De Raad van State erkende in haar arrest van 6 oktober dat er op 26 februari 2018, dus voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober van datzelfde jaar, een bestuursovereenkomst ondertekend werd. Dit bepaalde dat de stad Diksmuide zou bestuurd worden met drie partijen, CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open. De Raad van State erkende eveneens dat er op 14 oktober 2018 drie nieuwe voordrachta...

De Raad van State erkende in haar arrest van 6 oktober dat er op 26 februari 2018, dus voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober van datzelfde jaar, een bestuursovereenkomst ondertekend werd. Dit bepaalde dat de stad Diksmuide zou bestuurd worden met drie partijen, CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open. De Raad van State erkende eveneens dat er op 14 oktober 2018 drie nieuwe voordrachtakten werden ondertekend, ditmaal enkel door de verkozenen van CD&V en Idee Diksmuide, waarbij sp.a-open uit de boot viel.De Raad van State stelt vast dat CD&V en Idee Diksmuide zich weliswaar niet gehouden hebben aan de bestuursovereenkomst van 26 februari 2018, maar dat het weglaten van een partij tegen eerdere afspraken in niet valt onder het verbod op de ondertekening van meer dan één voordrachtakte en dus niet juridisch sanctioneerbaar is.Kurt Vanlerberghe (s.pa-open) licht toe: "Op de avond van de verkiezingen, nog voor de definitieve resultaten bekend werden, stelde burgemeester Lies Laridon aan Idee Diksmuide voor om sp.a-open te dumpen, in strijd met het ondertekende bestuursakkoord en ondanks 12 jaar goed bestuur waarbij wekelijks ontelbare uren samen werd vergaderd. Dit getuigt van totale normvervaging, waarbij zelfs een gegeven woord en een ondertekend bestuursakkoord van geen tel meer zijn. Voor mij is een woord een woord en een handtekening een handtekening. Dit is zo en zal altijd zo blijven. Dat bepaalde politici dit anders zien, zal hier nooit iets aan veranderen. Dergelijke onheus gedrag was en is voor mij de brandstof om in het belang van de Diksmuidelingen meer dan ooit goede oppositie te voeren."Burgemeester Lies Laridon: "Door deze beslissing zal ik me met nog meer motivatie dan voordien inzetten voor Diksmuide. Samen met mijn team zal ik ervoor zorgen dat Diksmuide voor alle inwoners een aangename plek is om te wonen, te werken, te ontspannen. Onze meerderheid is de weerspiegeling van de verkiezingsuitslag, en die hebben we niet genegeerd, maar wel gerespecteerd!"