Lijstrekkers proberen Brugse laatstejaarsleerlingen warm te maken voor de verkiezingen

Een hele groep leerlingen uit het zesde middelbaar moet op zondag 26 mei voor het eerst een stem uitbrengen. Het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Instituut, de Abdijschool van Zevenkerken en het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis sloegen woensdagavond de handen in elkaar en organiseerden samen in hogeschool VIVES in Brugge een politiek debat voor de leerlingen.


Meer dan 300 leerlingen waren aanwezig op het debat. Naar schatting de helft van hen is op de dag van de parlementaire verkiezingen stemgerechtigd. Alle Vlaamse politieke partijen waren vertegenwoordigd in dit debat: David Wemel (Groen), Annick Lambrecht (SP.A), Franky Demon (CD&V), Jasper Pillen (Open VLD), Sander Loones (N-VA), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Natalie Eggermont (PVDA).

Voor het debat werd al een elektronische stemming gehouden in de zaal. Daaruit bleek dat 34,5% van de leerlingen op N-VA zouden stemmen, gevolgd door 16% voor het Vlaams Belang! Beide partijen zouden een meerderheid kunnen vormen! Maar achteraf bleek dat amper 50 aanwezigen hun stem uitgebracht hadden, zodat die stemming niet representatief was.

Grenzen sluiten

De scholieren mochten de politici enkele stellingen voorleggen. De eerste was : moeten de grenzen gesloten worden voor migranten? Een kolfje naar de hand van Stefaan Sintobin: “Migratie is een groot probleem. Je moet een onderscheid maken tussen politieke en economische vluchtelingen. De immigratiedruk op ons land is verhoogd. Er leven in ons land 200.000 illegalen. Zij importeren armoede. We moeten de grenzen beter bewaken. Die zijn zo lek als een zeef.”

Sander Loones (N-VA) is het eens: “We moeten de Europese buitengrenzen beter afsluiten, niet de landsgrenzen. Want anders valt de handel met onze buurlanden stil. Ons sociaal verzekeringsstelsel is niet bestand tegen open grenzen. De echte schande is dat ons Europees migratiemodel in de kaart speelt van mensenhandelaars, waardoor mensen verdrinken in de Middelandse Zee.”

Taboes doorbreken

Nathalie Eggermont (PVDA) wil de taboes doorbreken over de oorzaken van migratie: “Armoede en klimaatopwarming. Wie op de vlucht is voor oorlog en overstromingen heeft recht op opvang. De grenzen zijn wel open om goedkope kledij uit Bangladesh in te voeren. Zolang er ongelijkheid is, is het normaal dat mensen op zoek gaan naar een beter leven.”

Annick Lambrecht (SP.A) pleit voor een humaan migratiebeleid: “Vluchtelingen moeten sneller, binnen de vier maanden, weten of ze hier wel of niet mogen blijven. Ze mogen niet jaren in onzekerheid blijven over hun lot. Tegelijkertijd moet Europa de landen van herkomst meer helpen, zodat er minder mensen willen vluchten.

Opkuisen?

David Wemel (Groen) beseft dat wij niet alle 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd kunnen opvangen: “De meesten blijven trouwens in hun eigen regio. Ons land wordt niet overspoeld. Vorig jaar werden amper 15.000 mensen erkend als vluchteling in België. Dat zijn geen grote golven zoals het Vlaams Belang insinueert. Asiel vragen is een recht. Vluchtelingen zijn ook mensen, dat vergeten sommigen wel eens. Woorden als ‘opkuisen’ zijn wansmakelijk en kinderen sluit je niet op.”

Franky Demon (CD&V) wil een humaan en correct asielbeleid: “Nederland is het voorbeeld. Daar beslissen ze in zes weken tijd of iemand asiel krijgt. Waarom kan dat niet bij ons? Mensen terugsturen vereist een betere samenwerking. Als mensen hier toekomen, zijn ze bang van de politie, omdat die corrupt is in hun eigen land. Hier in Zeebrugge moeten transmigranten correcte info krijgen, maar niet opgesloten worden in een gevangenisboot zoals N-VA wil.”

Daarna mochten de leerlingen een kaartje in de lucht steken, met hun standpunt of de grenzen al dan niet moeten gesloten worden. Het merendel pleit voor gesloten grenzen….

Bedrijfwagens

Een tweede stelling luidt : weg met fiscaal aantrekkelijke, zelfs elektrische, bedrijfswagens, en meer overheidsinvesteringen in betaalbare alternatieven voor de auto….

David Wemel (Groen) is 100% akkoord: “Veel wagens betekent veel uitstoot én mobiliteitsproblemen. Bedrijfwagens zijn een georganiseerde file. Zeker de salariswagens moeten we aanpakken. Geef liever een mobiliteitsbudget. Er gaat vandaag minder overheidsgeld naar openbaar vervoer.”

Volgens Franky Demon (CD&V) rijden er 3,5 miljoen auto’s op onze wegen: “Ook wij pleiten voor een mobiliteitsbudget.”

