"

Burgemeester Jan Durnez: "De archeologen zijn juridisch op het verkeerde been. Op de gemeenteraad hebben we beslist om de opstal toe te staan aan de promotor. Dat betekent dat we onze eigendomsrecht behouden. Het erfgoeddecreet zegt dat je de vondsten moet onderbrengen in een erfgoeddepot. Het meeste dat werd gevonden is skeletten. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de vondsten. Wanneer we wil overgaan tot tentoonstellen, dan moeten we dat samen beslissen, maar dan op voorwaarde dat het Agentschap Onroerend Erfgoed akkoord is."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Led-verlichting voor voetbal van Vlamertinge

Het bestek en de raming voor het vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting nvoor twee voetbalvelden in Vlamertinge ligt voor. Iedereen stemt voor.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Stefan Depraetere is algemeen directeur

Punt 40 en 41 gaan over de aanstelling van Stefaan De Praetere die algemeen directeur wordt en krijgt zowaar applause.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Keuze voor erfpacht

Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zoals de overeenkomst tussen de tien gemeenten om een handhavingscel te creëren. Men wil ook het lokaal voor videoverhoor kwijt. De prijszetting is op basis van de aankoopprijs. Er werd gekozen voor erfpacht omdat men niet naar een huur te gaan omdat het zou wegen op de exploitatiekosten. Niet vergeten dat een derde van de kosten voor de politiezone voor de stad Ieper zijn. Verkopen was ook niet geschikt want dan zit je met twee eigenaars. Vandaar dat gekozen voor erfpacht."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Politie wil kantoren AC Auris huren

De politiezone Arro Ieper is op zoek naar kantoorruimtes voor de cel administratieve handhaving. De voorkeur van de politiezone gaat uit naar ruimtes in het Auriscentrum. Er wordt een erfpachtovereenkomst voor een periode van 30 jaar voorgesteld, ingaand op 1 januari 2019 en tweemaal voor 10 jaar verlengbaar. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

Emmily Talpe (Open Ieper): "Bij dit punt had ik toch graag wat meer duiding gekregen. De politie nam als ik het goed herinner eind 2009 haar intrek hier op ter waarde. Het was een nieuwbouw waarvan men toch aanneemt dat er werd ingeschat - ook op middellange termijn - hoeveel ruimte er nodig zou zijn. De korpschef zei toen in de krant zelfs letterlijk dat het gebouw RUIMSCHOOTS groot genoeg zou zijn."

"Beetje bevreemdend toch dat nog geen tien jaar later er nu plots een nijpend plaatsgebrek is maar goed ik kan die vraag donderdag ook stellen op de politieraad. De politie wil dus iets meer dan 300m² huren of beter in erfpacht nemen aan een prijs van 300.000 euro. Omgerekend dus 10.000 euro per jaar of 833 euro per maand."

"Dit is laat ons eerlijk zijn een interessante prijs voor de huurder. Ter vergelijking in het L&H gebouw staat ook ruimte te huur van een zelfde oppervlakte van ongeveer 312 m² en dit aan 1690 euro per maand dus bijna het dubbel. Dat is interessant voor de politie maar is dit ook interessant voor Ieper? Is dit verantwoord? We hebben tenslotte meer dan 11 mio euro neergeteld voor dit gebouw en de renovatie. Moeten we het dan goedkoop verhuren en meer nog ons binden voor 30 jaar? Kunnen we niet beter onze handen vrijhouden voor de toekomst. De politie is hier zeker welkom maar er zijn volgens ons meer marktconforme en minder ingrijpende formules mogelijk."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Overdracht grond

De naamloze vennootschappen Nikfika en Chama hebben een verkaveling gerealiseerd op gronden gelegen in de Harchiesstraat. Zij wensen deze openbare infrastructuur kosteloos over te dragen aan de stad Ieper. De gemeenteraad wordt gevraagd deze overdracht goed te keuren. Iedereen stemt ja.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Marieke Cloet: "

OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V) antwoordt: "We hebben in ons LOI 50 plaatsen, maar dat is vandaag niet helemaal niet volzet. We krijgen de laattse wel veel mensen die geregulariseerd zijn uit Poelkapelle. Die mensen moeten huisvesting vinden, vandaar dat we tussenwoningen voorzien hebben. Soms worden die mensen vanuit Wallonië aan Ieper toegewezen en kennen meestal absoluut onze taal niet. Daardoor hebben we veel meer leefloners."

"U zegt 250.000 euro teruggestort. Dat heeft te maken met de verhuis naar AC Auris. Wij hebben beslist om niet direct zelf een sociaal restaurant te bouwen, maar er zijn alternatieven, onder andere in de dienstencentra. We zetten dus stappen in de goeie richting."

"De laatste jaren hebben we zeer veel contact met de armoedeverenigingen. Om te kijken waar de grootste noden zijn. Op vlak van kinderarmoede zijn er mooie realisaties geweest."

"De boerderijen. Het zijn niet allemaal onbewoonde boerderijen. Daar wordt echt wel verder geboerd. We geven als OCMW-raad de opdracht aan de landmeter om zo weinig mogelijk landbouwgrond in de configuratie op te nemen. De boerderij in Passendale hebben we verkocht aan een privépersoon."

"We hebben inderdaad veel architecten aangenomen om onze leegstaande woningen te renoveren. Over de dienstencentra zal later moeten beslist worden. De Grachtstraat zitten we met de voedselbedeling in andere rond de tafel zodat het gebouw maimaal kan gebruikt worden."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vlaams Belang: "Aantal toegewezen sociale woningen is verwaarloosbaar"

Nancy Six (Vlaams Belang) komt ook tussen: "In de jaarrekening van het OCMW kunnen we uit de monitoring van de sociale dienst afleiden dat het aantal dossiers met betrekking tot "leefloon" in stijgende lijn zit. Wat we niet uit die monitoring kunnen afleiden is het aantal personen die in dat ene dossier behandeld worden. Het is dus niet zo dat 1 dossier, 1 persoon is. Gezinnen zijn 1 dossier. In hetzelfde dossier kunnen ook nog kinderen zijn waarvoor kindergeld wordt betaald. Deze evolutie is alvast ongunstig."

"De daling van het aantal dossiers equivalent leefloon is dalend maar dat is grotendeels te verklaren door het feit dat vluchtelingen nu sneller erkend worden en dus het gewone leefloon aangeboden krijgen. Wij stellen vast dat ook in Ieper de gevolgen van de Snel Belg wet, de versnelde erkenning van vluchtelingen en de gezinshereniging een invloed hebben op het OCMW budget."

"In diezelfde monitoring valt het ons op dat het aantal toegewezen sociale woningen verwaarloosbaar is. Slecht 9 toewijzingen op 167 aanvragen in 2017. Enkele maanden geleden vroeg ik welke invloed de huidige asielcrisis heeft op de wachtlijst voor een sociale woning. Voor Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat mensen die reeds jaren op de wachtlijst staan opnieuw enkele plaatsen achteruitgeschoven worden omdat "nieuwkomers" dakloos zijn en dus voorrang krijgen op zij die al jaren wachten."

"In het kader van de regeling dat een sociale woning maximaal beziet moet zijn, is het voor Vlaams Belang onaanvaardbaar dat zij die hun te ruim geworden woning moeten verlaten (na bijvoorbeeld het uit huis trekken van de kinderen, overlijden partner, enz -) zich opnieuw moeten inschrijven en dus onderaan de wachtlijst komen te staan. Wij vrezen dat het aantal dossiers ivm huurwaarborg mede daardoor nog de hoogte zullen inschieten."

"Bij de investeringsuitgaven zien we dat er €234.000 staat ingeschreven voor de aankoop van het Kenniscentrum De Maarschalk in de Grachtstraat. Met welke intenties heeft het OCMW dat pand gekocht? Zal van daaruit het zorgnetwerk aangestuurd worden? Komt daar een sociaal restaurant? Is er al een concrete invulling van wat er met de opbrengst van de verkochte boerderijen gedaan zal worden?"

"Graag hadden wij vernomen welke concrete plannen er zijn in de strijd tegen de kinderarmoede. Wat zal er gedaan worden met de brugfiguur nu de subsidies daarvoor wegvallen? Wij zijn alvast vragende partij om een beleid te voeren die terwijl ook inzet tegen spijbelen en schooluitval."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Open Ieper: "Grote stijging aantal leefloners"

Ook Open Ieper bekeek de jaarrekening van OCMW. Ann-Sophie Himpe (Open Ieper): "Er is dus een grote stijging in 2017 van het aantal leefloners, we zien bijna een verdubbeling op zes jaar tijd. Daar zijn verschillende reden voor dat werd ook toegelicht maar de grote instroom dat is het aantal asielzoekers. Daar wil ik namens onze fractie toch absoluut benadrukken dat deze groep bijzonder goed opgevolgd dient te worden. Direct beginnen begeleiden - taallessen - begeleiding naar werk.

"Er werden de voorbije jaren heel wat hoeves verkocht en er staan er nog op de planning om te verkopen. De vrijgekomen middelen worden echter niet echt geïnvesteerd. Ook werden er verschillende woningen verkocht waarvan de opbrengst terug diende geïnvesteerd te worden. Het kan niet de bedoeling zijn dit op de bank te zetten. Een globaal patrimoniumplan zou dan ook geen overbodige luxe zijn. Onze technische dienst doet wat ze kan maar slaagt er niet in alle gebouwen tijdig te renoveren. Het lijkt ons aangewezen om sneller privéfirma's in te schakelen om het patrimonium van het ocmw optimaal in te zetten."

"In totaal zijn er een 180 woongelegenheden in handen van het OCMW. Laat ons ook niet vergeten dat tegen 2020 alle daken dienen geïsoleerd te zijn. Via het Shine project worden er al heel wat aangepakt maar een tandje bij kan altijd. De dienstencentra zijn aan renovatie toe, er dienen dus beslissingen genomen te worden. Is er al duidelijkheid rond de subsidiëring?"

"Wat zijn de plannen met de Grachtstraat (vorig jaar aangekocht). Dit is normaal gezien voor de voedselbedeling, komen daar nog andere organisaties in? De provincie heeft de verkoop van het bovengelegen ondernemerscentrum afgeblazen dus een aankoop hiervan is niet meer aan de orde. Bij de initiële aankoop van de Grachtstraat was dan ook nog sprake dat het ondernemerscentrum ook ging aangekocht worden. Wat is de visie rond deze site."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Verpaarding van Vlaanderen halt toeroepen"

Nu is het de beurt aan de raadsleden om tussen te komen over de cijfers van het OCMW. Philip Bolle (SP.A) neemt eerst het woord: "Voor wie het laatste tweejaarlijkse Armoederapport heeft gelezen, zijn de cijfers van het OCMW niet echt een verrassing, maar anderzijds weer wel. Ik verduidelijk mij. Het is niet echt een verrassing dat Ieper in het Armoederapport aangeduid wordt met vier kwetsbare zones en dat dit een spijtige herneming is van het vorig rapport. De armoede in de stad neemt toe, maar de helende maatregelen blijven uit."

