Toch wat opwinding tijdens de voorbije gemeenteraad, toen Lien Vanderjeugd (Groen) zich afvroeg wat het nut is van levende dieren op een braderie. "De voorbije braderie werden er ganzen, kamelen en roofvogels opgevoerd. En dat in 2019", klonk ze verontwaardigd. "Dit is ethisch onaanvaardbaar. Dieren zijn levende wezens, geen gebruiksvoorwerpen die dienen tot vermaak van de mens. Er zijn andere manieren genoeg om de mensen te entertainen. We vragen om in de komende edities van de braderie hie...