Moordstrookje

Annick Lambrecht (SP.a) zegt : “Als ons openbaar vervoer zo slecht blijft, dan kun je niet zomaar auto aan de kant zetten. De voorbije jaren is er teveel bespaard op openbaar vervoer. En er is nood aan goede fietspaden: het woord van het jaar is ‘moordstrookje’. Hoe erg kan het zijn!”

Natalie Eggermont (PVDA) pleit voor een betere ruimtelijke ordening: “De steden moeten versterkt worden, zodat we allemaal in de stad kunnen wonen. Dan heb je minder auto’s nodig. Het budget van trein, tram en bus moet verdrievoudigen. Luxemburg maakt alle openbaar vervoer gratis.”

Jasper Pillen (Open VLD), die omwille van mobiliteitsproblemen (!) later arriveerde op het debat, stelt dat Brugge achter loopt op het principe van auto-delen: “Niet alles is de schuld van de bedrijfswagens. Die zijn het symptoom van een te hoge belastingsdruk in ons land. Ze zijn trouwens minder vervuilend dan het gemiddelde wagenpark. Weet iemand hoeveel de NMBS van de overheid krijgt ? 2,8 miljard euro per jaar!”

Milieumisdadigers

Stefaan Sintobin (VB) laakt het feit dat mensen die met een bedrijfwagen rijden ‘milieumisdadigers’ genoemd worden: “Zij hebben er vaak niet voor gekozen en moeten de hele dag verplaatsingen doen. er zijn nuances nodig. En denk je dat er één vrachtwagen minder op onze wegen rijdt omwille van de kilometerhefing? Die wordt doorbetaald aan u en ik in dit transitland. Wij betalen trouwens al een kilometerheffing aan de pomp.”

Sander Loones (N-VA) wijst op een onderzoek: “90% van wie nu een bedrijfswagen heeft, zal na het inleveren evenveel met eigen auto rijden. En die zijn minder proper… Wij investeren al in openbaar vervoer: in de buurlanden zijn treintickets dubbel zo duur.”

De leerlingen stemmen verdeeld: niet iedereen wil bedrijfswagens weg.

Burgerparticipatie

De derde stelling van de leerlingen luidt : er is dringend nood aan meer directe burgerparticipatie via de sociale media. Want de democratie bevindt zich op een kantelpunt. Denk maar aan het protest van de gele hesjes en de klimaatmarsen. Waarom geen rechtreekse verkiezingen van burgemeesters en ministers?

Jasper Pillen (Open VLD) : “Ik ben een fan van Winston Churchill die zei dat de democratie het minst slechte van alle systemen is. Er zijn veel mogelijkheden tot burgerparticipatie. De politiek heeft nog nooti zo dicht gestaan bij de politiek als vandaag. Ik ben slechts een koele minnaar van referenda, liefst niet bindend.”

Stefaan Sintobin (VB) is wel een groot voorstander van referenda: “Wij willen trouwens ook de ministerpresident rechtstreeks laten verkiezen.”

Stemrecht

Volgens Sander Loones (N-VA) zitten we inderdad in een sfeer van onbehagen: “Er zijn maatregelen nodig. We moeten zorgen dat er niks meer in achterkamertjes wordt beslist door bepaalde zuilen en organisaties.”

Lijstrekkers proberen Brugse laatstejaarsleerlingen warm te maken voor de verkiezingen
© Davy Coghe

Voor Natalie Eggermont (PVDA) moet democratie verder gaan dan om de vier jaar een bolletje kleuren: “Wij zijn voor stemrecht vanaf 16 jaar. En er is nood aan een open, digitaal forum. Niet zozeer vakbonden, wel grote bedrijven hebben invloed op de politieke besluitvorming.”

Volgens Annick Lambrecht (SP.A) moeten politici bereikbaar zijn: “Had Brugge een referendum gehouden, zou ik mijn doel bereikt heben als mobiliteitschepen: minder auto’s in de Brguse binnenstad.”

Lijstrekkers proberen Brugse laatstejaarsleerlingen warm te maken voor de verkiezingen
© Davy Coghe

David Wemel (Groen) herkent het gevoel van onbehagen, maar wijst ook op de vrijwillige inzet van vele mensen: “Burgers die zelf zwerfvuil opruimen bijvoorbeeld. Referenda ja, op voorwaarde dat de juiste vragen gesteld worden.”

Franky Demon CD&V) wijst erop dat het stadsbestuur Brugse wijken een budget zal geven, dat zij zelf kunnen besteden ter verbetering van hun buurt.”

Stemming

De meerderheid van scholieren blijkt zoals verwacht voor meer burgerparticipatie te zijn. Na het debat mochten zij opnieuw hun stem uitbrengen. Nu via een stembriefje. De uitslag luidde als volgt: 30% van de aanwezige scholieren stemde voor N-VA, 24% voor Open VLD, 16% voor SP.A, 10% voor Groen, 7% voor CD&V, 6% voor VB, 4% voor PVDA en 3% blanco.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.