"Zo zien we dat het aantal 'leefloners' en 'equivalenten leefloon' gevoelig stijgt. Van gemiddeld 124 in 2012 tot 146 in 2016 en 161 in 2017. Diezelfde trend lezen we af uit het aantal aanvragen voor sociale huisvesting door het OCMW: van 94 aanvragen in 2011 tot 143 in 2016 en 167 in 2017. En diezelfde trend lezen we af uit het aantal aanvragen voor een huurwaarborg: van 42 in 2011 tot 44 in 2016 en 78 in 2017. Dit zijn allemaal onmiskenbaar ernstige tekenen van toegenomen armoede en voor wie van slechte wil zou zijn, dit heeft nagenoeg niets te maken met het toegenomen aantal asielzoekers. Asielzoekers krijgen 'materiële hulp' en daar zien we dat het aantal aanvragen in 2011, zijnde 100, in 2016 teruggelopen was tot 89 en vorig jaar slechts 86 bedroeg. En voor wie niet vertrouwd is met de materie, voor elke leefloner staan er een veelvoud van mensen die structureel verarmen, maar geen recht openen op steun of te trots zijn om die aan te vragen. De leefloners zijn dus slechts het topje van de in kaart gebrachte armoede."

"We zien dus ontegensprekelijk verarming van de modale Ieperling, maar ik zie helaas weinig tegenzetten van dit OCMW", aldus Bolle.

"Het sociaal restaurant, waar wij al 2 decennia om vragen, komt maar niet van de grond en mensen in armoede moeten het stellen - in het beste geval - met een voedselpakket om de 14 dagen. Daarnaast stellen wij vast dat u volhardt in uw kwalijke doelstelling om jaarlijks vanaf 2017 - en dat voor 4 jaar - af te zien van 250.000 euro van de dotatie van stad naar OCMW. Dat is zomaar eventjes 8% van uw budget dat u jaarlijks terugstort terwijl er zoveel van onze inwoners in dikke miserie leven. Ik kan daar echt niet bij Mevr. de Voorzitter. Ik vind dat schandelijk en ik heb het u vorig jaar ook al in dezelfde bewoordingen gezegd: die 250.000 euro/jaar kan voor een pak inwoners het verschil betekenen tussen een menswaardig leven of een leven aan de rand van de financiële en sociale afgrond."

"Armoedeverenigingen trekken aan onze mouw om hulp en structuur in hun werking omdat ze overbevraagd zijn en u, u stort grootmoedig jaarlijks 250.000 euro terug aan de stad. En als die stad dat nog zou nodig hebben, dan zou ik daar misschien begrip voor kunnen opbrengen, maar ze resulteert zelf op haar lopende rekening in 2017 een overschot van 3.999.000 euro of meer dan uw hele budget samen! Dit is gewoon onbegrijpelijk en onaanvaardbaar."

"En ik wil ook nog eens terugkomen op de verkoop van drie boerderijen die u gepland had voor 2017 en ook daadwerkelijk hebt gerealiseerd. Wij hebben hier vorig jaar een pleidooi gehouden om bij de verkoop van leegstaande boerderijen zo weinig mogelijk landbouwgrond mee te verkopen. Landbouwgrond is schaars en ik denk dat er een consensus is om o.a. de verpaarding van Vlaanderen een halt toe te roepen. U verkoop één boerderij met bijhorende grond op een oppervlakte van 63a 85 ca, u verkoopt er één van 94a - wat al een aanzienlijke oppervlakte is - en de derde gaat weg voor in totaal 1 ha 98a of afgerond, 2 ha. En om het aanschouwelijk te maken, dat zijn 3 voetbalvelden. En daarom wil ik van u weten welke economische activiteit er zal ontwikkeld worden op die 2 ha. Of anders gezegd, hoe verantwoordt u een dergelijke grote verkoop van landbouwgrond aan particulieren?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Burgemeester: "Lichtplan is in uitvoering"

Burgemeester Jan Durnez (CD&V) keert terug op het lichtplan. "We zijn al twee jaar bezig, onder andere met de vernnieuwing van het oude industriezone. Een nieuwe generaties openbare verlichting is al zuiniger. Zo gaan we stapsgewijs voort. De financiering is daarvan ook voorzien. Ik denk dan ook dat we daarin goed bezig zijn."

Schepen Katrien Desomer (CD&V): "Er zijn plannen om het Perron energiezuiniger te maken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Schepen van Financiën in het verweer

Schepen van Financiën Dieter Deltour (CD&V) antwoordt: "We hebben 7 miljoen meer ontavnegn dan we hebben uitgegeven. Dat blijft voor mij de basis van een goed financieel beleid. Een aantal cijfers worden op een hoop gegooid. Een aantal verschuivingen zijn interessant. Er zijn enkele eenmalige uitgaven. Ik denk aan ontwerpkomsten voor de uitvoering voor het GRS. Een is het aankoopplan voor de NMBS-gronden. Die strategische spie is een heel belangrijke strategische ontwikkeling. Dat is een gedeeltelijke verklaring voor de stijging van die ontwerpkosten. Ook eenmalig waren de herdenkingen rond de gasaanval."

"Er zijn ook een aantal uitgaven die te maken hebben met een beleidskeuze. denk aan de communicatiekosten. Die zien we vooral op het vlak van toerisme. We hebben al veel stilgestaan bij 'wat na 2018?'. Het Yper Museum is volop aan het opstarten en die communicatie kost iets. Ook de extra kosten voor groenonderhoud zullen in de toekomst verder stijgen. Ook de kosten rond het e-loket zullen blijven stijgen."

"Over de aanrekeningsgraad. Ik ben van een ander gedacht. Het is cruciaal datje altijd wat overschot hebt. Diensten vragen ook geld in geval van noodwendigheden. We komen uit een peridoe waarin de aanrekeningsgraad nog veel lager lagen. Iedere euro die gebudgetteerd worden, moeten uitgeven, daarover ben ik het niet eens."

"De overdracht van 7 miljoen euro. Het belangrijkste is dat die investeringen worden uitgevoerd. In Zillebeke zijn de werken uitgevoerd. Of de rekening in 2017, 2018 of 2019 komt... We moeten rekenen in termen van meerjarenplan. Er wordt gezegd dat de motor sputtert, maar er wordt volop geïnvesteerd. Ik denk aan de sportterreinen. Er is vorig jaar 530.000 euro uitgegeven aan voetpaden en opritten, nog nooit was dat zoveel in Ieper."

"Over energiekosten. Er zijn verschillende redenen waarom de uitgaven omhoog zijn gegaan. Tussen 2016 en 2017 zagen we een algemene stijging van 25 %. Er was een bijsturing van het doofbeleid en dat heeft ook zijn consequenties. Ook het aantal lichtpunten spelen een rol. Dat is gestegen naar 7.500 lichtpunten, onder andere doordat er straten zijn bijgekomen."

"De lening is wel degelijk opgenomen, maar het bedrag komt in de rekening van 2018. De parkeerinkomsten zijn inderdaad gestegen, maar ik kan alleen maar zeggen dat de tarieven gelijk zijn gebleven."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

CD&V: "Gunstig resultaat niet door Ieperling extra te belasten"

Namens de CD&V-fractie komt Jan Breyne tussen over de jaarrekening. "We kunnen hier kort en duidelijk zijn. Met deze laatste stadsrekening van deze legislatuur wordt het rapport afgeleverd van zes jaar bestuur. Deze rekening is een gezonde rekening en toont aan dat het mogelijk is om terzelfdertijd een actief en vooruitstrevend beleid te voeren, de Ieperling niét met hogere gemeentebelastingen te bezwaren en aan het einde van de rit voldoende middelen over te hebben opdat de volgende meerderheid - wie dit ook moge zijn - ruimte zal hebben om verder een actief beleid te voeren."

"Ik grijp weer terug naar mijn jaarlijkse barometer, de autofinancieringsmarge of de indicator van de financiële slagkracht in de toekomst, m.a.w. heeft dit bestuur voldoende financiële ruimte gelaten aan volgend bestuur om nog investeringen te kunnen plannen en leningen op te nemen. De wetgever wil dus dat deze positief is op het einde van de planperiode. Welnu, deze marge is voor Ieper niet alleen positief, ze is steeds gunstiger geworden : in het vorige meerjarenplan was de autofinancieringsmarge voor 2020 1,8 miljoen en in het huidige meerjarenplan is het verhoogd naar 1,9 miljoen."

"En dit gunstig resultaat is niét bereikt door de inwoner te belasten: de belastingvoeten voor personenbelasting en Opcentiemen Onroerende Voorheffing zijn de hele legislatuur gelijk gebleven en er zit geen verhoging aan te komen. De totale leningslast per inwoner is voor Ieper 519 euro en voor het Vlaamse Gewest maar liefst 979 euro. De jaarlijkse leningslast is voor Ieper 64 euro en voor het Vlaamse Gewest 115 euro."

"De belastingdruk van de gemeentelijke belastingen per inwoner is voor Ieper 568 euro voor 2017 en voor het Vlaamse Gewest 664 euro. En toch zijn deze cijfers niét het gevolg van stilstand in het beleid. De realisaties van de laatste 6 jaar mogen gezien worden - ik denk o.a. aan de inrichting Stationsomgeving, de realisatie van een vernieuwde Poperingseweg en Zonnebeekseweg - en nieuwe projecten zoals het Yper Museum en de Leet staan in de steigers."

"Ze zijn het gevolg van 'de tering naar de nering zetten' en zorgzaam en spaarzaam met de financiële middelen, met het geld van de Ieperling om te springen. Maar er blijven voldoende redenen over om zorgzaam te blijven, voor door beslissingen die niét op het gemeentelijk niveau zijn genomen. De vrijstelling van KI voor materieel en outillering en de taxshift zullen het de gemeenten in de toekomst tot nog meer spaarzaamheid aanzetten. Vandaag zijn de effecten van deze maatregelen nog niet helemaal duidelijk en we willen ook niet overdramatiseren. Maar we moeten waakzaam blijven."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Groen: "Ieper komt hopeloos achterop"

Vera Lannoo (Groen) kan niet achterblijven in het commentaar op de jaarrekening van stad 2017. "We zijn aan het einde van de legislatuur. Wat gepland was is ondertussen uitgevoerd of zal misschien niet meer uitgevoerd worden. Sommige dingen zijn weer verschoven en dikwijls is daar zelfs een aanvaardbare uitleg voor. Uitleg die we vorige week uitvoerig gekregen hebben."

"Wat Groen bijblijft i.v.m. met de documenten die vandaag voorliggen , maar in het algemeen i.v.m. de voorbije legislatuur zijn zaken zoals: het uitblijven van plannen en investeringen om de mobiliteit in de binnenstad beter te organiseren, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Elke stad die zichzelf respecteert neemt tegenwoordig maatregelen in die zin en meestal is dat tot grote tevredenheid van de bewoners. In Ieper zijn er het voorbije jaar enkele fietsenstallingen bijgekomen en daar blijft het bij. Het mobiliteitsplan voor de binnenstad zit tot nader order in de diepvries. Ieper komt hier hopeloos achterop en dat vinden wij triest."

