Vrijwilligers, maatschappelijke werkers en politieagenten die in contact komen met nieuwe inwoners kunnen in het Sociaal Huis van Gistel een cursus Arabisch volgen. Het OCMW wil daarmee bij de eerste contacten het ijs breken en vertrouwen wekken.
...

Vrijwilligers, maatschappelijke werkers en politieagenten die in contact komen met nieuwe inwoners kunnen in het Sociaal Huis van Gistel een cursus Arabisch volgen. Het OCMW wil daarmee bij de eerste contacten het ijs breken en vertrouwen wekken.Liesbeth Homans is naast minister van Binnenlands Bestuur ook minister van Inburgering en steunt het initiatief absoluut niet. "Het is niet verenigbaar met onze doelstellingen van integratie", zei ze dinsdag. "Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld. Als er mensen zijn die het Nederlands toch onvoldoende zouden beheersen, zijn er nog altijd andere manieren om daar mee om te gaan. Men kan bijvoorbeeld met pictogrammen werken, ik denk dat dat een veel betere manier is om de integratie te bevorderen."Homans geeft West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé daarom opdracht na te gaan wat het doel is van de lessen. De Vlaamse lokale overheden zijn immers verplicht het Nederlands als omgangstaal te hanteren. "Als blijkt dat er een onverenigbaarheid is met de taalwetgeving, zal ik onmiddellijk optreden", aldus de minister. "Misschien gebeurt dit ook bij andere lokale besturen, dus ik heb ook de andere gouverneurs opdracht gegeven te controleren of er overtredingen plaatsvinden.""Ik juich uw antwoord toe", reageerde Sintobin. "Het is belangrijk om te weten of dit ook in andere gemeenten gebeurt."In een reactie stelt Gistels OCMW-voorzitter Annie Cool dat het vanzelfsprekend is dat nieuwkomers verplicht worden om Nederlands te leren. "Dat gebeurt dan ook", beaamt Annie Cool."Daarnaast ontplooit ons dienstcentrum tal van activiteiten op diverse vlakken: op recreatief gebied, op gebied van buurtwerking en op gebied van informatie en vorming. Bij dit laatste aspect behoorden in het verleden al taallessen, zoals Frans en nu staan bijvoorbeeld West-Vlaams dialect en Spaans op stapel", gaat Annie Cool voort. "Het initiatief is gegroeid uit de buddy-werking waarbij vrijwilligers nieuwkomers een duwtje in de rug geven. Toen zij een Syrische erkende vluchtelinge die lerares is, bereid vonden om initiatie Arabisch te geven, gingen zij op dit aanbod in. Die vrouw doet dat vrijwillig en onbezoldigd. Ik zie niet in wat het probleem is..."(AN/Belga)