Toch wat opwinding tijdens de voorbije gemeenteraad, toen Lien Vanderjeugd (Groen) zich afvroeg wat het nut is van levende dieren op een braderie. "De voorbije braderie werden er ganzen, kamelen en roofvogels opgevoerd. En dat in 2019", klonk ze verontwaardigd. "Dit is ethisch onaanvaardbaar. Dieren zijn levende wezens, geen gebruiksvoorwerpen die dienen tot vermaak van de mens. Er zijn andere manieren genoeg om de mensen te entertainen. We vragen om in de komende edities van de braderie hie...

Toch wat opwinding tijdens de voorbije gemeenteraad, toen Lien Vanderjeugd (Groen) zich afvroeg wat het nut is van levende dieren op een braderie. "De voorbije braderie werden er ganzen, kamelen en roofvogels opgevoerd. En dat in 2019", klonk ze verontwaardigd. "Dit is ethisch onaanvaardbaar. Dieren zijn levende wezens, geen gebruiksvoorwerpen die dienen tot vermaak van de mens. Er zijn andere manieren genoeg om de mensen te entertainen. We vragen om in de komende edities van de braderie hier komaf mee te maken."Een reactie van N-VA kon niet uitblijven, want raadslid Henk Louf is voorzitter van het braderiecomité. Anderzijds heeft N-VA raadslid Joachim Naert zich de afgelopen zes jaar opgeworpen als de dierenvriend onder de gemeenteraadsleden. "We hebben inderdaad een groot hart voor dieren, maar we zijn geen extremisten. We zien niet in wat er fout is met dieren in te zetten voor sport en ontspanning, zolang ze maar goed verzorgd worden", aldus Joachim Naert.Charlotte Bonte (N-VA) reageerde in naam van de afwezige Henk Louf: "Het braderiecomité probeert voor een gevarieerd programma te zorgen. Het is nu eenmaal zo dat dieren een grote aantrekkingskracht hebben op iedereen, zeker op kinderen. Niet voor niks is de kameel de hele namiddag druk bezet geweest. De ganzen van de ganzenparade liepen 20 minuten met tussenstops van telkens een half uur. Roofvogeldemonstraties moeten een educatieve en informatieve waarde hebben, en wettelijk moeten de vogels vastgebonden worden. We zijn ervan overtuigd dat deze roofvogeldemonstraties een grote educatieve waarde hebben voor jong en oud." Daarom vroeg raadslid Bonte dit voorstel te verwerpen."In eerste instantie kijken we naar het bestaande reglement", antwoordt schepen van Dierenwelzijn Stijn Tant (CD&V). "Wat de roofvogels betreft werd dat niet gevolgd, de aanvraag werd niet tijdig gedaan. Vandaar de tussenkomst van de politie op de braderie die de show heeft gestopt. Ten tweede moet je kijken naar de natuurlijke biotoop van de dieren. De Menenstraat is niet de biotoop van een kameel. Dat leidt tot stress voor deze dieren. Vandaar dat we dit beter willen kaderen in de toekomst.""We zullen een voorstel formuleren", kwam burgemeester Jan Seynhaeve tussen. "Hierbij zullen we ons baseren op contacten met Gaia uit 2003, waarbij de richtlijn is om geen wilde dieren op te voeren. Dit geldt ook al voor bij circussen." Dit voorstel tot onderzoek van reglementering werd door de volledige raad ondersteund.