"De energiekost die jaar na jaar blijft stijgen. Zowel de brandstof van de voertuigen, de elektriciteit, als de openbare verlichting. Hier moet dringend over nagedacht worden. Het feit ook dat 'Ieper Vredesstad' wel met woorden beleden wordt, maar dat de daden en de eventuele middelen uitblijven. Ook dat valt ons elk jaar weer op in de cijfers. De middelen onder de rubriek Ieper Vredesstad gaan enkel naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ook dat is voor Groen een grote ontgoocheling."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vlaams Belang: "Jaarrekening is resultaat van verschuivingen"

Nancy Six (Vlaams Belang) komt ook tussen over de jaarrekening. "Wat hier vanavond voorligt is grotendeels het resultaat van verschuivingen, herschikking van budgetten en geplande leningen die niet werden opgenomen. Dat er voor 2020 enkel lopende projecten worden weerhouden, lijkt ons nogal logisch willen we de volgende bestuursploeg de kans geven hun eigen projecten te plannen."

"Dat er een stijging is van het gecumuleerd budgettair resultaat met een aangroei van 3,618 mio euro mag ons echter niet euforisch maken. Het resultaat is dan wel positief maar dat komt grotendeels door het niet opnemen van de geplande lening van 5,2 mio euro. Verder zien we ook dat er budgetten voorzien worden voor oa de verwarming in de lokalen van de academie in de Capucienenstraat, de ontmoetingsruimte op de Vloei, LED-verlichting en de van een kunstgrasveld in Boezinge."

"De belangrijkste aanpassing is 1 mio euro voor de aankoop van gronden. Wij hopen dat we door het verwerven van gronden en het realiseren van nieuwe projecten de jonge gezinnen naar Ieper kunnen trekken. Betaalbaar bouwen en wonen is niet vanzelfsprekend en dus moeten er maximale inspanningen gedaan worden om alsnog jonge gezinnen die kansen te bieden."

"Maar niet iedereen heeft de middelen om te bouwen en dus moeten voldoende sociale woningen gerealiseerd worden waar onze gezinnen aanspraak kunnen op maken. Bestaande huurwoningen moeten indien nodig gerenoveerd worden zodat ze voldoen aan de huidige energienormen."

"Bij het exploitatiebudget zien we bij de evolutie van de fiscale opbrengsten van Diftar/ophaalronde en forse sprong wat tijdens de toelichtingsvergadering door collega Victoor verklaard werd als zijnde een rechtzetting van de retributie van 2003. Het was, om het met zijn woorden te zeggen, dankzij de goede boekouder dat dit werd opgemerkt. Dat dit nu pas werd opgemerkt is veelzeggend...Zou het geen goed idee zijn om de Ieperlingen te laten meegenieten van de winst dat IVVO betaald aan Stad Ieper door bv een tariefverlaging? Of kan de winst ingezet worden in de strijd tegen zwerfvuil?"

"Nu de stationsomgeving volledig vernieuwd werd, stellen wij echter voor om over te gaan tot een grondige evaluatie en een bijsturing want er zijn toch enkele zaken die verbeterd kunnen worden. Zo is er de afstelling van de verkeerslichten die nog niet optimaal is. Ook de druppelrotonde en het fietspad langs de Fochlaan is aan een evaluatie toe. Regelmatig rijden fietsers op de rijbaan omdat ze blijkbaar niet weten dat er een fietspad aan de andere kant van de weg ligt. Misschien kan er extra zichtbaarheid aan het fietspad gegeven worden zodat men weet dat er een dubbelrichtingsfietspad ligt."

"Bij het actieplan betreffende het herinrichten van de dorpskernen, lezen we opnieuw dat er een studie gemaakt zal worden om de dorpskernen van zowel Boezinge als Vlamertinge her in te richten. We hadden graag geweten hoever het ondertussen staat met de studie en wat de stand van zaken is op vandaag."

"Wat de uitbouw van het e-loket betreft willen wij er toch op wijzen dat dit heel handig is voor wie de weg gevonden heeft in het digitale wereldje. We moeten er ons echter van bewust blijven dat er nog heel van mensen zijn die uit de boot vallen omdat ze ofwel de kennis niet hebben ofwel de middelen niet hebben. Er moeten dus op geregelde tijdstippen vormingssessies aangeboden worden zodat ook de kansengroepen kunnen participeren."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Ook Open Ieper spit jaarrekening uit

Emmily Talpe (Open Ieper) heeft in dit verkiezingsjaar kritiek op het finacieel beleid van de stad. "Beste collega's, in het licht van het gebrek aan de juiste documenten of laattijdige aanlevering, heb ik mij dan ook beperkt tot enkele wijzigingen in het bijzonder en de klassieke verschuivingen van realisaties naar volgende jaren. Dit wordt nu blijkbaar niet meer 'een vooruitschuiven van een project' genoemd maar een 'spreiding'."

"Spreiding klinkt dan ook meer als een doordachte evenwichtige beslissing en minder als de realiteit namelijk dat gefaald werd qua timing. En dan verwijs ik onder meer naar de herinrichting van de dorpskern Zillebeke, de vloei, de nieuwe sportinfrastructuur, de investeringen in wijksporttereinen enz... Er wordt dit jaar zo'n 7,5 mio euro naar volgend jaar verschoven of gespreid, wat betekent dat er dus slechts 62% werd uitgevoerd van de geplande investeringen voor 2017. Ik weet niet hoe het met jullie zit maar daar word ik alvast niet vrolijk van. We naderen met rasse schreden het einde van de legislatuur, als jullie een tandje hadden willen bijsteken om de eindmeet te halen, dan had dit vorig jaar moeten gebeuren. Nu is het te laat en zal het dus de volgende legislatuur zijn die het zal moeten waarmaken - wat voor sommige projecten, zoals de heraanleg van de Leet dan weer een goeie zaak is."

Wel positief is de stijging inzake de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing: een signaal dat het doemdenken rond de taks shift en het wegvallen van de tussenkomst voor de vrijstelling materiaal en outtillering voorbarig was. Meer PB betekent meer werkende Ieperlingen en geen daling van de inkomsten uit OV betekent dat bedrijven wel degelijk nog investeren. Maar de stijging wil niet zeggen dat we mogen berusten. We zijn dit jaar terug onder de 35.000 inwoners gezakt én tegen 2030 is 1 op 3 65 plus en dus met grote kans niet meer 'werkend'. Het kan dus rap terug verkeren als we niet inzetten op een beleid dat onze stad aantrekkelijker maakt om te wonen, te werken, te investeren en te ondernemen. Als er daar degelijke insteken voor nodig zijn, ik kan u ons verkiezingsprogramma aanbevelen."

"In de toelichting bij de jaarrekening staat ook opnieuw te lezen dat er continue wordt gewerkt aan het nieuwe mobiliteitsplan, het circulatieplan voor de binnenstad én nieuw element: dat dit mag verwacht worden aan het begin van de nieuwe legislatuur. Collega's, dit wordt hét belangrijkste document voor onze stad voor de komende jaren. Het zal de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze binnenstad bepalen. Mag de oppositie daar ook aan meewerken of tenminste weten wat er in de pijplijn zit? Ik zag daar nog niets van passeren in de notulen van het schepencollege. Het is oorverdovend stil. Dat verontrust ons ten zeerste. Ik neem dan ook geen genoegen dat ik dit mag verwachten aan het "begin van de volgende legislatuur"."

"Als er sprake zal zijn van het opdelen van onze stad in onderling van elkaar gescheiden zones, van verkeersknippen, van andere routes voor het openbaar vervoer en toeristenbussen, omkeren van rijrichtingen of éénrichtingsverkeer, dan moeten jullie dat NU ZEGGEN, dat mobiliteitsplan moet net als de heraanleg van de leet transparant aan de kiezer worden voorgelegd! De Ieperling heeft het recht te weten wat jullie plannen zijn of zullen we dat moeten lezen in jullie verkiezingsprogramma?"

"Het leek eerst omwille van de onduidelijkheid van de bezorgde documenten alsof er bijna 400.000 euro meer zou geïnvesteerd worden in herstel en onderhoud van voetpaden. Maar dat bleek jammer genoeg een fata morgana. Het gaat enkel om centen die de voorbije jaren niet zijn uitgegeven en die dus worden verschoven. Mijn euforie was dus van korte duur, jullie weten dat wij pleiten voor een extra financiële injectie voor onze voetpaden in het centrum maar ook in de deelgemeenten."

"In 2018 plannen jullie voor de voetpaden een kleine 700.000 te realiseren. We zijn al bijna half weg het jaar, het is ook een bijzonder jaar met de gemeenteraadsverkiezingen, dan lijkt één en ander in een versnelling te komen om zoveel mogelijk zieltjes content te stellen. Dus beste schepen, wat is de status en timing voor 2018? Het is hier ook al aangehaald er wordt 1 mio gereserveerd voor de aankoop van nog eens 4 ha aan het station, eigendom van de NMBS. Dit is blijkbaar geen zo'n makkelijke bevalling omdat de NMBS daar wil delen in de meerwaarde afhankelijk van de plannen met die grond. Een omgekeerde ingesteldheid dan bij de aankoop van de eerste 4ha waar de verkoper, een dochter van de NMBS, dan weer niet tot het uiterste ging in de onderhandelingen."

"Nog enkele vragen rond de cijfers: Voor de herziening van het GRS wordt 95.000 euro meer voorzien dit jaar: wat is die meerkost precies? Ook in 19 en 20 voorzien jullie nog zo'n 100.000 euro uitgaven, voor wat dient dit precies? Het herziene GRS werd vorig jaar al definitief goedgekeurd."

"Voor De Vloei verwachten jullie in 2018 een ontvangst van bijna 2,6 mio euro: moet dit niet worden bijgestuurd of verwachten jullie in de tweede helft van het jaar een plotse booming verkoop? Behoorlijk bestuur is durven toegeven en bijsturen als iets niet loopt zoals verwacht en behoorlijk bestuur is ook dat men de realiteit correct in de boekhouding verwerkt." "Ik had ook graag weten hoe het nu zit met die intterreg subsidie van 500.000 euro voor het stadsmuseum: op de site van interreg staat dit alvast niet onder de goedgekeurde dossiers en ook in de notulen vinden we niets terug van een officiële beslissing. Graag toelichting."

"Tot slot, de herinrichting van de dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge. We blijven daar nog altijd steken in de fase van 'de studie is in opmaak of moet worden opgemaakt'. Voor Boezinge zou de herinrichting dit jaar worden ontworpen: is dit bezig? Hoe loopt dat? Is er voldoende inspraak van de bewoners voorzien bij de ontwerpen? En wat met de studie voor Vlamertinge, de herinrichting daar staat geagendeerd NA die van Boezinge maar de mensen zitten daar ook op hun tandvlees, zeker wat de staat van het wegdek van de hoofdstraat betreft. Dus daar ook graag een stand van zaken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

SP.A fileert jaarrekening

Er moet akte genomen van de jaarrekening van de stad. Philip Bolle (SP.A) heeft een opmerking. "Wie de jaarrekening 2017 van de stad erop naleest, zou kunnen concluderen dat het een boerenjaar was. We sluiten het voorbij jaar af met een overschot op de liquiditeitenrekening/Exploitatie van zomaar eventjes 3.999.006 euro en dit is echt geen solden prijsje. En hoe bereik je zo'n resultaat? Eenvoudig gesteld, door meer te ontvangen en minder uit te geven dan voorzien. Maar dat is niet altijd zo positief als het lijkt."

"Op de belangrijkste uitgaven post 'Goederen en diensten' werd vorig jaar slechts 88% gerealiseerd van wat was voorzien. De post 'Goederen en diensten' omvat eigenlijk het miljoenenbudget dat noodzakelijk is om de stad gedurende 1 jaar draaiende te houden, met uitsluiting van de personeelskost. Maar als je 12 procent of in absolute cijfers 1,651 miljoen euro niet benut, dan heeft het onderhoud van de stad daaronder geleden. Daar is geen andere uitleg voor en dat moeten we dus absoluut niet toejuichen. En als je langs de inkomstenzijde van de federale overheid 910.000 euro extra ontvangt uit aanvullende personenbelasting en kadastrale inkomsten plus daarenboven van energiepartner FIGGA nog een onverwachte, niet-begrootte bonus krijgt van zomaar eventjes 1.033.000 euro, dan is de rekening gauw gemaakt en met goed bestuur heeft dit weinig of niets te maken."

"En de liquiditeitenrekening/Investeringen oogt al niet veel beter. Er was gebudgetteerd om in 2017 voor 18.748.454 euro te investeren in de stad. Maar daarvan wordt 7.525.301 euro overgedragen naar 2018 en wordt er zelfs 619.984 euro geschrapt. Concreet: er werd voor slechts 11.613.828 euro geïnvesteerd of omgerekend slechts 62% gerealiseerd op vlak van investeringen. Ben ik onredelijk als ik dat een bedroevend resultaat vind? Ik dacht het niet. Onze dienst boekhouding had in 2017 terecht de opname van een lening voorzien van 5.250.000 euro en tot hun niet geringe verbazing dienden ze van die kapitaalsopname af te zien. Maar niet verwonderlijk natuurlijk als je op je lopende rekening een plus realiseert van 3.999.006 euro."

"En dan zijn er natuurlijk nog een aantal opvallende cijfers op vlak van evolutie die nader onderzoek en een uitleg vereisen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de energiekost voor de stad in 3 jaar oploopt van 1.363.000 tot 1.637.000 miljoen, wat ons eigenlijk niet mag verwonderen. Ik verwijs daarvoor als voorbeeld naar het Perron waar het aardgasverbruik voor 2016, hou u vast, 510.000 kWh/jaar bedroeg en het elektriciteitsverbruik net geen 400.000 kWh/jaar, samen bijna 1 miljoen kWh/jaar! Hallucinante cijfers en dat voor een modern gebouw, bouwjaar 2010/2011. Binnen die stijging van elektriciteitsverbruik noteren we ook opnieuw een stijging van 80.000 euro voor openbare verlichting, alleen al t.o.v. vorig jaar en 153.000 euro t.o.v. 2015. Hoe knoopt u dat aan elkaar in het licht van uw doofplan?"

"En zie ik spoken of zien we aan de cijfers binnen de post 'Kosten voor dienstverlening' dat de verkiezingen naderbij komen? In drie jaar tijd stijgen de uitgaven voor o.a. citymarketing en communicatie van 1.269 tot 1.560 miljoen euro. Hoe moeizamer de projecten gerealiseerd worden, hoe meer een tandje wordt bijgezet om ons van het tegendeel te overtuigen blijkbaar."

"Bij de post 'Prestatiegelden commissies en jury's, erelonen' zien we een onrustwekkende stijging van 169.000 euro in 2015 tot 286.000 euro in 2017 (+ 59%). Waarom doen wij zoveel beroep op expertise van buitenstaanders? Missen wij stilaan cruciale expertise in het stadhuis en werven we dan niet beter zelf het nodige talent aan zodat de expertise in huis blijft?"

"U raamde de inkomsten uit parkeergelden in 2014 op 440.000 euro/jaar. Ik heb u toen al voorgerekend dat de opbrengst ruim 700.000 euro/jaar zou bedragen en voor 2017 trok u ondertussen zelf uw geschatte inkomsten op tot 800.000 euro. Niet mis voor een post waarvan u initieel beweerde dat die inkomsten niet belangrijk waren, maar slechts een ontradend effect moesten ressorteren. En wat zien we op de rekening van 2017? U gaat vlotjes door het plafond van de 900.000 euro parkeerinkomsten!"

"Wat concludeert u daar nu zelf uit schepen? Er is fors geïnvesteerd in randparkings, de parkeerprijzen zijn in de loop van de voorbije jaren niet verhoogd en toch stijgen de inkomsten uit parkeergelden op een nooit eerder geziene wijze. Volgens collega Talpe zijn de parkeerplaatsen de klok rond bezet; aan de bezettingsgraad kan het dus niet liggen. Maar heeft dit misschien iets te maken met mijn oplopende rekening voor het zondigen tegen het maximum 3 uur parkeren in de blauwe zone? Is dit uw nieuwe melkkoe? Ik ben oprecht benieuwd naar uw uitleg."

"Ik wil ook mijn bezorgdheid uiten over de evolutie die we zien bij de werkingssubsidies die de stad te beurt vallen. Grosso mode halen we onze inkomsten uit 4 bronnen: toelagen uit het gemeentefonds, opcentiemen, aanvullende personenbelasting en eigen inkomsten. In 2016 moesten we via 'eigen inkomsten' 8,5 miljoen bijleggen om de rekening te doen sluiten. In 2017 is dit bedrag al gestegen tot 13 miljoen euro, bij mijn weten, het hoogste bedrag ooit. Aan dat tempo raken we in financiële ademnood schepen en ik had dan ook graag vernomen hoe het zover is kunnen komen en hoe we dat bedrag opnieuw naar beneden kunnen krijgen."

"Tot slot nog een uitroepteken bij de responsabiliseringsbijdragen. Om het aanschouwelijk te houden voor alle collega's, responsabiliseringsbijdragen zijn een soort boete die stad of OCMW moeten betalen aan de hogere overheid als ze onvoldoende personeel vast benoemen. Bij vastbenoemd personeel vallen de pensioenen ten laste van de stad; niet-benoemden krijgen op termijn een werknemerspensioen dat wordt uitbetaald door de federale overheid."

"In 2014 betaalden we een responsabiliseringsbijdrage van 156.981 euro (stad & OCMW). Voor 2023 wordt die bijdrage al geraamd op 873.007 euro. Dit is een bijzonder hoog bedrag en kan alleen maar oplopen in de tijd. Maar wat ik van u wil weten is of het niet-benoemen een principiële keuze is inzake personeelsbeleid of laat u zich louter leiden door een simulatie die zegt dat niet benoemen op termijn voordeliger zal zijn dan wel benoemen?"

"En zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan collega's, maar ik zal afronden met conclusies: ik had eerlijk gezegd verwacht dat deze ploeg een geoliede machine zou zijn in het laatste jaar van de legislatuur, maar wat ik vooral zie, is een sputterende motor; een motor met zand erin en dat leidt begrijpelijker wijze tot veel tandengeknars. Ik verwijs hiervoor o.a. naar het verhelderende interview met de burgemeester, die in de Krant van West-Vlaanderen van vorige week de kartelpartner onverbloemd de mantel uitveegt. De bestuursbonus is ver te zoeken met deze ploeg. U eindigt in mineur en u hebt het enkel en alleen aan uzelf te danken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Kerk Zillebeke (wellicht) verzekerd

Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Wat de verzekering van de kerkfabriek van Zillebeke betreft zal ik het nagaan, maar ik ervan uit dat de kerk verzekerd is. Wat betreft de proosdijzaal. De inkomsten van de verkoop wordt opgenomen in de rekening van 2018. Een mooi voorbeeld van hoe die inkomsten worden gebruikt om het gebouw meer bruikbaar maakt voor de bevolking. De brandhoekkerk kan gebruikt worden tijdens de werken in et OC van Dikkebus. Of die kerk is ontwijd of niet, het gaat erom dat ze gebruikt wordt. Het bedrag van 938.000 euro moet genuanceerd worden. Daarvan gaat 600.000 euro naar de gebouwen. 150.000 euro gaat naar terugbetaling van leningen aan de stad. Dat is een aflopend verhaal. De kosten van de eredienst zijn veel lager. De stad heeft toch de verantwoordelijkheid ivm het onderhoud van die gebouwen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Het wordt geen gedrocht"

Jan Breyne (CD&V): "Ik vind het raar dat ik intimus wordt aangesproken over een dossier waar ik niet bij betrokken ben. Maar wees gerust, een gedrocht wordt het niet anders zou er geen internationale architectenwedstrijd uit te schrijven. Wat de financiring betreft werd afgesproken om de inkomsten van de Sint-Niklaasklerk daarvoor te gebruiken. Het wordt een realisatie waar de Ieperling trots op kan zijn. Een gedrocht? Ik vind de stadsschouwburg een gedrocht."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Wat met lapidarium?

Ook Emmily Talpe (Open Ieper) komt tussen over de kerkfabrieken. "Ik heb mij er niet toe bewogen alle uitgaven van alle kerken, van hostie tot paaskaarsen, te gaan doorspitten, maar ik wil enkele aandachtspunten - voor onze fractie dan toch - aankaarten."

"Vooreerst de stand van zaken rond de herbestemming van onze kerken. Vorig jaar informeerde collega Himpe naar de stand van zaken van de Sint-Leonarduskerk in Zuidschote en de Brandhoekkerk in Vlamertinge. We zien daar weinig beweging. In Zuidschote zijn nog elke twee weken diensten naar ik verneem maar in Vlamertinge gebeurt er niks meer. Ondertussen is er ook al een vijfde oproep geweest van uit Vlaanderen om in te tekenen op een haalbaarheidsonderzoek rond de herbestemming van kerken. Dat is dus een vijfde kans die we lieten voorbijgaan. Het blijft veel te stil, we hinken achterop in vergelijking met andere steden en gemeenten die wel mooie her- of nevenbestemmingen op hun palmares kunnen schrijven.We moeten dringend amitieuzer zijn, zeker nu het aantal mensen dat wekelijks naar de kerk gaat geslonken is tot amper 6% en we anderzijds met grote financiële inspanningen zitten qua onderhoud en herstel. Wanneer wordt een degelijke visie uitgewerkt en ook heel belangrijk om mee te nemen, laat ons de Ieperlingen maximaal betrekken in dat denkproces. Goeie ideeën kunnen uit diverse hoeken komen."

"Traditiegetrouw neem ik hier opnieuw de plannen voor de ontsluiting van de Proosdijzaal van de Sint-Maartenskathedraal op de korrel. Wij maken ons grote zorgen over de kostprijs, de inplanting ten aanzien van het lapidarium, het esthetische, en de toegankelijkheid ook voor de niet-kerkganger."

"We lezen in de notulen van het schepencollege van 7 mei 2018 dat de omgevingsvergunningsaanvraag werd vergund met voorwaarden. Dit betekent dat de werken dus al mogen starten binnen de 35 dagen na de aanplakking! Strikt genomen kan men daar dus deze zomer al beginnen.Het is en blijft onverantwoord dat deze plannen niet rechtstreeks gekoppeld worden aan de heraanleg van De Leet - ik zag in de jaarrekening trouwens dat het ereloon voor de ontwerper van de Leet zorgde voor een aanzienlijke stijging van de post erelenen, weggesmeten geld als je het werk van de ontwerper op die manier ondergraaft en dit niet als één onlosmakelijk geheel behandelt." "En hoe zal die aanbouw er nu precies uitzien? Er zat wel een plan bij de omgevingsvergunning dat je kunt terugvinden online op omgevingsloket.be maar dan kun je niet veel van maken, er staan geen details bij van de materialen die gebruikt zullen worden, het kleur, de omvang enz. ... als ik terugdenk aan het 3Dplan dat enkele jaren geleden circuleerde dan krijg ik nog altijd koude rillingen: Een gigantische modernistische kubus - 14 meter lang en maar liefst 10 meter hoog - dat absoluut niet pas in de historische omgeving en ook heel aanwezig zal zijn, zeker gezien de plannen om de leet als een grote open ruimte te gaan openstellen en we ook het astridpark meer laten aansluiten op de kathedraal." "Ik blijf het ook heel moeilijk hebben bij het gebrek aan correcte bedragen in de boekhouding. Bij de investeringsprojecten van st maartens/st niklaas zie ik 700.000 euro staan voor de ingang van de proosdijzaal, bij het budget 2017 staat nog altijd 600.000. Ook de verkoop van de st niklaaskerk staat nog steeds ingeschreven op 600.000 euro. En dat terwijl de voorzitter van de kerkfabriek Toon Breyne in de krant van nov 2017 dus vorig boekjaar al, liet optekenen dat de kerk voor meer dan 725000 euro was verkocht. Dat moet correct in de boeken staan."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Miswijnconsumptie blijft binnen de perken"

Philip Bolle (SP.A) heeft de cijfers van de kerkfabrieken onder loep genomen: "Gewoontegetrouw behandelen we de rekeningen van de kerkfabrieken gezamenlijk, al is het maar omdat het belangrijk is tendensen af te lezen uit die rekeningen. En even gewoontegetrouw heb ik de inkomsten en uitgaven onder de loep genomen om eventuele grove verschillen te detecteren."

"Om met de details te beginnen, de miswijnconsumptie in de St.-Maartenskathedraal blijft binnen de perken, hoewel er een kunstgreep aan te pas is gekomen om een en ander te regulariseren. Herinnert u dat er eind vorig jaar nog voor 800,00 euro miswijn begroot was voor 2017; nu blijkt dit bedrag teruggeschroefd tot 241,34 euro. En geloof het of niet, maar er is in 2017 voor exact 241,34 euro geconsumeerd. Benieuwd hoeveel er in november bij de budgetwijziging nog zal overblijven van de 1.500 euro die begroot was voor 2018."

"Iets minder anekdotisch en waar ik graag een duidelijk antwoord op had gekregen, is waarom er geen verzekeringsuitgaven zijn geboekt in 2017 voor de kerk van Zillebeke. In 2016 werd er 7.753 euro betaald, voor 2017 werd er slechts 3.900 euro begroot - wat op zich ook al vreemd is, want een halvering, maar de rekeninguitgave 2017 sluit af op nul. Graag toelichting schepen. Is de kerk van Zillebeke nog verzekerd."

"Over de investeringen zal ik kort zijn, al is het maar omdat je daar ook als overheid weinig vat op hebt en het is bovendien ook niet de bedoeling om de kerken te laten vervallen. Ik had ook gehoopt het bedrag te lezen van de verkoop van de St.-Niklaaskerk om de renovatie en toegang tot de Proosdijzaal te financieren, maar wellicht wordt de verkoopprijs pas ingeschreven in de boeken van 2018. Niettemin collega Breyne, als intimus en notoir lid van de vereniging 'Vrienden van de Kathedraal' bent u zonder twijfel op de hoogte van die verkoopprijs. Voel u vrij om deze in het kader van openbaarheid van bestuur mee te delen aan de raadsleden, en ten tweede, in een artikel in de krant van 10.11.17 maakt de voorzitter van de Vrienden van de kathedraal zich sterkt dat de nieuwe ingang van de Proosdijzaal klaar zal zijn in november 2018. Houdt u die onwaarschijnlijke timing aan?"

"Over de exploitatierekening wil ik het volgende kwijt. En voor alle duidelijkheid collega's, voor wie niet zo goed thuis is in de branche, inkomsten en uitgaven uit exploitatie dienen uitsluitend om de erediensten te kunnen laten doorgaan (exclusief de wedden van de bedieners van de eredienst!) en de kunst hier bestaat erin de inkomsten omhoog te krijgen en de uitgaven naar beneden. Of anders en concreter gesteld, hoeveel laat je de occasionele gebruikers betalen en hoeveel laat je de samenleving betalen om het verschil toe te dekken."

"Gemiddeld bedragen de inkomsten zo'n 23% van de uitgaven, maar zoals altijd met gemiddelden, verbergt dit cijfer grote verschillen tussen de kerken onderling. Traditionele koploper is de evangelische kerk 'De Hoeksteen' die haar uitgaven voor 100% dekt met haar inkomsten. Meer zelfs, ze noteren een overschot over 2017 van 7,00 euro! En zo zien wij het graag."

"De slechtste leerling voor 2017 is de kerkfabriek van de Anglicaanse kerk, die het presteert om slechts voor 9,22% in eigen inkomsten te voorzien. Maar er is ook goed nieuws schepen nl. dat het tekort in eigen boekjaar - ondanks de soms inhoudelijk grote verschillen - traag maar gestaag terugloopt. Voor 2015 was het nog 1.020.000 euro, voor 2016 landden we op 998.000 euro en 2017 sluit af met een tekort van bijna 938.000 euro. Als u voor 2018 nog zo'n beloftevol resultaat kunt neerzetten, dan zullen ze u wellicht vragen om er nog een legislatuur bij te doen!"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Fietsvriendelijke stad

Lannoo: "Als ik me niet vergis, was er nog geen sprake van voorzieningen voor fietsers in het conversieplan."

Bolle: "We hadden beter langs de Dehemlaan afgescheiden fietspaden voorzien."

Talpe: "Wij ondersteunen zeker een fietsvriendelijke stad en we kijken uit naar de plannen."

Six: "Ik kan de voorstellen van collega Breyne volgen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Maximale aandacht voor fietsers

Fractieleider Jan Breyne (CD&V) komt ook tussen over het Ieperleekanaal: "Met de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst in functie van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in onze industriezone staan wij aan het begin van een belangrijk dossier. Het zal nodig zijn om ook de bovenbouw aan te pakken en de wegenis grondig opnieuw te bekijken. Het is een gelegenheid om met WVI de onderhandelingen te beginnen teneinde maximale veiligheid voor de fietsers te garanderen. Gisteren was wereldfietsdag, en overal verscheen de slogan: 'Meer investeren in fietspaden'. Daar staan wij helemaal achter en dit dossier is een gelegenheid om te tonen dat het ons menens is met maximale aandacht voor de fietsers."

"Vandaag is er nog geen ontwerp van bovenbouw en zijn er uiteraard nog geen bestekken. Maar wanneer de plannen aan de raad zullen worden voorgebracht - het zal door het volgende college moeten gebeuren - zal uiterst aandachtig moeten bekeken worden of de aan belangen van de fietsers maximaal zal worden tegemoetgekomen. Hier is geen plaats voor politieke berekening: het is gewoon een noodzaak. De wegen zitten vol en de elektrische fiets is als alternatief in volle opmars. Er mag in de toekomst een grote toename van fietsers, - door elektriciteit of door beenkracht aangedreven - worden verwacht. Nu reeds moéten wij hierop anticiperen. Wellicht zullen er bij de planning hier of daar 'praktische bezwaren' geuit worden. Maar we mogen ons niet te gemakkelijk aan de kant laten zetten: de fiets wordt absolute prioriteit."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Groot project op bedrijventerrein Ieperleekanaal

Eind 2008 werd het project reconversie bedrijventerrein Ieperleekanaal goedgekeurd. Dat kwam na een studieproject van de WVI voor de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen.

De studie voor het deelproject gescheiden riolering is opgestart, de Vlaamse Milieu Maatschappij heeft een subsidie toegekend voor de aanleg hiervan. Voor de heraanleg van de bovenbouw en de hieraan gekoppelde werken in het kader van de beeldkwaliteit wordt een subsidie aangevraagd bij het Vlaams Agentschap Ondernemen. In de overeenkomst wordt voorgesteld de WVI aan te stellen als aanbestedende overheid.

Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Wat voorligt is geen bestek, maar samenwerking met vier partners."

Philip Bolle (SP.A): "Het aandeel voor de stad bedraagt zo'n 500.000 euro (excl. btw) op een totaal bedrag van ongeveer 13 mio euro, maar daarnaast is er ook een supplementaire niet-betoelaagbare rioleringskost in de Paddevijverstraat en Dehemlaan t.b.v. 282.350,40 EUR, (exc. btw) ten laste van de stad. Kunt u mij even toelichten waarom de rioleringswerken in de Paddevijverstraat en Dehemlaan deels niet betoelaagd zijn."

Emmily Talpe (Open Ieper: Als ik het goed begrijp zit er in dit project, dit was zeker het geval voor de Rozendaalstraat, ook groeninbreng in vervat. Groen mag dan mooi ogen het moet wel onderhouden worden. Ik hoor toch dat er voor de Rozendaalstraat hieromtrent onduidelijkheid bestaat. WVI verwijst naar de bedrijven of IEBEVE om dit te regelen maar dit is voor hen geen evidentie om dit praktisch te regelen en te financieren. Voor de andere zones van het bedrijventerrein Ieperleekanaal, zoals De Dehemlaan of de paddevijverstraat zal neem ik aan dezelfde vraag zich aandienen na de uitvoering van de werken. In artikel 9 staat dat de Stad IEPER verklaart zich akkoord om vanaf de voorlopige oplevering van de werken, de kosten van het groenonderhoud door de aannemer ten laste te nemen. Het groenonderhoud zal 2 jaar na voorlopige oplevering terug overgedragen worden aan de betrokken bedrijven. Hoe moeten we dat concreet zien? Is dit dan de bedrijven elk voor zich wat op zich een risico inhoudt als er iemand zijn verplichtingen daar niet of minder goed naleeft of valt dit dan ook op IEBEVE? Ik denk dat er daar best open kaart of degelijk overleg gepleegd wordt om alle verwarring te vermijden."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"De Vloei is nu eenmaal werfsituatie"

Schepen Dominique Dehaene (CD&V) antwoordt op de vragen over De Vloei: "Ik begrijp dat jullie de bijna maandelijkse discussies willen aangaan. Er zijn 133 woningen die vergund of in realisatie zijn. Dat is zowat 41 %. Dat zijn normale cijfers, wetende dat nog niet alles op de markt is. Ik snap de redenering waarom u zou willen temperen van mensen die willen bouwen. We hebben een quorum gekregen om 48 woningen te bouwen. We moeten alle goede voorstellen toejuichen. Alsof je iemand die een zaak wil opstarten wil weigeren omdat er al veel winkels zijn. Wat het overleg met Inter. Ik kan niet bevestigen dat dit overleg gebeurd is, maar sowieso zal dat gebeuren. Wat het zwerfvuil betreft: he zit nu eenmaal in een werfsituatie. Maar als het de spuigaten uitloopt, dan zullen we de aannemers daarop aanspreken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Zwerfafval op De Vloei

Vera Lannoo (Groen): "Groen gaat zeker akkoord met de aanleg van de publieke ruimte in een volgende fase. De omgeving klaar zetten en aantrekkelijker maken, kan alleen maar een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht voor potentiële kopers."

"Ik zou echter wel graag de garantie krijgen dat bij de aanleg van de omgeving op alle vlakken rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid. Ik heb bijvoorbeeld in het bestek kunnen zien dat de picknicktafels die er zullen geplaatst worden mooi op een ruime verharde oppervlakte staan zodat ook rolwagens kunnen aanschuiven. Maar er staat geen tekening bij, zodat het niet onmiddellijk duidelijk is of de tafel zelf voorzien is om er met een rolstoel onder te rijden. Er zijn ook zitbanken voorzien, meestal in het gras. Is hier telkens de situatie bekeken dat ook rolwagens naast de zitbank kunnen plaatsnemen? En is er ook aan blinden gedacht.? De Vloei is immers een behoorlijk groot gebied om je weg in te vinden. De beste garantie om zeker te zijn dat al de aspecten van toegankelijkheid nageleefd zijn is eigenlijk een advies inwinnen van de organisatie Inter. Ik had graag gehoord of dat hierbij gebeurd is."

"Naast het inrichten van de groengebieden en de wandelwegen vindt Groen het ook belangrijk dat de omgeving in de Vloei netter gehouden wordt. Nu slingert er voortdurend zwerfvuil rond, vooral bouwafval van de bouwfirma's die misbruik maken van het feit dat ze over zoveel ruimte beschikken. Dat maakt de omgeving echt niet aantrekkelijk voor potentiële kopers. Groen vindt dat hiertegen moet opgetreden worden. Een aannemer die bouwt in de stad moet ook zijn afval niet laten waaien in de straat. Ook op de Vloei moeten aannemers hun afval opruimen. Wie dat niet doet kan daar één keer op gewezen worden. Maar wie volhoudt moet bestraft worden. Er staan toch straffen op zwerfvuil? Of niet? Groen vraagt dat hier toegepast wordt."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

De Vloei (2)

Ook Emmily Talpe (Open Ieper) heeft een vraag over De Vloei: "Het is al lang geen onthulling meer dat dit project een moeizame start kent. Vandaar ook de vertraging wat betreft de aanleg van de publieke ruimte. Toch enkele vragen: Vooreerst staat er te lezen dat fase 1 van de wegen, riolering en omgevingswerken "zo goed als" afgerond is. Wat betekent dat? Zo goed als?"

"In 2013 werd fase 1 geraamd op 3,5 mio euro: misschien kan het nuttig zijn om te zeggen hoeveel er hier van al werd uitgegeven om dan te kunnen inschatten wat "zo goed als" precies betekent."

"Voor fase 2 en 3 is er nu een actualisering gebeurd, een actualisering met een kostenplaatje. De kostprijs gaat van 1,3 mio euro naar bijna 1,6 mio euro, dus 300.000 euro meer of 20% meer. Over welke aanpassingen gaat dit precies? 5 jaar is ook lang, technieken veranderen, ook inzake aanleg parkgebied enz. Werden er ook zaken geleerd uit fase 1 en meegenomen?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Bedreiging voor De Vloei

De Vloei komt aan bod. Het verwondert niemand dat Philip Bolle (SP.A) daarover iets te zeggen heeft: "Ik ga niet opnieuw in de clinch met u schepen over de invulling van de manier waarop de wijk moet aan de man worden gebracht. Ik heb u voldoende en met de cijfers in de hand aangetoond dat het opengooien van de drie fases vooral leidt tot de verkoop van de beste brokken en dat de rest van de wijk er voor jaren braak zal bijliggen; u vestigt uw hoop op het aantal vergunningen dat werd afgeleverd, hoewel die in hoofdzaak slaan op appartementen en veel minder op woningen. De tijd zal het uitwijzen wie gelijk had."

"Maar in de marge van ons fundamenteel meningsverschil zie ik een extra bedreiging voor de Vloei. Het aantal bouwwerven in de stad en zelfs de dorpen is niet meer te tellen en langs de ene kant stemt die economische activiteit ons tevreden, maar al die werven zijn stuk voor stuk concurrenten van de duurzame wijk. Ik vrees eigenlijk dat we het verzadigingspunt zullen overschrijden en misschien moet de stad proberen van al die bouwactiviteit wat te temperen; wat te spreiden in de tijd. De realisatie van het nieuwe bedrijventerrein zou hier het tempo kunnen aangeven."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Geen belofte verbroken"

Dominique Dehaene (CD&V): "Zoals we van collega Bolle gewoon zijn schuwt hij de grote woorden niet. In overleg met alle diensten is er gekeken hoe er kon ingegaan zijn op de vraag van de ontwikkelaar en zoveel mogelijk groene omgeving te behouden. Van gebroken beloftes is er dus zeker geen sprake."

Bolle: "Dit is geen inbreiding, maar inpalming van ongerepte gronden. Het was de bedoeling om in de Velodroomstraat zoveel mogelijk groen te behouden."

Dehaene: "Het GRS is een toekomstplan. Het gebied werd al ingekleurd als woonzone."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Grasmatten gemaaid?

Marc Clabau (Open Ieper) komt tussen namens Open Ieper: "Ik verwijs naar mijn tussenkomst van vorige maand ivm de strook grond langs de Werfstraat en de Steendam waar het gras aan de voorzijde van het appartement steendam onverantwoord hoog stond. De schepen stelde toen dat de frequentie van maaien zou verhoogd worden tot om de drie weken en ik wil hem alvast bedanken want kort na de gemeenteraad is dit ook uitgevoerd. In het bestek voor dit woonproject Velodroomstraat staat dat de grasmatten elke 10 a 14 dagen moeten gemaaid worden door de opdrachtnemer en zelfs meer indien nodig door het weer of groeiritme. En dan lees ik het advies van de groendienst wat betreft het beheer van de graszones NA de overdracht naar het openbaar domein en daar staat dat er MAXIMAAL vier maal per jaar zal gemaaid worden. Hoe valt dit te verzoenen? De aannemer moet om de twee weken minstens zorgen dat het gemaaid is en eens jullie aan zet zijn, is het maximaal vier maaibeurten op een jaar, wat ons bijzonder weinig lijkt. Dus graag toelichting."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Ook rioleringen in Velodroomstraat

Philip Bolle (SP.A) komt ook tussen over de rioleringen in de Velodroomstraat. "Het is met zeer gemengde gevoelens en vooral heel veel vraagtekens dat wij dit punt behandelen. Waar we het hier over hebben is de prelude op de creatie van een omvangrijk appartementsblok dat zich zal situeren in de kuip van wat ooit de velodroom was. Ik vermoed een 40 tal appartementen want de voorziene ondergrondse garage zal 40 garages tellen. Daarnaast worden er naast de inrit langs de Velodroomstraat 13 parkeerplaatsen gecreëerd ten behoeve van bezoekers aan het appartement. Vooreerst over dat laatste."

"Op het braakliggende stuk land naast het reeds bestaande appartement van Ons Onderdak staan nu reeds permanent wagens geparkeerd. De nood is dus hoog in de straat en een volwaardige aanleg van gereglementeerde parkeerstroken zal zeker ook uitnodigend zijn voor bewoners die nu parkeren in de nauwe Velodroomstraatstraat. Ik vermoed dus dat de 13 voorziene plaatsen bijlange niet voldoende zullen zijn om én bewoners van de straat én bezoekers aan het nieuwe appartement te bedienen."

"Maar er is een tweede en meer fundamenteel gegeven waar we het moeilijk mee hebben. Nog dit jaar hebt u op uw communiezieltje beloofd om binnen het ondertussen goedgekeurde GRS de nodige groene lobben te voorzien of te bewaren. Vooral de noordelijke kant van de stad is pover bediend met groen en de Velodroomstraat is één van die zones waar zo'n groene lob aanwezig is. Maar de inkt is nog niet droog en u zwicht alweer voor het geld. De ongerepte, hellende weide gekoppeld aan de groene zone achter het appartementsblok van Ons Onderdak - waar eertijds zo'n 20 volkstuintjes in gebruik waren - wordt verkaveld en de groene lob wordt genadeloos geamputeerd. En dit is bijzonder pijnlijk. Ik moet u zeggen dat ik mij bedrogen voel in uw visie zoals die te lezen valt in het GRS. In onze visie werd die zone integraal gereserveerd als een groene long en te ontwikkelen parkgebied."

"Ik vraag mij trouwens af wat uw plannen zijn met de groene restzone achter het blok van Ons Onderdak en de restzone achter het geplande nieuwe appartementsblok. Nog meer appartementen? Een beetje openheid in dit dossier zou u sieren, maar in elk geval breekt u nu al uw frisse belofte om het schaarse groen in de stad te beschermen. Dit is echt niet ons idee van wooninbreiding en naast het voorgaande punt in de Minnekepoesstraat is dit opnieuw een dossier waarbij ongerepte gronden worden aangesproken. Le nouveau CD&V is duidelijk nog niet aangekomen en veel verandering met deze N-VA hebben we ook nooit gemerkt."

"Onze ontgoocheling is groot collega's, maar misschien hadden we in al onze naïviteit beter moeten weten", besluit Bolle.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Riolen in Oude Kortrijkstraat

Volgende agendapunt gaat over de rioleringen in de Oude Kortrijkstraat.

Philip Bolle (SP.A): "Ik heb op de zitting van 05.03 ll. mijn bekommernis uitgesproken over het rooien van de rij oude knotwilgen die op de scheidingslijn staan van de oude en nieuw aan te leggen verkaveling aan de Minnekepoesstraat. De weide waar de nieuwe verkaveling komt, is drassig en de bomen spelen daar nu volop hun rol van draineren van de ondergrond. Het doet ons dan ook plezier dat ons pleidooi deze keer niet in dovemans oren is gevallen; volgens het bestek zal er nu slechts 1 boom sneuvelen bij de werken voor de aanleg van de rioleringswerken. Waarvoor onze dank.

Wat ons in deze verkaveling wel blijvend stoort, is dat er blijkbaar geen eisen gesteld worden aan de oriëntatie van de huizen. (11 naar W gericht, 2 naar het Z, 8 naar het O en 1 naar ZW). Als we willen dat mensen in de toekomst volop gebruik kunnen maken van zonnepanelen, dan is de oriëntatie van het huis cruciaal. Dit soort inzichten moeten we standaard meenemen bij elke toekomstige ontwikkeling van bouwprojecten.

Dominique Dehaene (CD&V): "U haalt een aspect aan, maar er zijn meerdere aspecten. Je kan nu eenmaal niet alle huizen in dezelfde richting krijgen. Zuidgerichte huizen worden wel eerst verkocht, maar dat is in alle verkavelingen zo."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Drones moeten aangevraagd worden

Dominique Dehaene (CD&V): "Iedereen die een drone in de lucht wil met een aanvraag doen bij het directoraat-generaal van de luchtvaart. Het is aan de politie om de vaststellingen te doen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Rally (2)

Vlaams Belang bedankt de organisatoren van rally: "Mensen die tegen rally zijn wil ik vragen om verdraagzaam te zijn voor rallyliefhebbers", zegt Nancy Six.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Groen blijft tegen rally

Vera Lannoo (Groen): "Ik ga mij hierover onthouden. En ik ga blijven zeggen waarom Groen het nog altijd onverantwoord dat autorally's op de openbare weg toegelaten worden. Met de huidige inzichten over veilig verkeer, over duurzaamheid, over CO2-uitstoot wordt dat eigenlijk steeds onverantwoorder. Maar het gaat hier vanavond niet over de toelating: die is al gegeven. Wij blijven hopen dat vroeg of laat die nieuwe inzichten toch ook eens gaan doordringen tot bij de mensen die de toelating geven. En als er dan een rally plaatsvindt, dan is er wel een politiereglement nodig om alles een beetje in goed banen te leiden. Ik ga dat politiereglement dus niet echt afkeuren, maar ik ga het ook niet goedkeuren. Vandaar mijn onthouding."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Wat met drones tijdens de Rally van Ieper?

Emmily Talpe (Open Ieper) is blij dat het punt over de rally van Ieper op de tijd op de gemeenteraad komt. "Wat mij minder blij stemt, is dat het reglement voor het zoveelste jaar op rij niet uniform is over het ganse parcours. In Ieper is er een verbod op verkoop en bezit van alcohol, in Heuvelland en Poperinge niet. Dat is verwarrend voor de rally-bezoekers en weinig professioneel."

"Ik wil ook net als voorgaande jaren expliciet pleiten voor een verbod op blikjes. Heel wat toeschouwers hebben hun eigen blikjes mee en die belanden vaak in het veld met alle gevolgen van dien. Schade aan landbouwmachines, en ook voor het vee want die blikjes komen gesplinterd bij het malen van het gras in de strobalen terecht en zo in de magen van de dieren. Jaarlijks sterven in ons land zo'n 6000 koeien! In februari hebben jullie hier nog fel gepleit voor de invoering van statiegeld voor blikjes en petflessen omdat zij 40% uitmaken van het zwerfvuil. Het lijkt ons dan ook evident en consequent om het verbod op blik in het reglement op te nemen."

"Ik wil ook nog informeren naar het gebruik van drones tijdens dit event. Onze fractie is voorstander, zeker professionele dronegebruikers kunnen het event heel mooi in beeld brengen. Vorig jaar werd - op vraag van de gouverneur - een tijdelijk verbod op drones ingesteld in het kader van de organisatie van de rally. Hoe zit het dit jaar? Ik zie alvast geen punt op de agenda staan?"

"En nog een slotopmerking: op zaterdag 23 juni spelen de Rode duivels hun tweede match tegen Tunesië. Dit zal vast en zeer extra volk op de been brengen want er zullen verschillende grote schermen worden opgesteld in de binnenstad om de match te volgen. In 2016 sprak met van zo'n 2000 mensen die samen de match op de grote markt kwamen bekijken. Ik breng dit aan omdat ik even wil horen of er extra maatregelen zullen getroffen worden inzake veiligheid. De voorbije jaren zijn er heel wat incidenten geweest, Ieper is Brussel of Luik niet maar dat wil niet zeggen dat we geen enkel risico lopen of geen voorzorgsmaatregelen moeten nemen bij zo'n grote volkstoeloop. Wordt daar aan gedacht? Is er extra overleg met de politie gepland?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Kapel wordt dienstencentrum

OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V): "We zullen middelen voorzien zodat de vzw de gebouwen kan onderhouden. Wat de kapel betreft, die wordt nog steeds gebruikt. In de toekomst zouden ze de kapel willen gebruiken als dienstencentrum.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Lege doos

Agenda 6 gaat over de ontbinding en vereffening van de vereniging OCMW Wieltjesgracht.

Philip Bolle (SP.A): "Er steekt een zekere logica achter de ontbinding en vereffening van de 'Vereniging O.C.M.W. Wieltjesgracht' want sinds de uitbesteding van de uitbating van het woonzorgcentrum "Huize Wieltjesgracht", het dagverzorgingscentrum en de dienst warme maaltijden alsook de verhuring van de serviceflats en carports aan de 'Vzw Wieltjesgracht' was de Vereniging O.C.M.W. Wieltjesgracht een lege doos geworden. De enige activiteit bestaat blijkbaar nog in de verhuring van de 24 sociale woongelegenheden van residentie 'Goudinegracht'. Maar door de inkanteling van OCMW in de stad en het verdwijnen van de OCMW-raad zoals we die op vandaag kennen, zal de verhuring van de 24 sociale woongelegenheden vanaf 2019 in handen komen van wat een soort Vast Bureau zal zijn of in de feiten het schepencollege. Dit betekent dus ook dat het toezicht op de toekenning van de flats door de oppositie - die op vandaag wél deel uitmaakt van 'Vereniging O.C.M.W. Wieltjesgracht' - verloren gaat en vanuit democratisch oogpunt is dit een stap achteruit. Ik had dus graag van u vernomen of u die zorg deelt en of u daar een oplossing voor hebt."

Emmily Talpe (Open Ieper): "Ik kan kort zijn, wij gaan dit goedkeuren. Het is ook de logica zelve dat er geen vehikel blijft bestaan dat an sich geen meerwaarde of bijdrage levert EN alleen maar zorgt voor én meer administratie én meer kosten. Een technische of juridische bemerking: het OCMW dient de overeenkomsten over te nemen van de Vereniging, ik denk bvb aan de verhuringen van residentie Goudinnegracht. Ik neem aan dat er voor elk contract werd of wordt nagegaan welke formaliteiten er moeten vervuld worden, dit kan een loutere kennisgeving zijn maar het kan ook contractueel bepaald zijn dat er goedkeuring moet gevraagd worden voor een overdracht van rechten en plichten. Ik geef dit maar even mee, zodat jullie jurist in dienst dit toch zeker niet uit het oog verliest. Procedurefouten kunnen ons bij discussies over de inhoud wel eens de das omdoen."

"Tot slot wil ik graag weten hoe zit het met de aanpassing van de concessievergoeding die de vzw intramurale betaalt aan de vereniging. In februari van dit jaar werd al in de OCMW raad een voorstel besproken om de concessie te verlagen tot 90.000€ per jaar weliswaar met de voorwaarde dat de vzw dan ook de onderhouds -en herstellingskosten op zich neemt. Dit zou verder onderzocht worden maar het wordt nu niet meegenomen binnen deze stap tot ontbinding wat wij wel verwacht hadden. Zal de concessie dan na de overname van de verbintenissen door het OCMW worden aangepast? Dit zal dan meteen verlaging zijn van de inkomsten betekenen voor het OCMW."

"Tot slot de vraag nog wat de plannen zijn met de kapel en sacristie langs de Lange Torhoutstraat. Naar wij vernemen zou de vzw zou deze immers ook willen uitbaten", aldus Talpe

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vera begrijpt het niet

Burgemeester Jan Durnez (CD&V) antwoordt op de vraag van Ver Lannoo. "We hebben het over de agenda van de algemene vergadering. Meer kun je niet over zeggen. Men heeft de financieringsmiddelen gestroomlijnd naar een zonering. Dat heeft ook te maken met het bijeenbrengen van groene energie. Die financiering is in verschillende provincies anders."

Vera Lannoo (Groen): "Ik begrijp het nog steeds niet."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Waarom intercommunales splitsen"

Vera Lannoo (Groen) komt weer tussen, nu over de algemene vergadering van Zefier. "Ik blijf moeite doen om te volgen wat er in het wereld van de distributienetbeheerders afspeelt te begrijpen, maar het is niet gemakkelijk. Ook nu weer zit ik na het doorlezen van het dossier met meer vragen dan antwoorden. Het is voor mij één groot raadsel waarom, na alle werk om verschillende intercommunales te fusioneren tot Fluxis, men nu de financieringsintercommunales gaat opsplitsen. Waarom is het nodig om de financiering van milieuvriendelijke energie apart te beheren? Zou het niet veel logischer zijn de middelen samen te houden en jaar na jaar meer te investeren in milieuvriendelijke energie en geleidelijk te evolueren naar een volledig groen distributienet. Nu gaat men een potje apart maken voor milieuvriendelijke initiatieven en , ik veronderstel het toch zo, met de rest blijft men verder werken zoals vroeger. Ik begrijp dat niet. En in alle brieven en jaarverslagen uit het dossier raak ik ook niet veel wijzer. Het enige wat ik hierover vind is dat "...De beslissing voor splitsing genomen is in Intermixt n.a.v. een visienota van de Vlaamse Regering en een reflexie over de toekomst van Intermixt." Tussen haakjes: Intermixt heeft ondertussen zijn werking stop gezet. Ik heb dus één vraag: Kan er mij iemand in mensentaal uitleggen wat de bedoeling van zo'n splitsing is? En wat betekent die splitsing dan concreet, m.a.w. welk deel van Figga gaat naar Gaselwest voor de gewone werking, en welk deel naar Zefier voor de milieuvriendelijke initiatieven."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Verschillende woonmaatschappijen

Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Er zijn verschillende stappen gezet. Er gelden verschillende toewijzingsreglementen voor de verschillende woonmaatschappijen. Vandaar dat het niet haalbaar is om ze samen te voegen. Heel recent zijn we met het OCMW overeengekomen dat het patrimonium overgeheveld wordt naar Ons Onderdak."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Waarom geen woonwinkel"

Vera Lannoo (Groen) heeft een vraag over de interlokale vereniging Westhoekpersoneel naar aanleiding van de goedkeuring van het jaarverslag. "De vereniging werkt rond vierdomeinen: jeugd, wonen, energielening westhoek en welzijn in de westhoek. Ieper is partner in elk van die domeinen , behalve in 'wonen'. Het gaat hier over een samenwerking van vijf gemeenten die een woonwinkel organiseren. Een plaats waar alles rond wonen, bouwen, huren, energie,..enz. samengebracht wordt, zodat mensen die op zoek zijn naar een woning of met een of ander probleem zitten rond hun woning op één plaats terecht kunnen. Niet alle westhoekgemeenten zitten in dit samenwerkingsverband, maar de meeste andere hebben dan wel een andere woonwinkel waar ze bij aangesloten zijn. Zo is HABITO een woonwinkel voor Poperinge en Heuvelland. Als ik me niet vergis bestaat er ook een woonwinkel voor Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. Ieper heeft dat niet. Nochtans bestaat ook in Ieper het probleem dat mensen met woonproblemen graag op één plaats terecht zouden kunnen. Ik heb enkele jaren terug dat probleem eens aangekaart naar aanleiding van een bezoek dat ik bracht aan de vrouwenopvang van het CAW. Toen maakten de personeelsleden daar hun beklag dat het zo omslachtig is voor hun bewoners als ze terug zelfstandig willen gaan wonen en op zoek gaan naar een woning. Er werd mij verteld dat die mensen zich bij talloze instanties altijd weer moeten gaan melden met altijd weer dezelfde documenten. De vergelijking werd gemaakt met gemeenten waar een woonwinkel bestaat en waar zoiets maar één keer moet gebeuren. Ik zou dus nog eens de vraag willen stellen : waarom heeft Ieper geen woonwinkel? Of waarom sluit Ieper niet aan bij één van de bestaande woonwinkels?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Ondergrondse glasbol in Zillebeke

Emmily Talpe (Open Ieper): "Er was ook sprake van een ondergrondse glasbol in Zillebeke. Is er daar vooruitgang."

Paul Victoor (CD&V): "Van ondergrondse glasbollen in Zillebeke heb ik geen weet."

Ives Goudeseune (SP.A): "Tegenover het jeugdlokaal zal de glascontainer verdwijnen en vervangen worden door een ondergrondse glasbol."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vuilbakken ondergronds op Leet

Paul Victoor (CD&V), voorzitter van IVVO: "Horecaproject was een proefproject en werd gesteund door OVAM. OVAM zal stappen zetten om het gft-afval te verzamelen bij de horeca. Dat is niet evident als er geen concentratie is van horecazaken. Wat de zakken betreft: we zullen dat meenemen en kijken of die aankoop een andere moment en andere plaats. Wat zwerfvuil betreft komen we minder elektrotoestellen tegen. Vroeger kwamen we nog koelkasten tegen in de grachten. De overvolle vuilbakken. Er lopen proefprojecten. Bij de heraanleg wordt er gekeken om vuilnisbakken ondergronds te voorzien. Wij constateren dat de hoeveelheid huisvuil in Ieper stagneert, maar dat is overal. Ook het zwerfvuil blijft gelijk. Het sluikstorten vermindert wel."

Schepen Jan Delie (N-VA): "De cijfers van de zwerfvuilactie tonen aan dat er minder werd ingezameld ook al waren er aanzienlijk meer deelnemende verenigingen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Zwerfvuil

Ook Nancy Six (Vlaams Belang) heeft een vraag over IVVO: "Wij willen dat er een tandje bijgestoken wordt bij de bestrijding van zwerfvuil."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Overvolle vuilbakken

Na de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad staan een aantal intergemeentelijke samenwerkingen op de agenda, waaronder de algemene vergadering van IVVO en VVSG.

Emmily Talpe (Open Ieper) heeft een opmerking: "Eerste en vooral vind ik het zeer positief om te lezen dat ook door IVVO zelf wordt geïnvesteerd wordt in energie. Zonnepanelen op het overslagstation van Ieper en een eigen warmtenetwerk: IVVO heeft de boodschap van minister Tommelein dus goed begrepen. Wat huishoudelijk afval betreft heb ik er hier de voorbije jaren herhaaldelijk op gewezen dat dit steeds in stijgende lijn zat. We zien nu een daling, dat is een goeie zaak maar het is wel een kleine daling, 0,5%, zeker als we dan vergelijken met andere steden en gemeenten zoals Poperinge 1,9%, veurne 4;9% en koksijde zelfs met 13,2% dus we kunnen hier zeker nog een tandje bijsteken."

"Wat betreft het innovatief project Horeca Afval: Ik heb mijn oor te luister gelegd bij een aantal horecazaken, en zij beaamden net als in het verslag de noodzakelijkheid van de wekelijkse inzameling van keukenafval en de voorkeur voor de biologisch afbreekbare zakken in plaats van containers. Enige opmerking die daarbij te horen viel is dat horeca-uitbaters op vandaag de zakken enkel kunnen ophalen bij IVVO zelf in de Bargiestraat tijdens hun openingsuren. Dat is voor heel wat horecazaken dus niet heel praktisch. Gezien de vele horecazaken in het centrum zou een centraal ophaalpunt dichtbij (bijvoorbeeld dienst Toerisme) geen overbodige luxe zijn. Is daar een mogelijkheid toe?"

"Ik ben blij te lezen dat er volop gesensibiliseerd wordt rond recyclage en zwerfvuil. Ik zou hier de suggestie willen doen om in de toekomst ook een bewustwordingscampagne op te zetten rond het recycleren van oude elektrotoestellen, led- en spaarlampen, gsm's ..."

"In de Vlaamse huishoudens zijn er bijna 3 miljoen ongebruikte gsm's aanwezig zijn, gsm's die dus niet in het hergebruiks- of recyclagecircuit terechtkomen. Vaak zijn mensen gewoon niet op de hoogte. Eerlijk gezegd ik heb ook nog altijd mijn eerste NOKIA liggen in een kast, misschien ook een beetje als souvenir maar goed men verslijt wel wat gsm's in een mensenleven."

"In oktober 2017 signaleerde raadslid Laurens hier nog het probleem van de overvolle vuilnisbakken. Ook de laatste tijd zijn vuilbakken die overlopen een echte plaag. Vaak wordt het afval dan naast de vuilbak gezet of gegooid. Dit ontsiert onze stad en is ook sluikstorten. Schepen Delie zei in oktober dat er nagedacht werd over stickers op vuilbakken die aangeven dat afval niet naast de vuilbak gezet mag worden. Wat is de stand van zaken hier?"

"En wordt er nagedacht over innovatievere manieren om het probleem van de

Eerste en vooral vind ik het zeer positief om te lezen dat ook door IVVO zelf wordt geïnvesteerd wordt in energie. Zonnepanelen op het overslagstation van Ieper en een eigen warmtenetwerk: IVVO heeft de boodschap van minister Tommelein dus goed begrepen.

Ik heb het activiteitenverslag doorgenomen en had nog een aantal bemerkingen:

Wathuishoudelijk afvalbetreft heb ik er hier de voorbije jaren herhaaldelijk op gewezen dat dit steeds in stijgende lijn zat. We zien nu een daling, dat is een goeie zaak maar het is wel een kleine daling, 0,5%, zeker als we dan vergelijken met andere steden en gemeenten zoals Poperinge 1,9%, veurne 49% en koksijde zelfs met 13,2% dus we kunnen hier zeker nog een tandje bijsteken. Wat betreft hetinnovatief project Horeca Afval:Ik heb mijn oor te luister gelegd bij een aantal horecazaken, en zij beaamden net als in het verslag de noodzakelijkheid van de wekelijkse inzameling van keukenafval en de voorkeur voor de biologisch afbreekbare zakken in plaats van containers. Enige opmerking die daarbij te horen viel is dat horeca-uitbaters op vandaag de zakken enkel kunnen ophalen bij IVVO zelf in de Bargiestraat tijdens hun openingsuren. Dat is voor heel wat horecazaken dus niet heel praktisch. Gezien de vele horecazaken in het centrum zou een centraal ophaalpunt dichtbij (bijvoorbeeld dienst Toerisme) geen overbodige luxe zijn. Is daar een mogelijkheid toe? Ik ben blij te lezen dat er volopgesensibiliseerd wordt rond recyclage en zwerfvuil. Ik zou hier de suggestie willen doen om in de toekomst ook eenbewustwordingscampagne op te zetten rond het recycleren van oude elektrotoestellen, led- en spaarlampen, gsm's ...In de Vlaamse huishoudens zijn er bijna 3 miljoen ongebruikte gsm's aanwezig zijn, gsm's die dus niet in het hergebruiks- of recyclagecircuit terechtkomen. Vaak zijn mensen gewoon niet op de hoogte. Eerlijk gezegd ik heb ook nog altijd mijn eerste NOKIA liggen in een kast, misschien ook een beetje als souvenir maar goed men verslijt wel wat gsm's in een mensenleven. In oktober 2017 signaleerde raadslid Laurens hier nog hetprobleem van de overvolle vuilnisbakken. Ook de laatste tijd zijn vuilbakken die overlopen een echte plaag. Vaak wordt het afval dan naast de vuilbak gezet of gegooid. Dit ontsiert onze stad en is ook sluikstorten. Schepen Delie zei in oktober dat er nagedacht werd overstickers op vuilbakkendie aangeven dat afval niet naast de vuilbak gezet mag worden. Wat is de stand van zaken hier? En wordt er nagedacht over innovatievere manieren om het probleem van de overvolle vuilnisbakken aan te pakken? In enkele gemeenten wordt al gewerkt met vuilnisbakken voorzien van sensoren. De diensten krijgen dan een signaal wanneer de vuilnisbakken quasi vol zijn en geledigd moeten worden. Dit lijkt me zeker het overwegen waard bijvoorbeeld bij de heraanleg van De Leet?

aan te pakken? In enkele gemeenten wordt al gewerkt met vuilnisbakken voorzien van sensoren. De diensten krijgen dan een signaal wanneer de vuilnisbakken quasi vol zijn en geledigd moeten worden. Dit lijkt me zeker het overwegen waard bijvoorbeeld bij de heraanleg van De Leet?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vraag over live uitzending

Vera Lannoo (Groen) vraagt het woord: "Ik zou graag een vraag stellen ivm met de live uitzending. Sinds 25 mei is er een nieuwe privacywetgeving. Is dat in orde? Want ik stel vast dat er stukjes uit geknipt worden."

Jan Vercammen (N-VA): "We hebben daar overleg over gehad. Ik wil u eraan herinneren dat het een openbare vergadering is. Ik begrijp uw juridische vraag, maar dit is niet hte juiste forum om die vraag te stellen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Gemeenteraad van start

Gemeenteraadsvoorzitter Jan Vercammen (N-VA) trapt de gemeenteraad af.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Gemeenteraad via Facebook live

Jong CD&V zal de gemeenteraad opnieuw live uitzenden via Facebook.

TOGH
© TOGH
Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

46 agendapunten

Er zijn vanavond 46 agendapunten. Een heel deel daarvan wordt echter ingenomen door intergemeentelijke samenwerkingen en jaarrekeningen van kerkfabrieken en instellingen. Wel interessant wordt het ontwerpbestek en de raming voor de aanleg van de publieke ruimte, fase 2 en 3, in duurzame wijk De Vloei.

Verder komen ook de riolerings- en wegeniswerken in de verkavelingen Oude Kortrijkstraat en Velodroomstraat aan bod en het bestek voor het vervangen van de veldverlichting door led-verlichting op twee voetbalvelden in Vlamertinge.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

In een notendop

JL
© JL